• OZNÁMENIE

     • Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice

       

       

      O Z N Á M E N I E

       

      Z dôvodu vysokej chorobnosti našich žiakov sú Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vyhlásené chrípkové prázdniny v dňoch 11.3. 2020 – 13. 03. 2020. Školská jedáleň ani Školský klub detí nebudú v týchto dňoch v prevádzke.

       

      Vyučovanie podľa rozvrhu pokračuje v pondelok  16. 03. 2020.

       

       

                                                                              Mgr. Iveta Rošková

                                                                                     Riaditeľka

     • Lyžiarsky výcvik

     • 10.február 2020 bol pre našich žiakov dlho očakávaný deň. Začali sme ním týždenný lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnilo 30 žiakov. Zbalili sme , čo sme mohli a pobrali sme sa do lyžiarskeho strediska Ski Búče. Všetko na nás už čakalo pripravené a mohli sme začať. Prvý pád, druhý pád, smiech a idem ešte raz.  Žiaci boli veľmi šikovní a za týždeň sa naučili lyžovať tak, ako najlepšie vedeli. Okrem toho sme mali aj program so školským zborom, ktorý nacvičoval piesne na ďalšie vystúpenie. A ako najlepšie ukončíme deň? Predsa diskotékou. V posledný deň sme mali lyžiarsku súťaž, v ktorej prvé miesto z chlapcov obsadil Sebastián Budai z 5.A a z dievčat vyhrala Anna Mária Kroková z 9.B. Domov sme sa vrátili unavení, ale  bohatí na zážitky a s úsmevom na tvári.

     • Oznam o zmene prestávok

     • Oznamujeme Vám úpravu dĺžky prestávok a z toho vyplývajúci časový posun vyučovacích hodín.

      1.vyučovacia hodina      8.00 – 8.45        5 minút prestávka

      2.vyučovacia hodina      8.50 – 9.35      15 minút prestávka

      3.vyučovacia hodina      9.50 - 10.35       5 minút prestávka

      4.vyučovacia hodina    10.40 – 11.25      5 minút prestávka

      5.vyučovacia hodina    11.30 – 12.15      5 minút prestávka

      6.vyučovacia hodina    12.20 – 13.05    30 minút prestávka

      obedňajšia prestávka      13.05 – 13.35

      7.vyučovacia hodina    13.35 – 14.15

       

       

     • Beseda s psychologičkami- duševné zdravie

     • Dňa 20.2.2020 pripravila PaedDr. Olajošová z CPPPaP pre žiakov IV.B a IV.C triedy zážitkovú aktivitu: Duševné zdravie- zdravý životný štýl. Vhodne a zaujímavo volenými činnosťami sa žiaci dozvedeli zaujímavé a užitočné informácie o možnostiach starostlivosti o svoje telo a zdravie, dôležitosti zdravého stravovania, zdravej výživy- „Pyramída zdravia“, škodlivých účinkoch fajčenia, konzumácie alkoholu, užívania drog. Ďakujeme pani doktorke za návštevu, nakoľko informovanosť zohráva v zlepšovaní zdravia kľúčovú úlohu, keďže vedie našich žiakov k tomu, aby robili „zdravšie” rozhodnutia a žili zdravším životným štýlom.    

     • Sviatok svätého Valentína

     • Aj keď sme oficiálny sviatok svätého Valentína nestihli, lebo sme mali chrípkové prázdniny, niektoré triedy si ho užili hneď na začiatku týždňa. Nechýbalo malé pohostenie, rozprávanie o známom svätcovi, i počúvanie krásnej zaľúbenej hudby. To všetko si žiaci dotvorili rómskymi pesničkami a tancom.

     • Exkurzia v KOSITE

     • Žiaci 5.B/š, 5.C/š, 8.A/š sa zúčastnili dňa 17.02.2020 exkurzie v environcentre spoločnosti Kosit, a. s. v Kokšo -Bakši. Naučili sme sa tam ako separovať odpad, ukázali nám recyklovaný papier, granulky z plastov. Naučili sme sa, za aký dlhý čas sa jednotlivý odpad rozloží v prírode. Už vieme čo nepatrí do papiera, do plastov, do skla a do komunálneho odpadu. Vieme farbu jednotlivých odpadových nádob. Boli sme sa pozrieť na separáciu plastov, ako sa separuje kov z komunálneho odpadu. Videli sme zaujímavé edukačné videá. Exkurzia bola zaujímavá a žiaci boli disciplinovaní. Tešíme sa na iné zaujímavé exkurzie.   fotoalbum

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.