• Beseda s policajtom
     • Beseda s policajtom

     • Dňa 16.3.2018 sa uskutočnila beseda žiakov špec.tried 1. stupňa s prislušníkom policajného zboru. Témou bola Bezpečnosť na cestách. Chodci sú najzranitelnejším prvkom cestnej premávky. Najmä deti nie sú dostatočne schopné odhadnúť vzdialenosť a čas. Preto je dôležité upozorniť na používanie reflexných prvkov, zvlášť počas zlej viditeľnosti.Samozrejme je potrebné využívať priechod pre chodcov a deti by sa bez dozoru rodičov na ceste nemali vyskytovať. Takisto sa majú naučiť, že po chodníku sa chodí v pravo. Hlavne žiaci našej školy častokrát prechádzajú tam, kde nie je chodník. Je potrebné upozorniť nato, aby chodili po ľavej krajnici, alebo, čo najbližšie po ľavom okraji vozovky. Pán policajt sa snažil žiakov upozorniť aj na dôležité dopravné značky a základné pravidlá pri prechádzaní cez cestu. O všetkých týchto pravidlách porozprával príslušník policaného zboru  žiakom špec. tried 1. stupňa.fotoalbum

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.