• Prevádzkové pokyny

     • Upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 v Košiciach v období od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, vytvorené pre opätovné obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zriaďovateľom MMK.

       

      - Žiaci sa výchovno-vzdelávacieho procesu (ďalej len VVP) zúčastnia na báze dobrovoľnosti

      - Žiak prichádza do školy každý deň so zákonným zástupcom

      - Žiak bude chodiť do triedy podľa ročníka k tomu istému učiteľovi celý týždeň, nový žiak môže nastúpiť až od pondelka

      - Žiak musí prísť s rúškom, pri vstupe do školy bude odmeraná teplota a skontrolovaná hygiena rúk a hlavy

      - Nástup do školy bude v časovom intervale 7:30 - 8:30

      - Vyučovanie bude organizované zábavnou formou

      - Každý žiak dostane obed, po obede ide žiak domov v sprievode rodiča alebo sám - podľa vyjadrenia zákonného zástupcu

      - Pri prvom nástupe žiaka do školy alebo každom prerušení, ktoré trvá viac ako dva dni podpíše zákonný zástupca žiaka vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenie karanténne opatrenie

      - Žiak nosí rúško všade v priestoroch školy okrem svojej internej skupiny

      - Počas VVP žiak dodržiava pokyny učiteľa o dodržiavaní preventívnych opatrení na šírenie prenosu nákazy COVID 19

     • Zápis na náboženstvo a etickú výchovu

     • Milí rodičia a žiaci,

      celý týždeň v čase od 8:00 do 12:00 bude v priestoroch vrátnice ZŠ Ľ. Podjavorinskej prebiehať zapisovanie detí na predmety náboženská výchova a etika. Prosíme všetkých rodičov, ktorí majú svoje deti v 5.,6.,7.,8. ročníku, aby ich prišli zapísať.

      Ďakujeme.

       

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.