• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Najnovšie

  Novinky

   • P O K Y N Y
   • 23. 11. 2020
   • P O K Y N Y

    (aktualizácia k 23. 11. 2020)

    upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 23. novembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR.

    Úvod

    1. Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ Ľ., Podjavor
   • P O K Y N Y: Čítať viac
   • Beseda so žiakmi 3. ročníka
   • 11. 11. 2020
   • Dňa 4.11. a 5.11. sa uskutočnila beseda s PaedDr. Lydkou Olajošovou z CPPPaP so žiakmi 3. ročníka. Prvá téma ,,Kvet priateľstva" bola zameraná na budovanie a posilňovanie kamarátskych vzťahov medzi deťmi a druhá téma ,,Zdravý životný štýl" sa žiaci dozvedeli viac o zdravej výžive, o pohybových aktivitách, ale aj o dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka.

   • Beseda so žiakmi 3. ročníka: Čítať viac
   • Plody jesene
   • 10. 11. 2020
   • Jeseň už je v plnom prúde a kým žiaci II. stupňa prešli na dištančné vzdelávanie, my spomíname na obdobie, kde sme ich mohli vidieť každý deň. Len nedávno sa v triedach 6.B a 6.A žiaci spolu s triednymi učiteľkami pustili do výstavy plodov jesene, kde sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie o jednotlivých druhov rastlín . Táto výstava je k dispozícii aj pre ostatných na hornej chodbe a my dúfame, že ju čo najskôr uvidia aj samotní žiaci.

   • Plody jesene: Čítať viac
   • Informačná povinnosť
   • 5. 11. 2020
   • Kontrola certifikátov

    Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 04011 Košice, IČO: 35542870

    Kontakt: 055/6434003, e-mail: zs@zspodjavorke.edu.sk

    ______________________________________________________________________

    ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

   • Informačná povinnosť: Čítať viac
   • Usmernenie
   • 3. 11. 2020
   • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

   • Usmernenie: Čítať viac
   • Oznam
   • 3. 11. 2020
   • Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020

    Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa V súlade s§ 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška“)z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod.je zakázané všetkým osobám s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods.

   • Oznam: Čítať viac
   • Online prezentácia o duálnom vzdelávaní pre žiakov 8. a 9. ročníka
   • 29. 10. 2020
   • Milí žiaci,

    radi by sme Vás pozvali na online hodinu - prezentáciu duálneho vzdelávania, ktorá sa bude konať 03.11.20 o 11:00. Na online hodine o duálnom vzdelávaní si vysvetlíme, čo je duálne vzdelávanie, čo by to pre vás znamenalo, ako by ste sa vedeli zapojiť a podobne.

    Prosím pre pripojenie postupujte nasledovne:

   • Online prezentácia o duálnom vzdelávaní pre žiakov 8. a 9. ročníka: Čítať viac
   • Oznam
   • 26. 10. 2020
   • Pokyny k aktualizácii v organizácii školského vyučovania od 26.10.2020

    Základná škola,

    Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

    P O K Y N Y

    (aktualizácia k 26. 10. 2020)

    upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 26. októbra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR.

   • Oznam: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers