• Zamestnanci školy 2019/2020

    •  

      

      

     Vedenie školy

     riaditeľka školy - Mgr. Iveta Rošková 

     zástupkyňa riaditeľky školy pre nulté a prvé ročníky a špeciálne triedy 1.-4.roč.- Mgr. Júlia Tothová 

     zástupkyňa riaditeľky školy pre druhý stupeň a špeciálne triedy 5.-9.roč. - PaedDr. Kristína Sotáková, PhD. 

     zástupca riaditeľky školy pre záujmovú a projektovú činnosť - Mgr. Milan Dulina

     Pedagogickí zamestnanci

     učitelia prvého stupňa:


     Mgr. Eva Klempířová - učiteľ prvého stupňa

     Bc. Lucia Rešovská - učiteľ prvého stupňa

     Ivica Jergová - učiteľ prvého stupňa

     Júlia Jusková - učiteľ prvého stupňa

     Ľubomíra Šujanská - učiteľ prvého stupňa

     Ľudmila Martišková - učiteľ prvého stupňa

     Marta Ondrejová - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Anna Horvátová - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Annamarie Petríková - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Beáta Jurčíková - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Dáša Tirdilová - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Eva Velková - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Iveta Skybová - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Jana Fečková - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Jana Hertelý - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Kvetoslava Korpášová - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Lívia Darvašiová - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Mária Poláková - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Marta Hrivňáková - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Martina Begeniová - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Nikola Turbáková - učiteľ prvého stupňa

     Mgr. Stela Jonášová - učiteľ prvého stupňa, výchovný poradca

     Mgr. Valéria Kissová - učiteľ prvého stupňa

     PaedDr. Andrea Smrečková - učiteľ prvého stupňa

     PaedDr. Andrea Žegorjaková - učiteľ prvého stupňa

     Valéria Krankusová- učiteľ prvého stupňa

      

     učitelia druhého stupňa:

     Bc. Miriama Senková - učiteľ druhého stupňa

     Ing. Gabriela Beláková - učiteľ druhého stupňa

     Ing. Jana Koribaničová - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Andrea Adamondyová - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Daniel Vasilišin - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Darina Tomková - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. František Cmorej - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Iveta Čičáková - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Zuzana Compeľová - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Jozef Hubáček - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Kristína Telehaničová - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Lucia Forgáčová - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Martina Gáborová - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Martina Hardová - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Ing. Natália Falatová - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Radovan Chalupka - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Renáta Habčáková - učiteľ druhého stupňa, kariérový poradca

     Mgr. René Skácal - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Stanislav Striženec - učiteľ druhého stupňa

     Monika Neksová - učiteľ druhého stupňa

     PaedDr. Arnold Hreha - učiteľ druhého stupňa

     PaedDr. Jaroslava Pástorová - učiteľ druhého stupňa

     Ondrej Ferko - učiteľ druhého stupňa

     Bc. Hewlett Dominik - učiteľ druhého stupňa

     Mgr. Jana Koleničová - učiteľ druhého stupňa

      

     vychovávateľky v ŠKD:

     Daniela Orosová - vychovávateľka

     Darina Demková- vychovávateľka

     Iveta Lednická - vychovávateľka

     Margita Gregová - vychovávateľka

     Judita Gimerová - vychovávateľka

      

     asistenti učiteľa:

     Bc. Pavol Horváth - asistent učiteľa

     Dalibor Gábor - asistent učiteľa

     Horváth Peter - asistent učiteľa

     Mária Dírová - asistent učiteľa

     Gáborová Alexandra - asistent učiteľa

     Marta Šantová - asistent učiteľa

     Žaneta Ferková - asistent učiteľa

     Silvia Lasák - asistent učiteľa

     Žiga Jordán - asistent učiteľa

      

      

     Odborní zamestnanci

     Mgr. Jozefína Šaňová- sociálny pedagóg

     PaedDr. Eva Hažlinská- školský špeciálny pedagóg
     PhDr. Eva Kitková- školský psychológ

     Nepedagogickí zamestnanci

     Angela Berková- upratovačka

     Hilda Gáborová - upratovačka

     Ing. Gabriela Sedláková- hospodárka

     Ján Berko - strážnik

     Mária Žigová- upratovačka

     Monika Gáborová- upratovačka

     Soňa Kroková - upratovačka

     Svetlana Ferčáková - upratovačka

     Tibor Žiga - vrátnik

     Tomáš Matyáš - školník

     Valéria Zborovská- mzdová účtovníčka

     Ing. Martin Hužvár- IT technik

      

      

     Školská jedáleň

      

     Ľubica Matyášová - vedúca školskej jedálne

     Baluchová Anna

     Andrejkovičová Marta

     Fabiánová Mária

     Horváthová Anna

     Kováčová Zuzana

     Korol Adelina

     Magyarová Mária

     Lastovková Lenka

     Pastoreková Lívia

     Lastovková Michaela