• Vernisáž "Moje mesto"
     • Vernisáž "Moje mesto"

     • Vo výtvarnej súťaži " Moje mesto" sa podarilo žiačke z 5.B triedy Žanete Rusňákovej obsadiť 2. miesto. Vernisáž a prevzatie ocenenia sa uskutočnila v CVČ Domino. Tejto vernisáže sa zúčastnili aj žiačky z 5.C triedy, ktoré navštevujú krúžok "Tvorivé spracovanie materiálu".

      Výherkyni srdečne blahoželáme.fotoalbum

     • Exkurzia - "Kosit"

     • Dňa 5.5.2018 sa dvadsaťštyri žiakov z 5.A a 5.B triedy zúčastnilo Exkurzie do Kositu spolu s pani učiteľkou Ondrejovou M. a pánom učiteľom Cmorej F. Žiakov priviezol autobus do Kokšov Bakše. Tam navštívili jednotlivé prevádzky spracovania odpadu ako spaľovňu, recykláciu, skladovanie a triedenie.

      Počas exkurzie si žiaci pozreli film o vzniku a činnosti Kositu. Neskôr súťažili medzi sebou s odpadovým materiálom - pet fľaše, triafali vrchnáčiky do fliaš. Na záver exkurzie žiaci Géza K., Hanko F. zaspievali zamestnancom Kositu rómsku pieseň, ktorá sa im veľmi páčila.

      Pre žiakov bola táto exkurzia veľkým prínosom, pretože v nej obrazne mohli vedieť ako sa spracúva odpadový materiál a aké je dôležité túto činnosť vykonávať.  

    • Vernisáž "Kolorit slovenského ornamentu"
     • Vernisáž "Kolorit slovenského ornamentu"

     • Dňa 3.5.2018 sa v múzeu ľudovej kultúry v Humne konala vernisáž pod názvom "Kolorit slovenského ornamentu". Žiakovi Róbertovi Šidelkovi zo 7.A sa podarilo v tejto súťaži získať 2.miesto. Cenu za toto pekné umiestnenie si prevzal na spomínanej vernisáži.

      Žiakovi srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.fotoalbum

    • Planetárium
     • Planetárium

     • Dňa 3.5.2018 sa zúčastnili žiaci IV.A, IV.B, IV.C triedy exkurzie do planetária v CVČ Domino v Košiciach. Témou bol  " Vesmír a planéty" v rámci ktorej sa žiaci dozvedeli aké sú obnoviteľné zdroje energie a čo je to solárna energia. Počas návštevy si žiaci pozreli aj rozprávku o mimozemšťanovi, ktorý ich previedol vesmírom a oboznámil s planétami našej slnečnej sústavy.

      Exkurzia do planetária bola veľmi zaujímavá a poučná. Žiaci sa dozvedeli veľa nových poznatkov.fotoalbum

    • Za krajší úsmev
     • Za krajší úsmev

     • Dňa 2.5.2018 sa dvadsať žiakov z 5.A, 5.B, 5.C zúčastnilo spolu s pedagogickým dozorom pani učiteľky Ondrejovej Marty a asistentky Šantovej Marty na akcií s názvom "Za krajší úsmev". Konala sa na Hlavnej ulici v Košiciach pri Imacullate. 

      Žiaci sa naučili správne si čistiť zuby a starať sa o ne. Starostlivosť o ústnu hygienu je veľmi dôležitá, aby úsmev bol naozaj nielen krajším, ale tiež zdravším. Za odmenu dostali žiaci zubné pasty, aby v starostlivosti o svoje zuby mohli ďalej zdravo pokračovať, omaľovanky a farbičky.fotoalbum

    • Exkurzia v synagóge v Košiciach
     • Exkurzia v synagóge v Košiciach

     • Dňa 4. apríla 2018 v rámci náboženskej a etickej výchovy triedy 6.B a 6.C navštívili synagógu na Zvonárskej ulici v Košiciach, kde bola putovná výstava pod názvom Anna Franková - odkaz dejín dnešku. Výstavu organizovali Gymnázium sv. Edity Steinovej v spolupráci s nadáciou Milana Šimečku.                                                                                                                     Jej cieľom bolo priblížiť dnešnej mladej generácii hrôzy holokaustu.Hlavným námetom výstavy bol životný príbeh mladej židovky Anny Frankovej počas druhej svetovej vojny. Svoje myšlienky a pocity si v úkryte zapisovala do denníka, ktorý sa po jej smrti stal svetoznámym.Výstava sa zaoberala nielen problematikou obdobia druhej svetovej vojny a historickou faktografiou, ale aj otázkou diskriminácie v minulosti i súčasnosti na základe rôznorodých kritérií – rasových, náboženských, etnických a podobne. Jej osobitosťou bolo sprostredkovanie dejín z pohľadu jednotlivca – dievčaťa, ktoré bolo v rovnakom veku, ako aj cieľová skupina výstavy - študenti.                           Expozícia ponúkla veľký priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv, tolerancie, demokracie a humanizmu. fotoalbum

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.