• Jesenné aranžovanie v CVČ Domino

     • V CVČ Domino sa v mesiaci október uskutočnila súťaž v jesennom aranžovaní na tému Jesenná rozprávka. Súťaže sa zúčastnili žiačky z 5.C - Kroková Denisa, Kroková Jenifer, Kroková Vanesa. Aranžmány si žiačky pripravili v rámci krúžku - Aranžovanie. Materiál - šišky, vetvičky, ovocie - si nazbierali v rámci prechádzky v prírode. Aj napriek tomu, že sa im nepodarilo získať žiadne umiestnenie, vytvorili pekné práce,čo si môžeme pozrieť vo fotoalbume.

     • Zdravie nadovšetko

     • Zdravie si má človek chrániť po celý život. Žiaci na prvom stupni sa počas „Týždňa zdravej výživy“ venovali rôznym témam, ktoré so zdravým súvisia. Každý deň sa venovali niečomu „zdravému“. V pondelok sa zamerali na ovocie, v utorok na zeleninu, streda patrila bielkovinám, vo štvrtok prišiel na rad pohyb a v piatok ukončili zdravý týždeň súťažou o najkrajšie jablko. Vytvorené jablká boli také úžasné, že to najkrajšie sme sa ani neodvážili vyberať. Odmenení boli všetci žiaci , ktorí sa zapojili do kreslenia a ako inak- zdravým jablkom. fotoalbum

     • Ako sme si spomenuli na našich starých rodičov

     • Žiaci tretieho ročníka si aj tento rok spomenuli na svojich starých rodičov. V mesiaci október im vždy venujeme viac pozornosti, veď tento mesiac má aj podtitul – Mesiac úcty k starším. Naši tretiaci počas hodiny literatúry rozprávali príbehy, ktoré zažili so svojimi starými rodičmi. Nie všetci však starých rodičov majú a tak si na nich aj spoločne zaspomínali. Nakoniec im venovali vlastnoručne nakreslené portréty a vytvorili z nich v triede malú galériu. Posúďte sami, ako sa im umelecké diela podarili.

     • Pani Jeseň

     • Žiaci 5. ročníka II.stupňa na výtvarnom krúžku tvorili na tému Pani Jeseň. Podarili sa im takéto pekné práce nalepovaním listov. fotoalbum

    • Otvorenie šk.roka 2018/2019
     • Otvorenie šk.roka 2018/2019

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo v areáli školy na školskom dvore. Už tradične sme privítali našich nových prváčikov spolu s ich rodičmi a popriali sme im úspešný prvácky štart. Pani riaditeľka a pán starosta LIX. vo svojom slávnostnom príhovore zaželali všetkým žiakom veľa úspechov v novom školskom roku. fotogaléria

    • Exkurzia v Múzeu letectva v Košiciach
     • Exkurzia v Múzeu letectva v Košiciach

     • Dňa 19.06.2018 sme sa so žiakmi našej školy zúčastnili exkurzie v Múzeu letectva v Košiciach.

      Cieľom tejto exkurzie bolo priblížiť žiakom vývoj letectva a techniky.

      Múzeum letectva je vysunutou expozíciou Slovenského technického múzea v Košiciach a od roku 2002 sa nachádza v areáli letiska Košice. Poskytuje nám prehľad technického vývoja lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a pod.

      V úvode prehliadky sa žiaci dozvedeli o prvých pokusoch lietania, prezreli si historické modely rôznych vznášadiel, na ktorých sa ľudia pokúšali kedysi lietať. Postupne sa oboznámili s technickým pokrokom v rámci vývoja lietadiel, videli rôzne typy lietadlových motorov a nakoniec si prezreli skutočné lietadlá, používané najmä v armáde.

      Naši žiaci mali možnosť obdivovať viacero historických expozícií, kolekcie spaľovacích a prúdových motorov, originály stíhacích lietadiel a vrtuľníkov či repliky historických lietadiel. Za zmienku stojí aj Galéria prezidentských lietadiel.

      V závere prehliadky si žiaci prezreli historické vozidlá. Videli vystavené historické bicykle, motorky, ale najzaujímavejšie boli samozrejme automobily.

      Prehliadka bola zaujímavá, žiaci sa veľa dozvedeli nielen o lietadlách, ale aj o letisku v Košiciach a jeho prevádzke. Veríme, že exkurzia splnila svoj cieľ. fotoalbum

    • Vernisáž "Ako plynul čas"
     • Vernisáž "Ako plynul čas"

     • V mesiaci jún sa v cukrárni Aida na Hlavnej ulici v Košiaciach aj tohto roku konala vernisáž pod názvom "Ako plynul čas - Život na Košickom hrade". Organizovalo ju OZ Bottega. Počas slávnostného ocenenia žiaci mali pohostenie a dostali diplomy a vecné ceny. 

      Ocenení žiaci:

      I.stupeň - Róbert Mašlár 3. 

      II.stupeň - Dionýz Balog 5.B

                         Laura Hudáková 5.B

      Výhercom srdečne gratulujeme.fotoalbum

    • Vernisáž "Moje mesto"
     • Vernisáž "Moje mesto"

     • Vo výtvarnej súťaži " Moje mesto" sa podarilo žiačke z 5.B triedy Žanete Rusňákovej obsadiť 2. miesto. Vernisáž a prevzatie ocenenia sa uskutočnila v CVČ Domino. Tejto vernisáže sa zúčastnili aj žiačky z 5.C triedy, ktoré navštevujú krúžok "Tvorivé spracovanie materiálu".

      Výherkyni srdečne blahoželáme.fotoalbum

     • Exkurzia - "Kosit"

     • Dňa 5.5.2018 sa dvadsaťštyri žiakov z 5.A a 5.B triedy zúčastnilo Exkurzie do Kositu spolu s pani učiteľkou Ondrejovou M. a pánom učiteľom Cmorej F. Žiakov priviezol autobus do Kokšov Bakše. Tam navštívili jednotlivé prevádzky spracovania odpadu ako spaľovňu, recykláciu, skladovanie a triedenie.

      Počas exkurzie si žiaci pozreli film o vzniku a činnosti Kositu. Neskôr súťažili medzi sebou s odpadovým materiálom - pet fľaše, triafali vrchnáčiky do fliaš. Na záver exkurzie žiaci Géza K., Hanko F. zaspievali zamestnancom Kositu rómsku pieseň, ktorá sa im veľmi páčila.

      Pre žiakov bola táto exkurzia veľkým prínosom, pretože v nej obrazne mohli vedieť ako sa spracúva odpadový materiál a aké je dôležité túto činnosť vykonávať.  

    • Vernisáž "Kolorit slovenského ornamentu"
     • Vernisáž "Kolorit slovenského ornamentu"

     • Dňa 3.5.2018 sa v múzeu ľudovej kultúry v Humne konala vernisáž pod názvom "Kolorit slovenského ornamentu". Žiakovi Róbertovi Šidelkovi zo 7.A sa podarilo v tejto súťaži získať 2.miesto. Cenu za toto pekné umiestnenie si prevzal na spomínanej vernisáži.

      Žiakovi srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.fotoalbum

    • Planetárium
     • Planetárium

     • Dňa 3.5.2018 sa zúčastnili žiaci IV.A, IV.B, IV.C triedy exkurzie do planetária v CVČ Domino v Košiciach. Témou bol  " Vesmír a planéty" v rámci ktorej sa žiaci dozvedeli aké sú obnoviteľné zdroje energie a čo je to solárna energia. Počas návštevy si žiaci pozreli aj rozprávku o mimozemšťanovi, ktorý ich previedol vesmírom a oboznámil s planétami našej slnečnej sústavy.

      Exkurzia do planetária bola veľmi zaujímavá a poučná. Žiaci sa dozvedeli veľa nových poznatkov.fotoalbum

    • Za krajší úsmev
     • Za krajší úsmev

     • Dňa 2.5.2018 sa dvadsať žiakov z 5.A, 5.B, 5.C zúčastnilo spolu s pedagogickým dozorom pani učiteľky Ondrejovej Marty a asistentky Šantovej Marty na akcií s názvom "Za krajší úsmev". Konala sa na Hlavnej ulici v Košiciach pri Imacullate. 

      Žiaci sa naučili správne si čistiť zuby a starať sa o ne. Starostlivosť o ústnu hygienu je veľmi dôležitá, aby úsmev bol naozaj nielen krajším, ale tiež zdravším. Za odmenu dostali žiaci zubné pasty, aby v starostlivosti o svoje zuby mohli ďalej zdravo pokračovať, omaľovanky a farbičky.fotoalbum

    • Bábkové divadlo "Nevesta Myška"
     • Bábkové divadlo "Nevesta Myška"

     • Dňa 21.4.2018 sa žiaci 2.A,2.B a 2.C triedy zúčastnili bábkového predstavenia "Nevesta Myška" v bábkovom divadle v Košiciach. V hre išlo o súkromný rodinný problém, za koho vydať dcéru. Matka myšky Mišelky chcela vydať dcéru za najväčšieho, najsilnejšieho a najvplyvnejšieho ženícha. Keďže v okolí nebol žiaden pre matku vhodný pytač, vyslala svojho muža na vohľady. 

      Hru predstavila dvojica rozprávkarov, ktorá dej komentovala. Pod jej vedeným ožili bábky - maňušky. Inscenácia bola spestrená aj po hudobnej stránke.

      Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo. Mali z neho pekný umelecký zážitok. Odmenou za skvelú hru bol nielen potlesk žiakov, ale aj ich úprimne veselý výraz tváre. fotoalbum

       

    • Plavecký výcvik 2018
     • Plavecký výcvik 2018

     • Žiaci tretieho ročníka I.stupňa absolvovali v mesiaci marec- apríl základný plavecký výcvik v priestoroch našej základnej školy. Cieľom výcviku bolo osvojiť si základné plavecké spôsoby - prsia, kraul, znak a naučiť sa ich správnu techniku. U žiakov sme tiež chceli eliminovať strach z vody. Žiaci sa na hodiny plávania veľmi tešili. Po ich ukončení získali " Mokré vysvedčenie" ako pamiatku na tento príjemne strávený čas. fotoalbum

    • Slávik Slovenska 2018 žiakov II.kategórie
     • Slávik Slovenska 2018 žiakov II.kategórie

     • V mesiaci máj sa uskutočnilo školské kolo Slávik 2018 žiakov 4., 5., 6. ročníka. Spolu s vyučujúcou I. stupňa p. Velkovou a vyuč. II. stupňa p. Adamondyovou sme pripravili školské kolo. Žiaci zaspievali dve ľudové piesne, z toho jednu zo spevníka, ktorá im robila problém melodicky aj textový. Z uvedeného dôvodu prvé miesto nebolo udelené. Na 2. mieste sa umiestnili žiaci: Oliver Slepčík - 6. A, Marek Géza -  5. B a Gabriela Gáborová - 4. C. Na 3. mieste sa umiestnil Frederik Hanko - 5. B. fotoalbum

    • Slávik Slovenska 2018 žiakov I.kategórie
     • Slávik Slovenska 2018 žiakov I.kategórie

     • Dňa 26.4.2018 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Aj napriek tréme sa žiaci snažili predniesť čo najlepší výkon. Porota mala rozhodnutie tažké, ale napokon vybrala takto:

      Výsledky školského kola v I.kategórií:

      1.miesto

      2.miesto - Elemír Gábor 3.A

                       Veronika Polyáková 3.C

                       Vanesa Karišková 2.B

                        Izabela Gézová 3.C

                       Judita Horváthová 1.E

                       Melissa Horváthová 1.E

      3.miesto - Helena Buncíková 3.A

                        Patrik Dávid 3.A

                        Richard Duna 2.B

                        Amanda Džugová 1.C

                        Kristián Polák 1.B

                        Kristína Gézová 3.C

       

      Čestné uznanie: 

       Jasmína Bundová 1.B

      Jarka Harkabusová 1.C

      Erika Gáborová 1.E

      Sidónka Feráková 2.B

       

      Všetci výhercovia a čestne uznaní dostali za svoju snahu a umiestnenie diplomy, sladkosti a malé darčeky (omaľovanky, farbičky).Prajeme im aj naďalej veľa úspechov. fotoalbum

                        

       

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Žiaci II. stupňa si v mesiaci apríl pripomenuli Deň Zem aj zdobením nástenky. Tento deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenúť si závislosť ľudstva na jeho cenných daroch. Preto sa v besedách so žiakmi venujeme aj otázkam životného prostredia a jeho ochrane. fotoalbum

    • Exkurzia v synagóge v Košiciach
     • Exkurzia v synagóge v Košiciach

     • Dňa 4. apríla 2018 v rámci náboženskej a etickej výchovy triedy 6.B a 6.C navštívili synagógu na Zvonárskej ulici v Košiciach, kde bola putovná výstava pod názvom Anna Franková - odkaz dejín dnešku. Výstavu organizovali Gymnázium sv. Edity Steinovej v spolupráci s nadáciou Milana Šimečku.                                                                                                                     Jej cieľom bolo priblížiť dnešnej mladej generácii hrôzy holokaustu.Hlavným námetom výstavy bol životný príbeh mladej židovky Anny Frankovej počas druhej svetovej vojny. Svoje myšlienky a pocity si v úkryte zapisovala do denníka, ktorý sa po jej smrti stal svetoznámym.Výstava sa zaoberala nielen problematikou obdobia druhej svetovej vojny a historickou faktografiou, ale aj otázkou diskriminácie v minulosti i súčasnosti na základe rôznorodých kritérií – rasových, náboženských, etnických a podobne. Jej osobitosťou bolo sprostredkovanie dejín z pohľadu jednotlivca – dievčaťa, ktoré bolo v rovnakom veku, ako aj cieľová skupina výstavy - študenti.                           Expozícia ponúkla veľký priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv, tolerancie, demokracie a humanizmu. fotoalbum

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.