• Veselý chodník 2019

     • Pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice sa 3.5.2019 zúčastnilo akcie pod názvom " Veselý chodník"  31 žiakov z tried 3.A, 3.B, 3.C. Ide o tradičné kreslenie s kriedami na chodník. Tento rok sa kreslilo na tému  „ Pohľadnica z Košíc.“ Farebnými kresbami – erb Košíc, Dóm sv. Alžbety, Košický hrad, ZOO Košice, a pod. sa naším žiakom podarilo skrášliť oslavujúce mesto Košice. Ich kresby mohli obdivovať aj okoloidúci. Žiakom sa akcia veľmi páčila. Pri tejto príležitosti si mohli pozrieť aj bohatý kultúrny program na Hlavnej ulici. K dobrej nálade a spokojnosti žiakov prispelo aj pekné slnečné počasie, počas ktorého si vychutnali kúsok pizze a sladkú zmrzlinu. fotoalbum

     • Atletika hrou 2019

     • Dňa 2. mája sa 10 žiakov našej základnej školy zúčastnilo pri príležitosti Dni mesta Košice súťaže - Atletika hrou 2019, v ktorej súťažili v 4 rôznych atletických disciplínach. Pre žiakov to bolo niečo nové, keďže na takomto podujatí ešte nikdy neštartovali. Prezentovali sa veľmi peknými výkonmi. V konečnom účtovaní sme obsadili z 12 10 - členných mužstiev (5 chlapcov, 5 dievčat) posledné miesto. Na konci podujatia sa bežal spoločný beh chlapcov a dievčat, kde sa naši žiaci nestratili. Najlepší výkon dosiahol žiak 5.A Roland Mirga, ktorý skončil spomedzi 60 chlapcov na peknom 4. mieste. Takmer všetci naši chlapci a dievčatá sa umiestnili v prvej polovici štartovacieho poľa. fotoalbum

       

     • Hviezdoslavov Kubín špeciálnych tried 2019

     • Na našej škole sa dňa 25.4.2019 v špeciálnych triedach 3.A/š, 4.A/š, 4.B/š sa konalo školské kolo v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v poézii. Ich príprava bola zodpovedná, básničky boli vtipné. Zúčastnili sa žiaci: Jozef Makula a Larisa Turtáková z 3.A/š, Bartolomej Horváth z 4.A/š a Patrícia Duždová zo 4.B/š. Boli ocenení diplomom, sladkou odmenou a farbičkami. Ostatných žiakov motivovali ku snahe v ďalších ročníkoch. fotoalbum

     • Veľkonočné ikebany

     • Žiaci 5. B triedy vyrábali pred veľkou nocou ikebany z vŕbového prútia, živých kvetov a polystyrénových vajíčok, ktoré oblepili farebným papierom a zapichli do ikebany. Takéto pekné práce sa im podarilo vytvoriť.

     • Celomestský metodický deň učiteľov

     • Dňa 17. 4. 2019 sa uskutočnil Celomestský metodický deň učiteľov a vychovávateľov základných škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, vychovávateľov ŠKD a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Tohto celomestského metodického dňa sa zúčastnili aj učiteľia a vychovávatelia našej základnej školy, ktorí mali možnosť navštíviť iné základné školy, CVČ a pod. Cieľom celomestského metodického dňa bola vzájomná výmena skúsenosti, postupov a zručnosti pod vedením skúsených lektorov - pedagógov, ktorí pôsobia v týchto inštitúciach, alebo na pozvanie garantov do nich prišli. 

      Naším učiteľom a vychovávateľom sa celomestský metodický deň páčil. Príslušné aktivity ako aj získané skúsenosti z nich si mali možnosť medzi sebou vymeniť na porade MZ. fotoalbum

     • Medzinárodný deň Rómov

     • V roku 1990 bol vyhlasený 8.apríl za Medzinárodný deň Rómov. Pri tejto príležitosti sa aj na našej ZŠ v tento deň konali kultúrne podujatia. Deti zo SMŠ Podjavorinská 1 a žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ prezentovali rómsku kultúru spevom, hudbou a tancom. Jednotlivé ukážky mali možnosť predstaviť vedeniu ZŠ, učiteľom a svojím spolužiakom v priestoroch školskej jedálne a na školskom dvore. V rámci tohoto sviatku pani Mgr. Šaňová M. zorganizovala aj ochutnávku tradičných rómskych jedál - Gója, pašvare (udené rebrá) a marikľa. fotogaléria

     • Návšteva knižnice pre mládež - Humenská 9 v Košiciach.

     • Dňa 3.apríla 2019 žiaci 3.A, 3.B a 3.C navštívili knižnicu pre mládež na Humenskej 9 v Košiciach. Deti boli rozdelení na dve skupiny. Žiaci si mali možnosť vypočuť čítanie rozprávky „ Rozhádzané písmena.“  Po prečítaní určitej časti rozprávky mali na magnetickej tabuli pripravené úlohy, na ktoré mali správne reagovať. Čítanie bolo pre deti zábavné a zároveň aj poučné. Cieľom bolo vytvoriť priestor na to, aby sme sa zamyslelili, že pri vzájomnej spolupráci je možné dosiahnúť lepší výsledok ako samotnému. Predsa len platí staré známe, že " v jednote je sila." Žiakom sa v knižnici veľmi páčilo.

      Počas striedania skupín sa čakajúci žiaci mali možnosť zahrať na detskom ihrisku. Deti využili preliezky, šmýkalku aj pieskovisko. Dnes nám prialo aj počasie. fotoalbum

     • Beseda s policajtom žiakov špec.tried

     • Dňa 22.3.2019 o 10:00 hod. sa uskutočnila beseda žiakov špec.tried s príslušníkom policajného zboru.                        Hlavnou témou besedy bola " Vlastná bezpečnosť v cestnej premávke " a vzbudenie záujmu u detí o bezpečné sa správanie v rôznych dopravných situáciach. Okrem pozitívnych stránok ma doprava aj veľa zápornych stránok. Vysoký je počet dopravných nehôd, kde účastníkmi sú práve deti v mladšom a staršom školskom veku. Preto je veľmi dôležité odovzdávať základné vedomosti, zručnosti a návyky žiakom zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciach aj prostredníctvom besied uskutočnených s prislušníkom policajného zboru. Veríme, že táto beseda bola pre žiakov veľmi poučná a zaujímavá zároveň. fotoalbum

    • Vernisáž "Vesmír očami detí"
     • Vernisáž "Vesmír očami detí"

     • Aj v tomto školskom roku sa uskutočnil v poradí už XXXIV. ročník okresného kola celoslovenskej súťaže "Vesmír očami detí".

      Za 1.stupeň získali ocenenie:

      Veronika Polyáková 4.C, A mám ťa pozemšťan -  získala postup do celoslovenského kola

      Patrik Dávid 4.A, Moja vesmírna cesta - čestné uznanie

       

      Za 2.stupeň získala ocenenie:

      Silvia Horváthová 5.B, Mimozemšťanky - získala postup do celoslovenského kola

       

      Práce všetkých žiakov ohodnotila odborná porota. Naši žiaci si ocenenie za výtvarné práce prevzali na vernisáži v CVČ Domino v Košiciach. Z ich úspechu sa veľmi tešíme a gratulujeme im. fotoalbum

     • Hviezdoslavov Kubín 2019

     • Dňa 20.3.2019 o 13:00 hod. sa na našej základnej škole konalo školské kolo v súťaži Hviezdoslavov Kubín 2019  v prednese poézie a prózy. Zúčastnení žiaci sa pod vedením svojich triednych učiteliek veľmi pekne pripravili. Svedčil o tom ich individuálny prednes, ktorý bol veľmi výrazný, melodický a farebne pestrý. Dĺžka jednotlivých básni a próz zodpovedala požadovanej úrovni. Výber recitovanej poézie a prózy bol vhodne zvolený a zaujímavý.

      Výsledky školského kola súťaže:

      Poézia:

      1. miesto -

      2.miesto - Michaela Harkabusová 3.A

                       Etela Dunová 4.B

                      

      3.miesto - Kristián Polák 2.B

                       Sebastián Žiga 2.D

                       Melánia Garbárová 3.A

       

      Próza:

      1. miesto -

      2.miesto - Sidónia Ferčáková 3.B

      3. miesto -

       

      Žiaci, ktorí sa umiestnili, boli ocenení diplomom, malým darčekom a sladkosťou. Srdečne im gratulujeme. fotoalbum

    • Besedy s policajtami žiakov I.stupňa
     • Besedy s policajtami žiakov I.stupňa

     • V priebehu mesiaca február sa na našej základnej škole uskutočnilo niekoľko besied žiakov I. stupňa s policajtom.

      I. beseda bola dňa 11.2.2019 o 9:00 hod. v počítačovej miestnosti 3. Zúčastnili sa jej žiaci II.D a IV.A triedy. Hlavnou témou prezentovanou policajtom  na besede so žiakmi bola „ kriminalita mládeže, šikanovanie dnes už aj vo virtuálnom svete a celková bezpečnosť “.

      II. beseda sa konala 15.2.2019 o 9:00 hod. v počítačovej miestnosti 3. Zúčastnili sa jej žiaci IV.C a II.C triedy. Hlavnou témou besedy boli „ návykové látky- drogy.“ Žiaci boli poučení o tom, že pravidelné užívanie drog prináša so sebou celý rad zdravotných, ale aj sociálnych problémov. Drogová závislosť je chorobný stav. U detí a mladých ľudí sa táto závislosť vytvára rýchlejšie. Táto téma je zvlášť aktuálna aj na sídlisku LIX.

      III. beseda sa uskutočnila dňa 25.2. 2019 o 10:00 hod. v počítačovej miestnosti 3 pre žiakov II.A a II.B triedy. Hlavnou témou tejto besedy boli „dopravné značky a bezpečnosť na cestách“.  Žiaci boli oboznámení o niektorých dopravných značkách, svetelnej signalizácií, ale aj o základných pravidlách cestnej premávky a o tom ako sa správať v dopravných situáciách ako chodec či cyklista. fotogaléria

      Jednotlivé besedy boli pre žiakov poučné, zaujímavé a vhodne spracované. Ďakujeme príslušníkom policajného zboru za to, že prišli medzi nás a  venovali sa naším žiakom pútavým slovom, názornou ukážkou, prezentáciou, či videom.

       

       

     • Štvrtáci vyrábali komiks

     • Žiaci štvrtého ročníka sa na hodinách slovenského jazyka oboznamovali s výrobou komiksov. Prostredníctvom internetu zistili, ako taký komiksový príbeh vlastne vzniká. Dnes už nie je taký rozšírený u detí, ale žiakov veľmi zaujal. Samostatne si zhotovili komiksové príbehy na tému svetoznámej knihy "O malom princovi".

    • Beseda s policajtom - Bezpečnosť na cestách v zime
     • Beseda s policajtom - Bezpečnosť na cestách v zime

     • Dňa 15.1.2019 sa žiaci z III.A a z III.C  zúčastnili besedy s pánom policajtom, ktorá sa uskutočnila v jednej z počítačových  miestnosti budovy školy. Témou besedy bola Bezpečnosť na cestách v zime. Žiakom boli načrtnuté rôzne modelové dopravné situácie na cestách a možnosti ako sa v nich správať tak, aby sme neohrozili svoju bezpečnosť ani bezpečnosť iného účastníka cestnej premávky. Tieto dopravné situácie si mohli pozrieť aj na  videu, ktorým ich sprevádzali dve rozprávkové postavičky. 

      V ďalšej časti besedy bol žiakom pustený krátky dokumentárny film o tínedžeroch, ktorí sa stali závislými na ľahkých drogách (toluén). Spoločne s pánom policajtom si žiaci tento film pozreli. Zábery z daného filmu poukazovali na rôzne nepriaznivé až život ohrozujúce okolnosti. Žiakom boli vysvetlené rôzne skutočnosti a možnosti  ako daným nebezpečenstvám predchádzať, aby sa nestáli drogovo závislými.

      Pánovi policajtovi ďakujeme, že medzi nás prišiel a, že nám jednak pútavo rozprával, vysvetľoval a odpovedal na naše položené otázky. fotoalbum

     • Roma Cup 2018

     • Dňa 14.12.2018 sa Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1 v Košiciach zúčastnila na 1. ročníku turnaja Roma cup 2018 na SZŠ na Galaktickej.

      Na turnaji sa zúčastnili 4 mužstvá: Galaktická „A“, Galaktická „B“, Luník „A“ a Luník „B“.

      Luník „A“ v zostave Martin Jano (9. A), Jaroslav Dužda (9. A), František Horváth (9. A), Ján Slepčík (9. A), Miroslav Dužda (9. B) a Ján Horváth (9. B) obsadili po vynikajúcich výkonoch 1. miesto, keď postupne porazili Galaktickú „B“ 8:0, Luník „B“ v najlepšom zápase turnaja 6:4 (otáčali z 1:3) a Galaktickú „A“ 4:1. Najlepším strelcom turnaja a najlepším hráčom sa stal František Horváth (9. A), ktorý napol súperove siete dovedna 6 krát.

      Luník „B“ v zostave Marek Krok (8. B), Róbert Krok (8. A), Mário Žiga (7. C), Sergej Lakatoš (7. B), Marek Krok (6. A), Slavomír Dani (5. A) sa nestratil. V prvom zápase nešťastne prehral 1:3 s Galaktickou „A“, kde bol lepší ako súper, ale neprialo mu šťastie, keď si chlapci strelili 2 nešťastné vlastné góly. V ďalšom zápase rozdrvili Galaktickú „B“ 10:0 a už v hore spomínanom najlepšom zápase podľahli Luníku „A“ 4:6. Obsadili 3. miesto a zároveň tretím najlepším strelcom sa stal Róbert Krok so 6 gólmi.

      Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom za zorganizovanie tohtoročného turnaja. Vďaka patrí aj kolegovi Strižencovi, že sa mu podarilo postaviť také dve výborné mužstvá a určite aj jeho zásluhou žiaci získali také výborné umiestnenie.  A samozrejme poďakovanie patrí tým najhlavnejším - žiakom našej školy nielen za vynikajúce výsledky, ale aj za veľmi slušné správanie a reprezentáciu školy.

     • Guľko Bombuľko v bábkovom divadle v Košiciach

     • Dňa 7.12.2018 si žiaci tretieho ročníka I.stupňa mohli pozrieť v bábkovom divadle v Košiciach hru Guľko Bombuľko. Táto hra bola o dobrom srdiečku hlavnej postavy a priateľstve medzi ňou a zvieratkami na dvore. Tie si Guľka Bombuľka rýchlo obľúbili, pretože každému daroval kúsok zo svojej vlny. Najlepšou priateľkou Guľka Bombuľka sa stane  sliepočka Pipka. Ale pozor si musí dávať na prefíkanú mačku Lízu, ktorá si brúsi zúbky na všetkú jeho vlnu.                                                                                                                                                         

      Táto hra o Guľkovi Bombuľkovi žiakov zaujala. Na ich tvárach bol vidieť veselý úsmev. Predstavenie sa im veľmi páčilo, čo ocenili aj opakovaným potleskom.

      Na ceste späť do školy z bábkového divadla sa žiaci, takto pozitívne naladení, mohli ešte na chvíľku pokochať vianočne vyzdobenými Košicami. Zastavili sme sa aj pri krásnom drevenom betleheme, kde sme mohli vidieť čaro prichádzajúcich Vianoc vpodobe sv. rodiny. Fotoalbum

    • Mikulášske prekvapenie
     • Mikulášske prekvapenie

     • Milý Mikuláš. Ďakujeme Ti, že aj tento rok si vďaka pozvaniu starostu LIX pána Bc. M. Šaňu a jeho manželky pani Bc. M.Šaňovej  prišiel medzi naše deti. Mikuláš, taký aký má byť, aj so svojimi pomocníkmi rozdal svoje sladké balíčky deťom v triedach, ale aj na chodbe základnej školy. A ako obvykle nebolo to celkom len tak. Chcel počuť od detí nejakú veselú Mikulášsku či zimnú básničku alebo pesničku, ktorú mu deti s radosťou zarecitovali, alebo zaspievali. A keď sa Mikulášovi podarilo vyprázdniť jeho veľké vrece, s deťmi sa rozlúčil. Sľúbil im však, že keď budú počúvať po celý ďalší Nový rok, príde aj nabudúce a určite im donesie aj nejakú malú sladkú odmenu.

      Chceme sa poďakovať aj našej pani riaditeľke PaedDr. V. Šotterovej, že aj ona myslela na našich žiakov a napísala sv. Mikulášovi, aby tým našim deťom ešte niečo dobré doniesol. A veru nezabudol a doniesol  sladké adventné kalendáre s pekným obrázkom. fotoalbum

     • Mikuláš v špec.triedach I.stupňa

     • Žiaci špeciálnych tried I.stupňa čakali na sv. Mikuláša. Verili, že k nim príde aj tento školský rok. A aby k nim ľahšie trafil recitovali mu básničky a spievali pesničky na cestu. Mikuláš sa im veľmi potešil.Prišiel medzi nich aj s vrecom, v ktorom mal pre deti prichystané koláčiky a sladkosti. Deti sa im veľmi potešili, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. fotoalbum

     • Vianočný koncert 2018

     • V stredu 6.12.2018 už od rána panovala na našej škole sviatočná nálada. Žiaci túžobne očakávali, či aj tento rok k ním zavíta Sv. Mikuláš. Toto sviatočné čakanie našim žiakom spestril Vianočný koncert. Žiaci I. stupňa., II. stupňa a špeciálnych tried si mohli vypočuť v priestoroch jedálne ZŠ vianočné pesničky – Kde pak ty ptáčku hnízdo máš (pesnička z filmu Tri oriešky pre Popolušku), Rolničky, Tichá noc, Stavajte pastieri berte sa hor a pod., ktoré im zahrali na klavíri a zaspievali traja interpreti zo skupiny. Do nádherného spevu a hudby koncertu, ktorý sa niesol priestormi našej školy, sa žiaci mohli zapojiť svojím spevom, potleskom a veselou náladou. Takto pozitívne naladení sme sa vybrali späť do tried, kde nás prišiel ktosi milo prekvapiť.....fotoalbum

     • Zimné aranžovanie - CVČ Domino

     • Žiačky II.stupňa v mesiaci december súťažili v CVČ Domino v zimnom aranžovaní na tému Slávnostné prestieranie so sviečkou. Aj napriek tomu, že sa im nepodarilo získať žiadne umiestnenie, v tejto súžaži získali skúsenosti a možnosť realizácie sa v ďalšej podobnej práci. fotoalbum

     • Vernisáž- Škola módy

     • SOŠ Gemerská vyhlásila vernisáž - Škola módy, ktorá sa konala v kulturparku. Žiačky Sofia Garbárová, 5.A a Jessica Kroščenová, 5.B získali na tejto vernisáži 4. miesto, za čo im srdečne gratulujeme. Prevzali si ocenenie a vecné ceny. Taktiež si mali možnosť pozrieť prehliadku modelov šiat, ktoré vyrobili žiačky SOŠ Gemerská a vytvárné práce vystavené na tejto vernisáži. fotoalbum

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.