• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Voľby do Rady školy
   • 14. 6. 2021
   • V dňoch 8.6. a 9.6.2021 sa v priestoroch školy uskutočnili voľby do Rady školy. Svojich zástupcov si volili pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci i rodičia žiakov školy. Voľby prebehli s vysokou účasťou voličov a boli právoplatné.

    Ďakujeme všetkým voličom za účasť, podporu a vyjadrenú dôveru kandidátom.

   • Voľby do Rady školy: Čítať viac
   • Divadelné predstavenie RUMCAJS
   • 9. 6. 2021
   • V piatok 4. júna 2021 spríjemnili vyučovanie žiakom 0. - 2. ročníkov herci z banskobystrického divadla Clipperton, ktorí zahrali klasickú rozprávku o zbojníkovi Rumcajsovi. Žiaci sa dozvedeli, prečo sa stal z dobrého, láskavého obuvníka so zmyslom pre humor a spravodlivosť zbojník, ako sa dostal do väzenia, ako sa stretol s Mankou a nakoniec sme statočnému Rumcajsovi všetci držali palce v boji s trojhlavým drakom.

   • Divadelné predstavenie RUMCAJS: Čítať viac
   • Hviezdoslavov Kubín 2020/ 2021
   • 7. 6. 2021
   • Hviezdoslavov Kubín má svoje pevné miesto v tradičných súťažiach škôl na celom Slovensku už od roku 1954. Žiaci našej školy neváhali a využili príležitosť predviesť svoj talent v recitovaní poézie či v prednese prózy 20.mája 2021 v priestoroch školskej knižnice.

    Žiaci druhého stupňa v školskom kole súťažili v II. kategórii (5. – 6. ročník) a v III. kategórii (7. – 8. ročník).

   • Hviezdoslavov Kubín 2020/ 2021: Čítať viac
   • Oznam
   • 24. 5. 2021
   • OZNAM PRE RODIČOV

    " Dňa 9.júna 2021 (v stredu) sa uskutoční testovanie deviatakov T9 2021. Účasť deviatakov je povinná! V prípade, že sa žiak nezúčastní riadneho termínu testovania, bude musieť prísť na náhradný termín na inej škole v Košiciach."


    Riaditeľ školy

   • Oznam: Čítať viac
   • Veselý chodník
   • 13. 5. 2021
   • Veselý chodník je na našej škole veľmi dobre známa výtvarná súťaž. Každoročne jej dejiskom je pešia zóna a aktérmi sú žiaci košických škôl.

    V tomto školskom roku sa súťaž musela presunúť do areálov samotných základných škôl. Vylosované školy tak spestrili svojimi kresbami chodníky škôl. Malí umelci sa nenechali ani trocha zahanbiť a s témou ihriska nemali najmenší problém. Kreslenie im išlo tak od ruky, že predpísaných 30 metrov štvorcových po pol hodinke mali za sebou a svoju kreativitu nakoniec roztiahli na celý školský dvor. Veď posúďte sami, ako sa im darilo.

   • Veselý chodník : Čítať viac
   • Oznam
   • 12. 5. 2021
   • Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

    OZNÁMENIE

    Riaditeľka Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň

    17. 05. 2021 (pondelok)

    Žiakom nultého až deviateho ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. (Prerušenie distribúcie elektriny)

   • Oznam: Čítať viac
   • Oznam
   • 15. 4. 2021
   • PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA VZDELÁVANIA ŽIAKOV

    PO NÁVRATE DO ŠKÔL
    PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA VZDELÁVANIA ŽIAKOV

    PO NÁVRATE DO ŠKÔL

    od 12. 4. 2021 na ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice, spracovaný na základe rozhodnutia ministra školstva
    z 12. apríla 2021 pod číslom 2021/12811:1-A1810

    Riaditeľka Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1 v Košiciach vydáva tieto pokyny zahrnuté v Pláne adaptačného obdobia vzdelávania žiakov školy zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a ŠPÚ s účinnosťou od 12. 4. 2021
    do 30. 6. 2021.

   • Oznam: Čítať viac
   • Oznam
   • 13. 4. 2021
   • Aktuálne rozhodnutie ministerstva školstva


    Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
    vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    rozhoduje takto:


   • Oznam: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers