• Beseda s policajtom žiakov špec.tried

     • Dňa 22.3.2019 o 10:00 hod. sa uskutočnila beseda žiakov špec.tried s príslušníkom policajného zboru.                        Hlavnou témou besedy bola " Vlastná bezpečnosť v cestnej premávke " a vzbudenie záujmu u detí o bezpečné sa správanie v rôznych dopravných situáciach. Okrem pozitívnych stránok ma doprava aj veľa zápornych stránok. Vysoký je počet dopravných nehôd, kde účastníkmi sú práve deti v mladšom a staršom školskom veku. Preto je veľmi dôležité odovzdávať základné vedomosti, zručnosti a návyky žiakom zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciach aj prostredníctvom besied uskutočnených s prislušníkom policajného zboru. Veríme, že táto beseda bola pre žiakov veľmi poučná a zaujímavá zároveň. fotoalbum

    • Vernisáž "Vesmír očami detí"
     • Vernisáž "Vesmír očami detí"

     • Aj v tomto školskom roku sa uskutočnil v poradí už XXXIV. ročník okresného kola celoslovenskej súťaže "Vesmír očami detí".

      Za 1.stupeň získali ocenenie:

      Veronika Polyáková 4.C, A mám ťa pozemšťan -  získala postup do celoslovenského kola

      Patrik Dávid 4.A, Moja vesmírna cesta - čestné uznanie

       

      Za 2.stupeň získala ocenenie:

      Silvia Horváthová 5.B, Mimozemšťanky - získala postup do celoslovenského kola

       

      Práce všetkých žiakov ohodnotila odborná porota. Naši žiaci si ocenenie za výtvarné práce prevzali na vernisáži v CVČ Domino v Košiciach. Z ich úspechu sa veľmi tešíme a gratulujeme im. fotoalbum

     • Hviezdoslavov Kubín 2019

     • Dňa 20.3.2019 o 13:00 hod. sa na našej základnej škole konalo školské kolo v súťaži Hviezdoslavov Kubín 2019  v prednese poézie a prózy. Zúčastnení žiaci sa pod vedením svojich triednych učiteliek veľmi pekne pripravili. Svedčil o tom ich individuálny prednes, ktorý bol veľmi výrazný, melodický a farebne pestrý. Dĺžka jednotlivých básni a próz zodpovedala požadovanej úrovni. Výber recitovanej poézie a prózy bol vhodne zvolený a zaujímavý.

      Výsledky školského kola súťaže:

      Poézia:

      1. miesto -

      2.miesto - Michaela Harkabusová 3.A

                       Etela Dunová 4.B

                      

      3.miesto - Kristián Polák 2.B

                       Sebastián Žiga 2.D

                       Melánia Garbárová 3.A

       

      Próza:

      1. miesto -

      2.miesto - Sidónia Ferčáková 3.B

      3. miesto -

       

      Žiaci, ktorí sa umiestnili, boli ocenení diplomom, malým darčekom a sladkosťou. Srdečne im gratulujeme. fotoalbum

    • Besedy s policajtami žiakov I.stupňa
     • Besedy s policajtami žiakov I.stupňa

     • V priebehu mesiaca február sa na našej základnej škole uskutočnilo niekoľko besied žiakov I. stupňa s policajtom.

      I. beseda bola dňa 11.2.2019 o 9:00 hod. v počítačovej miestnosti 3. Zúčastnili sa jej žiaci II.D a IV.A triedy. Hlavnou témou prezentovanou policajtom  na besede so žiakmi bola „ kriminalita mládeže, šikanovanie dnes už aj vo virtuálnom svete a celková bezpečnosť “.

      II. beseda sa konala 15.2.2019 o 9:00 hod. v počítačovej miestnosti 3. Zúčastnili sa jej žiaci IV.C a II.C triedy. Hlavnou témou besedy boli „ návykové látky- drogy.“ Žiaci boli poučení o tom, že pravidelné užívanie drog prináša so sebou celý rad zdravotných, ale aj sociálnych problémov. Drogová závislosť je chorobný stav. U detí a mladých ľudí sa táto závislosť vytvára rýchlejšie. Táto téma je zvlášť aktuálna aj na sídlisku LIX.

      III. beseda sa uskutočnila dňa 25.2. 2019 o 10:00 hod. v počítačovej miestnosti 3 pre žiakov II.A a II.B triedy. Hlavnou témou tejto besedy boli „dopravné značky a bezpečnosť na cestách“.  Žiaci boli oboznámení o niektorých dopravných značkách, svetelnej signalizácií, ale aj o základných pravidlách cestnej premávky a o tom ako sa správať v dopravných situáciách ako chodec či cyklista. fotogaléria

      Jednotlivé besedy boli pre žiakov poučné, zaujímavé a vhodne spracované. Ďakujeme príslušníkom policajného zboru za to, že prišli medzi nás a  venovali sa naším žiakom pútavým slovom, názornou ukážkou, prezentáciou, či videom.

       

       

     • Štvrtáci vyrábali komiks

     • Žiaci štvrtého ročníka sa na hodinách slovenského jazyka oboznamovali s výrobou komiksov. Prostredníctvom internetu zistili, ako taký komiksový príbeh vlastne vzniká. Dnes už nie je taký rozšírený u detí, ale žiakov veľmi zaujal. Samostatne si zhotovili komiksové príbehy na tému svetoznámej knihy "O malom princovi".

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.