Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 121/2019 Hygienické potreby . 95,90 s DPH 692019 - 69/2019 Presto CO,s.r.o. ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice PaedDr.Viera Šotterová riaditeľka školy
Faktúra 882019 SF - rebriny Benmark kraft. 272,40 s DPH 512019 - 21900136 Stores inSPORTline SK s.r.o. ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice PaedDr.Viera Šotterová riaditeľka školy 14.05.2019
Objednávka 732017 Maliarské potreby 33,76 s DPH - 732017 PhDr. Marta Šamova - Maša ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice PaedDr.Viera Šotterová riaditeľka školy
Objednávka 452017 ciachovánie váh v ŠJ 87,60 s DPH 452017 Slovenská legálna metrológia,n.o ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice PaedDr.Viera Šotterová riaditeľka školy
Objednávka 412017 Pracovný stôl Baldvin. 378,80 s DPH - 412017 IKEA Bratislava , s. r. o. ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice PaedDr.Viera Šotterová riaditeľka školy
Faktúra 412018 Školské potreby. 72,00 s DPH 302018 - 09.03.2008 Sponka s.r.o. ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice PaedDr.Viera Šotterová riaditeľka školy 09.03.2018
Zmluva 102019 Miesny poplatok za komunálne odpady . 4 324,32 s DPH 29..3.2019 Mesto Košice ZŠ Ľ. Podjavorinskej l, 040 11 Košice PaedDr.Viera Šotterová riaditeľka školy
Faktúra 167 ryby 682,39 s DPH 200/2020 3/2018/ŠJ 21.10.2020 Ryba Košice spol. s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 21.10.2020
Faktúra 166 Zelenina 195,74 s DPH 199/2020 21.10.2020 Zelimpex ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 21.10.2020
Faktúra 162 Mäso 361,56 s DPH 195/2020 03/2017/ŠJ 21.10.2020 Erik,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 21.10.2020
Faktúra 165 Hydina 370,55 s DPH 198/2020 2/2018/ŠJ 21.10.2020 A.P.S.-FOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 21.10.2020
Faktúra 164 Mliečné potraviny 9,22 s DPH 197/2020 4/2018/ŠJ 21.10.2020 LABAŠ s. r. o ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 21.10.2020
Faktúra 163 Potraviny 89,95 s DPH 196/2020 4/2018/ŠJ 21.10.2020 LABAŠ s. r. o ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 21.10.2020
Faktúra 161 Potraviny 438,79 s DPH 193/2020 20.10.2020 ATC-JR, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 20.10.2020
Faktúra 160 Mäso 210,23 s DPH 192/2020 03/2017/ŠJ 19.10.2020 Erik,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 20.10.2020
Faktúra 159 Mäso 512,36 s DPH 190/2020 03/2017/ŠJ 13.10.2020 Erik,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 13.10.2020
Faktúra 158 Zelenina 533,80 s DPH 189/2020 12.10.2020 Zelimpex ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 13.10.2020
Faktúra 157 Potraviny 518,09 s DPH 187/2020 09.10.2020 Duo-Krivulčík Ján ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 09.10.2020
Faktúra 156 Hydina 807,91 s DPH 186/2020 2/2018/ŠJ 09.10.2020 A.P.S.-FOOD s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 09.10.2020
Faktúra 155 Potraviny 60,84 s DPH 185/2020 09.10.2020 ATC-JR, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1,040 11 Košice Mgr. Rošková Iveta riaditeľka školy 09.10.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5345