• Vernisáž- Kolorit slovenského ornamentu 2019

     • Žiačka 9. A triedy Senda Žigová získala diplom za výtvarnú súťaž Kolorit slovenského ornamentu, ktorý si mala možnosť prevziať na vernisáži konanej v Humne- múzeum ľudovej kultúry. Žiačke srdečne gratulujeme.

     • Slávik Slovenska 2019

     • Dňa 7.5. 2019 sa uskutočnil v II. kategórií a 9.5.2019 v I. kategórií Slávik Slovenska 2019 o 13: 30 hod. na našej základnej škole. Žiaci boli veľmi pekne pripravení, obvzlášť vynikli nádherné hlasy v  duetoch dievčat z 3.C a chlapcov z 3.B. Porota sa po vzájomnej dohode zhodla na týchto výsledkoch:

      Výsledky školského kola v I.kategórí:

      1. miesto: -

      2. miesto:

      Gujdová Martina, I.A

      Erika Gáborová, II.C

      Richard Krok, II.B

       

      3.miesto: 

      Zupková Monika, I.A

      Krajňáková Viktória, I.E

      Silvia Horváthová, II.C

      Kristián Polák, II.B

      Patrícia Gadzorová, III.C

      Michaela Harkabusová, III.A

      Všetkým umiestneným žiakom srdečne gratulujeme a veríme, že sa im podarí takto pekne spievať a umiestniť aj budúci školský rok. Žiaci za svoje umiestnenie dostali diplom a malú vecnú odmenu. fotoalbum

       

     • Planetárium v CVČ Domino

     • Dňa 3. mája 2019 deti 4. a 5. oddelenia ŠKD navštívili Planetárium v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach. Deti pozerali na premietnutej oblohe a počúvali, čo je to vesmír, ktoré planéty obiehajú okolo slnka v našej slnečnej sústave. Dozvedeli sa veľa nových zaujímavých informácií. Na záver si pozreli rozprávku aj film o prvom človeku na Mesiaci.             Z príležitosti Európskych solárnych dní sme ako darček dostali plagát " Vemír solárum sova" a perá. Deťom sa akcia veľmi páčila. Počas návratu do školy sa celou cestou pýtali na planéty, hviezdy a vesmír.

     • Veselý chodník 2019

     • Pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice sa 3.5.2019 zúčastnilo akcie pod názvom " Veselý chodník"  31 žiakov z tried 3.A, 3.B, 3.C. Ide o tradičné kreslenie s kriedami na chodník. Tento rok sa kreslilo na tému  „ Pohľadnica z Košíc.“ Farebnými kresbami – erb Košíc, Dóm sv. Alžbety, Košický hrad, ZOO Košice, a pod. sa naším žiakom podarilo skrášliť oslavujúce mesto Košice. Ich kresby mohli obdivovať aj okoloidúci. Žiakom sa akcia veľmi páčila. Pri tejto príležitosti si mohli pozrieť aj bohatý kultúrny program na Hlavnej ulici. K dobrej nálade a spokojnosti žiakov prispelo aj pekné slnečné počasie, počas ktorého si vychutnali kúsok pizze a sladkú zmrzlinu. fotoalbum

     • Atletika hrou 2019

     • Dňa 2. mája sa 10 žiakov našej základnej školy zúčastnilo pri príležitosti Dni mesta Košice súťaže - Atletika hrou 2019, v ktorej súťažili v 4 rôznych atletických disciplínach. Pre žiakov to bolo niečo nové, keďže na takomto podujatí ešte nikdy neštartovali. Prezentovali sa veľmi peknými výkonmi. V konečnom účtovaní sme obsadili z 12 10 - členných mužstiev (5 chlapcov, 5 dievčat) posledné miesto. Na konci podujatia sa bežal spoločný beh chlapcov a dievčat, kde sa naši žiaci nestratili. Najlepší výkon dosiahol žiak 5.A Roland Mirga, ktorý skončil spomedzi 60 chlapcov na peknom 4. mieste. Takmer všetci naši chlapci a dievčatá sa umiestnili v prvej polovici štartovacieho poľa. fotoalbum

       

     • Hviezdoslavov Kubín špeciálnych tried 2019

     • Na našej škole sa dňa 25.4.2019 v špeciálnych triedach 3.A/š, 4.A/š, 4.B/š sa konalo školské kolo v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v poézii. Ich príprava bola zodpovedná, básničky boli vtipné. Zúčastnili sa žiaci: Jozef Makula a Larisa Turtáková z 3.A/š, Bartolomej Horváth z 4.A/š a Patrícia Duždová zo 4.B/š. Boli ocenení diplomom, sladkou odmenou a farbičkami. Ostatných žiakov motivovali ku snahe v ďalších ročníkoch. fotoalbum

     • Veľkonočné ikebany

     • Žiaci 5. B triedy vyrábali pred veľkou nocou ikebany z vŕbového prútia, živých kvetov a polystyrénových vajíčok, ktoré oblepili farebným papierom a zapichli do ikebany. Takéto pekné práce sa im podarilo vytvoriť.

     • Celomestský metodický deň učiteľov

     • Dňa 17. 4. 2019 sa uskutočnil Celomestský metodický deň učiteľov a vychovávateľov základných škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, vychovávateľov ŠKD a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Tohto celomestského metodického dňa sa zúčastnili aj učiteľia a vychovávatelia našej základnej školy, ktorí mali možnosť navštíviť iné základné školy, CVČ a pod. Cieľom celomestského metodického dňa bola vzájomná výmena skúsenosti, postupov a zručnosti pod vedením skúsených lektorov - pedagógov, ktorí pôsobia v týchto inštitúciach, alebo na pozvanie garantov do nich prišli. 

      Naším učiteľom a vychovávateľom sa celomestský metodický deň páčil. Príslušné aktivity ako aj získané skúsenosti z nich si mali možnosť medzi sebou vymeniť na porade MZ. fotoalbum

     • Návšteva knižnice pre mládež - Humenská 9 v Košiciach.

     • Dňa 3.apríla 2019 žiaci 3.A, 3.B a 3.C navštívili knižnicu pre mládež na Humenskej 9 v Košiciach. Deti boli rozdelení na dve skupiny. Žiaci si mali možnosť vypočuť čítanie rozprávky „ Rozhádzané písmena.“  Po prečítaní určitej časti rozprávky mali na magnetickej tabuli pripravené úlohy, na ktoré mali správne reagovať. Čítanie bolo pre deti zábavné a zároveň aj poučné. Cieľom bolo vytvoriť priestor na to, aby sme sa zamyslelili, že pri vzájomnej spolupráci je možné dosiahnúť lepší výsledok ako samotnému. Predsa len platí staré známe, že " v jednote je sila." Žiakom sa v knižnici veľmi páčilo.

      Počas striedania skupín sa čakajúci žiaci mali možnosť zahrať na detskom ihrisku. Deti využili preliezky, šmýkalku aj pieskovisko. Dnes nám prialo aj počasie. fotoalbum

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.