• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Školský rok 2021/2022
   • 2. 9. 2021
   • Začiatok školského roka 2021/2022

    • Organizácia a podmienky výchovnovzdelávacieho procesu

    0. a 1. ročník

     • Vstup do budovy školy (cez bočnú príjazdovú cestu) bude pre žiakov 0. a 1. ročníka o 8.00 hod.
     • Zákonní zástupcovia sú povinní odovzdať ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ná
   • Školský rok 2021/2022: Čítať viac
   • Oznam
   • 5. 8. 2021
   • Výmena okien

    Dňa 3.8.2021 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 17.08.2021 do 08:30 hod.
    Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

   • Oznam: Čítať viac
   • e-Školy pre budúcnosť 2020/2021
   • 15. 7. 2021
   • Nadácia Orange v rámci svojho grantového programu e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 podporila projekt našej školy „Lokalizácia Khan Academy do slovenčiny a využitie kvalitného digitálneho obsahu na posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti“.

    V rámci tohto projektu učitelia z našej a iných spolupracujúcich škôl adaptovali voľne prístupný interaktívny obsah vzdelávacieho portálu Khan Academy do slovenčiny a zároveň ho spolu s ďalším digitálnym obsahom využívali pri práci so žiakmi na zlepšovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti.

   • e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Čítať viac
   • Vyhodnotenie súťaže "Najlepší čitateľ".
   • 28. 6. 2021
   • Gratulujeme Selene, Richardovi, Patrícii a Sabrine, že obsadili prvé štyri priečky. A aj keď čítanie zďaleka nie je o počte prečítaných kníh, veľmi sa tešíme, že len títo štyria čitatelia prečítali spolu až 61 kníh.

    Najlepší čitatelia získali aj vecné ceny a odfotili sa s knihami, ktoré sa im najviac páčili. Ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorý tento školský rok zavítali do školskej knižnice a tešíme sa na Vás v septembri.

   • Vyhodnotenie súťaže "Najlepší čitateľ".: Čítať viac
   • Voľby do Rady školy
   • 14. 6. 2021
   • V dňoch 8.6. a 9.6.2021 sa v priestoroch školy uskutočnili voľby do Rady školy. Svojich zástupcov si volili pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci i rodičia žiakov školy. Voľby prebehli s vysokou účasťou voličov a boli právoplatné.

    Ďakujeme všetkým voličom za účasť, podporu a vyjadrenú dôveru kandidátom.

   • Voľby do Rady školy: Čítať viac
   • Divadelné predstavenie RUMCAJS
   • 9. 6. 2021
   • V piatok 4. júna 2021 spríjemnili vyučovanie žiakom 0. - 2. ročníkov herci z banskobystrického divadla Clipperton, ktorí zahrali klasickú rozprávku o zbojníkovi Rumcajsovi. Žiaci sa dozvedeli, prečo sa stal z dobrého, láskavého obuvníka so zmyslom pre humor a spravodlivosť zbojník, ako sa dostal do väzenia, ako sa stretol s Mankou a nakoniec sme statočnému Rumcajsovi všetci držali palce v boji s trojhlavým drakom.

   • Divadelné predstavenie RUMCAJS: Čítať viac
   • Hviezdoslavov Kubín 2020/ 2021
   • 7. 6. 2021
   • Hviezdoslavov Kubín má svoje pevné miesto v tradičných súťažiach škôl na celom Slovensku už od roku 1954. Žiaci našej školy neváhali a využili príležitosť predviesť svoj talent v recitovaní poézie či v prednese prózy 20.mája 2021 v priestoroch školskej knižnice.

    Žiaci druhého stupňa v školskom kole súťažili v II. kategórii (5. – 6. ročník) a v III. kategórii (7. – 8. ročník).

   • Hviezdoslavov Kubín 2020/ 2021: Čítať viac
   • Oznam
   • 24. 5. 2021
   • OZNAM PRE RODIČOV

    " Dňa 9.júna 2021 (v stredu) sa uskutoční testovanie deviatakov T9 2021. Účasť deviatakov je povinná! V prípade, že sa žiak nezúčastní riadneho termínu testovania, bude musieť prísť na náhradný termín na inej škole v Košiciach."


    Riaditeľ školy

   • Oznam: Čítať viac
   • Veselý chodník
   • 13. 5. 2021
   • Veselý chodník je na našej škole veľmi dobre známa výtvarná súťaž. Každoročne jej dejiskom je pešia zóna a aktérmi sú žiaci košických škôl.

    V tomto školskom roku sa súťaž musela presunúť do areálov samotných základných škôl. Vylosované školy tak spestrili svojimi kresbami chodníky škôl. Malí umelci sa nenechali ani trocha zahanbiť a s témou ihriska nemali najmenší problém. Kreslenie im išlo tak od ruky, že predpísaných 30 metrov štvorcových po pol hodinke mali za sebou a svoju kreativitu nakoniec roztiahli na celý školský dvor. Veď posúďte sami, ako sa im darilo.

   • Veselý chodník : Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers