• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Oznam
   • 26. 10. 2020
   • Pokyny k aktualizácii v organizácii školského vyučovania od 26.10.2020

    Základná škola,

    Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

    P O K Y N Y

    (aktualizácia k 26. 10. 2020)

    upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 26. októbra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR.

   • Oznam: Čítať viac
   • Oznam
   • 23. 10. 2020
   • Na základe rozhodnutia číslo: 2020/17949:1-A1810 min. školstva zo dňa 23.10. 2020 dochádza k úprave organizácie školského vyučovania v súlade s rozhodnutím ministra školstva vedy, výskumu a športu, ktoré zverejňujeme .

    ROZHODNUTIE

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodujetakto:

   • Oznam: Čítať viac
   • Oznámenie
   • 14. 10. 2020
   • Riaditeľka Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice týmto oznamuje zmenu organizácie školského vyučovania z dôvodu havarijnej situácie.

    V dňoch 15. a 16. 10. 2020 (vo štvrtok a piatok) bude riaditeľské voľno. Od pondelka, 19.10.2020 bude prebiehať vyučovanie žiakov 5. – 9. ročníkov dištančnou formou doobeda a poobede v priestoroch školy.

   • Oznámenie: Čítať viac
   • Manuál COVID-19
   • 14. 10. 2020
   • Manuál k opatreniam školy voči

    COVID-19

    COVID-19, jeho príznaky a základná prevencia

    COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Postihuje najmä

    dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu

    pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby,

   • Manuál COVID-19: Čítať viac
   • Oznámenie
   • 13. 10. 2020
   • Opatrenia prijaté v škole

    Covid-19

    Opatrenia prijaté v škole:

    • za pekného počasia sa budeme snažiť byť popoludní čo najviac VONKU
    • v škole máme nový Rozpis výdaja obedov
    • telocvičňu nevyužívame, až do odvolania, hodiny TV prebiehajú v areáli školy, alebo za nevhodného počasia v triedach - teo
   • Oznámenie: Čítať viac
   • Súťaž JBL
   • 29. 9. 2020
   • Naši žiaci sa dňa 10.9.2020 už po druhýkrát zúčastnili atletickej súťaže JBL Jump Fest. Súťažilo sa v disciplínach beh na 60 m a skok do diaľky. Súťaže sa zúčastnilo 8 našich žiakov. Žiaci našej školy opäť nesklamali a umiestnili sa na dobrých miestach. Najväčším prekvapením bolo umiestnenie Erika Daniho, ktorý na 60 m časom 9,16 sek. skončil na šiestom mieste (chýbalo 0,44 sek. na prvé miesto) a v skoku do diaľky skončil na siedmom mieste S výkonom 400 cm (chýbalo 42 cm na prvé miesto). V jeho kategórii pretekalo spolu 22 žiakov a žiaci dosiahli lepšie výsledky ako minulý rok. Aj keď naši žiaci nemajú vždy ideálne podmienky na rozvoj ich talentov, veľmi sa z ich výkonov tešíme a na ďalší rok sa pokúsime zabojovať o najvyššie priečky.

   • Súťaž JBL: Čítať viac
   • Oznámenie
   • 10. 9. 2020
   • Riaditeľka Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
    týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č.
    245/2008 o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň

    14.09.2020 (pondelok)

    Žiakom nultého až deviateho ročníka riaditeľské
    voľno z prevádzkových dôvodov.
    Riadne vyučovanie bude pokračovať 16.09. 2020.

    Mgr. Iveta Rošková
    riaditeľka

   • Oznámenie: Čítať viac
   • Otvorenie nového školského roku
   • 3. 9. 2020
   • Včera sme s našimi žiakmi nultého a prvého ročníka otvorili nový školský rok. Návštevou nás poctila aj splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity pani Andrea Bučková, ktorá s pani riaditeľkou v príhovore vyzdvihla význam vzdelávania a zapriala nám úspšný školský rok. Na záver vystúpili aj žiaci nášho speváckeho zboru a spoločne s vedením aj vzácnym hosťom privítali nových žiakov v našej škole.

   • Otvorenie nového školského roku: Čítať viac
   • Letná škola
   • 2. 9. 2020
   • V týždni od 24. do 28. augusta 2020 sa na našej škole uskutočnila letná škola určená primárne pre 5.–8. ročník. Zúčastnilo sa na nej v jednotlivých dňoch približne 40–45 detí väčšinou z druhého stupňa, ale zapojilo sa aj niekoľko školských nedočkavcov z nižších ročníkov. S prípravou letnej školy pomaháli končiaci deviataci, ktorí mali na starosti propagáciu letnej školy medzi deťmi a rodičmi na Luníku IX. Učitelia zo školy a z mimovládnych organizácií Teach for Slovakia a ETP Slovensko pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity z rôznych vzdelávacích oblastí. Jeden deň sa venovali metóde Feuersteinového inštrumentálneho obohacovania, ktorá si kladie za cieľ rozvíjať u detí kognitívne funkcie a odstrániť tak bariéry, ktoré im bránia byť v škole úspešné. Letná škola vyvrcholila piatkovou školskou olympiádou, v ktorej deti na školskom dvore súťažili v desiatich športových disciplínach.

   • Letná škola: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers