• OZNÁMENIE

     • Riaditeľka Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
      týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č.
      245/2008 o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň

      24.06.2020 (streda)

      Žiakom nultého až deviateho ročníka riaditeľské
      voľno z prevádzkových dôvodov.
      Riadne vyučovanie bude pokračovať 25.06. 2020.

      Mgr. Iveta Rošková
      riaditeľka

     • Tri týždne od otvorenia školy

     • Už sú to tri týždne, čo sa po dlhej pauze symbolicky na Medzinárodný deň detí brány školy znova otvorili pre našich žiakov z MŠ, prvého stupňa a piateho ročníka, ktorí mohli opäť zasadnúť do lavíc. Náš pedagogický zbor chcel možnosť navštevovať školu využiť na opakovanie učiva, rozvíjanie schopností a zručností a to všetko hravou formou. Tieto tri týždne sme si veľmi užili a tešíme sa aj na ostatné ročníky, ktoré nastúpia do školy v pondelok. Ako to u nás vyzeralo si môžete pozrieť vo fotoalbume. 

     • Návšteva súkromného gymnázia

     • V utorok 2. júna 2020 sa jedna žiačka a dvaja žiaci deviateho ročníka so svojimi zákonnými zástupcami, triednym učiteľom a výchovnou poradkyňou zúčastnili návštevy Súkromného gymnázia Zefyrína Jimenéza Mallu v Kremnici.

      Súkromné gymnázium pripravuje žiakov na univerzitné štúdium aj tým, že podporuje prekonávanie prekážok študentov celodenným výchovným systémom. Škola umožňuje prístup ku kvalitnému vzdelávaniu aj s možnosťou vyučovania rómskeho jazyka.

      Deti z našej školy mali možnosť na mieste zažiť vysoko motivačnú a kreatívnu atmosféru gymnázia, kde možno budú už od septembra študovať

     • Súťaž o najlepšieho čitateľa a zmena otváracích hodín školskej knižnice

     • Vážení rodičia a žiaci,

      veľmi sa tešíme že za niečo vyše mesiaca sme požičali už viac ako 40 kníh!

      Aj keď čítanie je odmenou samou o sebe, chceme nových aj starých čitateľov motivovať súťažou o najlepšieho čitateľa, kde víťazov vyhlásime v decembri 2020. Súťažíme o:

      1. miesto - nový Samsung J5

      2. miesto - cestný bicykel

      3. miesto - kniha podľa vlastného výberu

      Takisto chceme oznámiť, že sa menia otváracie hodiny knižnice:

      Pre žiakov, ktorí teraz nie sú v škole sme otvorení každý deň od 12:30 do 13:30.

      Pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú vyučovania v škole sme otvorení od 11:00 do 13:30.

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.