• Chrípkové prázdniny- oznam

     • Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice

       

       

      O Z N Á M E N I E

       

      Z dôvodu vysokej chorobnosti našich žiakov sú Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vyhlásené chrípkové prázdniny v dňoch 31. 01. 2020 – 04. 02. 2020. Školská jedáleň ani Školský klub detí nebudú v týchto dňoch v prevádzke.

       

      Vyučovanie podľa rozvrhu pokračuje v stredu  05. 02. 2020, v tento deň dostanú žiaci aj výpisy polročnej klasifikácie. 

       

                                                                              Mgr. Iveta Rošková

                                                                                     Riaditeľka

       

       

     • Besedy s príslušníkmi mestskej polície

     • Trestno- právna zodpovednosť pri používaní a prechovávaní drog a iných návykových látok. Na túto tému sa dňa 30.januára 2020 prišli so žiakmi tretieho ročníka porozprávať naši neďalekí susedia - príslušníci mestskej polície na Luníku IX. Opäť sa k žiakom prihovorili zaujímavým a motivujúcim spôsobom na tému  aktuálnej hrozby dnešnej doby, s ktorou sa každý žiak dnes už môže ľahko stretnúť. Žiaci boli aj poučení, čo robiť v prípade, že sa s drogami stretnú alebo im niekto drogy ponúkne. Podobné besedy postupne absolvujú aj iné ročníky.

     • Varíme, pečieme

     • Na našej škole usilovne pracujú malí kuchári a pekári. V školskej kuchynke, počas záujmového krúžku sa stretávajú žiaci druhého ročníka. Pod vedením pani učiteľky Šujanskej sa každý týždeň naučia niečo dobré navariť alebo upiecť. Samozrejme, na všetkých dobrotách si potom spoločne pochutnajú. Aj takto sa pripravujú na pomoc mamkám v domácej kuchyni.

     • Tretiaci v KOSITE

     • Dňa 21.januára 2020 sa žiaci III.A a III.C zúčastnili exkurzie v Zbernom dvore KOSIT- v Kokšov- Bakši. Privítala nás sociálna pracovníčka, ktorá žiakov oboznámila s problematikou triedenia a recyklovania odpadu. Následne si žiaci mohli získané vedomosti vyskúšať na pripravených aktivitách. Žiaci odpovedali na otázky a viedli rozhovor na tému recyklovania. Po krátkej prestávke sme sa vybrali priamo na pracovisko, kde sa spracúva plastový odpad. fotoalbum

     • Medzitriedna matematická súťaž 5.B/š a 5.C/š

     • Aj keď polročné súperenie so známkami je uzavreté, žiaci dvoch špeciálnych tried si pomerali svoje sily v matematike. V medzitriednom súboji úkázali ako zvládajú tento ťažký predmet a tak si aj zábavnou formou zopakovali učivo prvého polroka. Súťaž im pani triedne učiteľky doplnili rozvojom manuálnych zručností pri obliekaní, kde použili zaujímavé pomôcky. fotoalbum

     • First Lego League

     • Žiaci šiesteho ročníka našej školy sa vo štvrtok 9. januára 2020 zúčastnili regionálneho kola medzinárodnej súťaže First Lego League, organizovaného v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Chlapci a jedno dievča z legorobotického krúžku, ktorý sa tento rok prvýkrát otvoril na našej škole, sa statočne popasovali s náročnými úlohami – s prezentáciou inovačného projektu, testovaním tímovej spolupráce, rozhovorom s rozhodcami ohľadom robot designu aj tromi kolami robot game. Vrcholom robot game nášho tímu bolo, keď Tomáš Horváth, žiak 6. B triedy, pomocou robota s veľkou presnosťou dopravil na určené miesto päť poschodí obytných jednotiek a súťažiaci z ostatných tímov v hľadisku spontánne zatlieskali. Žiaci dosiahli veľký úspech tým, že dokázali dôstojne súťažiť s najlepšími základnými a strednými školami z košického regiónu. fotoalbum

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.