• zatiaľ žiadne údaje
  • O našom zbore

  • Deviatkakere Čhave je 40 - členný zbor, ktorý vznikol v roku 2019 na ZŠ Ľ. Podjavorinskej v Košiciach. V tomto zbore spieva 35 detí. V zložke máme aj svojich sólistov. Spievame vo viacerých jazykoch: anglicky, taliansky, španielsky, latinsky, slovensky a rómsky. Spievame svetový repertoár a pracujeme aj na vlastnej tvorbe. Veľká vďaka patrí našim pedagógom, ktorí sa podieľajú na výrobe kostýmov, projekcií, reklame ako aj samotnom dozore a podpore pri vystúpeniach. V realizačnom tíme máme aj svoju manažérku a tím, ktorý jej pomáha pri vybavovaní vystúpení. A čo by to bol za spevácky zbor bez zbormajstra? Tejto úlohy sa zhostil hudobník Ondrej Ferko, ktorý to má všetko pod palcom. Nad celým zborom má ochrannú ruku vedenie školy pod dohľadom pani riaditeľky Ivety Roškovej. Za krátky čas sme vynikajúco reprezentovali školu na rôznych akciách a svetových podujatiach. Úspešne sme zvládli aj samostatnė koncerty, kde sme mali aj svojich hostí. Zbor plánuje ďalšie vystúpenia na Slovensku aj v zahraničí, o ktorých Vás budeme informovať.

   Ďakujeme za Vašu podporu.

   • 28. 2. 2020
    • Galavečer

     Galavečer

     Vo februári sme usporiadali Galavečer, ktorého sa zúčastnili pozvaní hostia, zamestnanci školy a široká verejnosť. Prvykrát náš zbor dopĺňali okrem klávesov a gitár aj bicie nástroje. Koncert sme si všetci veľmi užili a touto cestou chceme poďakovať všetkým za podporu nášho zboru.

     Fotoalbum z vystúpenia: 

     http://zspodjavorke.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=315

   • 20. 12. 2019
    • Vianočný koncert

     Vianočný koncert

     Čas predvianočný je plný  krásnych melódií a prianí. Vo štvrtok 12.decembra sme si tento čas spríjemnili spolu s hudobníkmi v CVČ Domino na Popradskej ulici, kde sa uskutočnil vianočný koncert, ktorý si prišli pozrieť žiaci druhého stupňa. Privítali sme na ňom aj vzácnych hostí z Magistrátu mesta Košice. Povzbudivým slovkom nás pozdravila pani viceprimátorka p. Gurbáľová. 

     Fotoalbum z vystúpenia:

     http://zspodjavorke.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=289

   • 10.12.2019
   • 6. 12. 2019
    • Naše prvé vystúpenie

     Naše prvé vystúpenie

     Naša prvá premiéra sa odohrala v Seleziánskom centre, kde sme vystúpili pred našimi žiakmi z prvého aj druhého stupňa v deň sv. Mikuláša. Bolo veľmi príjemné, keď sa všetci zapojili do spevu a naše prvé vystúpenie aj preto vnímame ako veľký úspech.

     Fotoalbum z vystúpenia: http://zspodjavorke.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=316