• Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

     • Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

      - zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie

      - sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby

      - akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie

      Chceme takisto upozorniť, že žiakom, ktorí v prvom polroku šk. roku 2019/2020 neprospeli z viac ako dvoch predmetov a nezúčastňujú sa na dištančnom vzdelávaní budú umožnené komisonálne skúšky v auguste 2020. Zároveň týmto žiakom dávame možnosť sa zúčastniť na dištančnom vzdelávaní do konca školského roku.

       

     • Požičiavanie kníh počas dištančného vzdelávania

     • Milí rodičia a žiaci,

      počas dištančného vzdelávania v súvislosti s koronavírusom pre Vás otvárame možnosť bezplatného požičania si kníh rôznych žánrov v našej škole. Túto možnosť môžete využiť v utorky a štvrtky od 10:00 do 13:00.

      Prosíme Vás, aby ste v rámci bezpečnostných opatrení prichádzali po jednom a vždy s rúškom alebo iným pokrytím úst a nosa.

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

     • VÝZVA – ZBIERKA STARÝCH TELEFÓNOV

     • Súčasná situácia zapríčinená pandémiou koronavírusu ovplyvňuje azda každú oblasť našich životov. Školstvo je jednou z nich. Školy sú zatvorené, deti sú nútené byť doma a učitelia hľadajú možnosti, ako ich vzdelávať zo svojich obývačiek. Moderné technológie sú v týchto časoch veľkou pomocou. Avšak nie každý žiak má možnosť dostať sa k týmto moderným vymoženostiam. Mnoho žiakov zo ZŠ na Luníku IX nemajú možnosť mať vlastný počítač, notebook či smartphone, na ktorom by si mohli pozerať a sťahovať úlohy, ktoré učitelia žiakom posielajú.

      Prosíme Vás preto o pomoc. V prípade, že máte doma nepotrebné telefóny (so systémom Android 4.0 a vyšším), darujte ich týmto deťom, aby sa mohli tiež plnohodnotne vzdelávať v týchto ťažkých časoch. Bez vzdelania budú mať tieto deti ešte ťažší vstup do života. Spoločne im preto pomôžme, ako vieme.

       

      Telefóny, prosím, posielajte na adresu: ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice

      Bližšie informácie Vám poskytne:

      1. Radovan Chalupka: 0948 916 845;  radovan.chalupka@teachforslovakia.sk
      2. Lucia Forgáčová: 0902 640 605; forgac.lucia@gmail.com

      Ďakujeme.

     • Jarné upratovanie

     • Tým, že naša škola kvôli situácii ohľadom koronavírusu prešla na dištančné vzdelávanie žiakov, naše chodby a triedy sa vyľudnili. Každú situáciu berieme ako výzvu a preto sme sa pustili aj do "jarného upratovania", do ktorého sa zapojili učitelia, asistenti, vedenie školy a ostatní zamestnanci. Maľujeme triedy, upratujeme, robíme nástenky, opravujeme čo treba a takisto meníme podlahu v našej telocvični a aj týmto sa snažíme z tejto neľahkej situácii vyťažiť čo najviac. O ďalších novinkách Vás budeme informovať. 

     • Oznam pre končiacich žiakov

     • Chceli by sme Vás poprosiť, aby žiaci, ktorí tento rok u nás končia, prišli s rodičom (zákonným zástupcom) do školy dňa 20.04.2020 v čase od 8:30 hod do 11:45 hod. za účelom podpísania prihlášok a zápisných lístkov na stredné školy.

      V Edupage je napísaný rozpis, ktorá trieda o ktorej sa má dostaviť, aby sme sa vyhli zbytočnému zhromažďovaniu. Prosím dajte vedieť aj svojim spolužiakom o ktorých viete, že sú končiaci.

      Ďakujem.

      Renáta Habčáková

                                                                                                                                                            Kariérový poradca

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.