• PLAVECKÝ VÝCVIK 2017 ŽIAKOV I. STUPŇA
     • PLAVECKÝ VÝCVIK 2017 ŽIAKOV I. STUPŇA

     • Počas mesiacov máj a jún 2017 sa opäť na krytej  plavárni v našej základnej škole uskutočnil plavecký výcvik žiakov tretieho ročníka primárneho vzdelávania. Žiaci sa spolu s pánom učiteľom telesnej výchovy II. stupňa stretávali dvakrát do týždňa. Pod jeho vedením sa učili správnemu dýchaniu vo vode, vznášaniu, základným plaveckým znakom až samotnému spôsobu plávaniu. Patrí k nemu plavecký spôsob prsia, kraul a znak. Učili sa tiež plávaniu pod vodou a štartovým skokom. Žiaci s radosťou navštevovali hodiny plávania a veľmi sa na ne tešili. Po úspešnom absolvovaní kurzu plávania dostali za odmenu krásne mokré vysvedčenie. fotoalbum

                                                                                 

    • VÝCHOVNÝ KONCERT "THE SHOES/STREET DANCE CREW"
     • VÝCHOVNÝ KONCERT "THE SHOES/STREET DANCE CREW"

     • Dňa 1.júna 2017 sa pri príležitosti MDD konal výchovný koncert rapovej skupiny „The shoes“. Traja členovia tejto skupiny oboznámili žiakov teoreticky i prakticky so základnými hiphopovými štýlmi tanca. Medzi ne patrili napríklad štýl break dance, freestyle rap, poppin, krumping a pod. Vystúpenia sa zúčastnili žiaci 1.stupňa a žiaci špeciálnych tried I. a II. stupňa. Na tvárach detí bolo vidieť úsmevy, ktoré hovorili o tom, že sa im toto vystúpenie páčilo. Najmä chlapci sa mali chuť zapojiť do jednotlivých ukážok, pretože ich provokoval veselý rytmus hiphopového tanca. fotoalbum

       

    • VESELÝ CHODNÍK 2017
     • VESELÝ CHODNÍK 2017

     • Dňa 5.mája 2017 sa už tradične uskutočnilo pri príležitosti XXIII. ročníka osláv Dňa mesta Košice podujatie Veselý chodník, ktorého organizátorom bolo elokované pracovisko Popradská 86 v spolupráci s Magistrátom mesta Košice. Podujatie bolo určené pre pre prípravkárov MŠ a I. stupeň ZŠ. Všetci účastníci mali možnosť prejaviť svoje tvorivé schopnosti, kreslením kriedou na asfalt. Témou bolo: „Čo by som chcel/a mať vo svojom meste“. Patrili medzi nich aj naši žiaci I.stupňa IV.A, IV.B a IV.C triedy, ktorí sa na toto podujatie už veľmi tešili. Za svoju snahu boli odmenení pekným diplomom. fotoalbum

       

       

    • SLÁVIK SLOVENSKA 2017
     • SLÁVIK SLOVENSKA 2017

     • Dňa 10.5.2017 sa uskutočnila súťaž v speve žiakov školy "Slávik Slovenska 2017". 

      Výsledky súťaže:

      I.kategória:

      1. miesto - 

      2.miesto - Patrik Dávid II.B

                   - Patrik Pohlotko III.A

      3.miesto - Veronika Polyaková II.B

                    - Erik Hmilanský III.B   

      Výhercovia súťaže boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. 

      Ďakujeme učiteľom za prípravu žiakov do súťaže, organizátorom súťaže, porote a zúčastneným žiakom.fotoalbum

    • KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU
     • KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU

     • Dňa 4.5.2017 sa v priestoroch etnografického múzea Humno uskutočnila vernisáž " Kolorit slovenského ornamentu". Ocenenie - čestné uznanie získal Dezider Ďuraško, žiak 7.B triedy. Pre neprítomnosť mu cenu prevzal žiak Viliam Dávid. Cenu odovzdávali predstavitelia Matice slovenskej, fotoalbum.

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017 žiakov ŠPT
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017 žiakov ŠPT

     • Dňa 24.3.2017 si žiaci ŠPT zmerali sily v prednese poézie a prózy školského kola.Súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnilo 7 žiakov z tried 1.A, 2.A,3.A,4.A.
      V škole máme výborných recitátorov a každé dieťa sa snažilo ukázať čo dokáže. Za svoju snahu boli ocenené všetky deti sladkou odmenou, malým darčekom a diplomom
      , fotoalbum

    • VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
     • VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

     • Dňa 11.4.2017 sa žiaci 8.ročníka zúčastnili "Veľkonočných tvorivých dielni", ktoré sa uskutočnili v Regionálnom centre remesiel UĽUV na Mäsiarskej ulici v Košiciach. Žiaci sa učili zdobiť kraslice voskom, pliesť korbáče z prútov a vyrábať ozdoby z textilu, fotoalbum.

    • RÓMSKA PIESEŇ 2017
     • RÓMSKA PIESEŇ 2017

     • Dňa 27. apríla 2017 sa uskutočnil 7. ročník krajského matičného festivalu v prednese rómskych piesní žiakov základných škôl Košického a Prešovského kraja „Rómska pieseň 2017“.  Vystupovalo sa v spoločenských priestoroch detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na Požiarnickej ulici 1 v Košiciach.

      Medzi ocenených patrili aj naši žiaci:

      Kategória dievčatá:

      Diana Polyaková – 1.miesto, zároveň získala cenu starostu Luníka IX

      Viktória Gézová – 2.miesto, zároveň získala cenu primátora mesta Košice a cenu starostu Luníka IX   

      Viktória Varadyová – cena primátora mesta Košice

      Andrea Ferčáková – cena poslanca NR SR doc. Čaploviča

      Ružena Samková – cena poslanca NR SR doc. Čaploviča

       

      Kategória chlapci:

      duo Igor Gáži a Vladimír Horváth - 1. miesto

      Marek Géza – cena primátora mesta Košice

      Marián Ferčák – cena predsedu Matice slovenskej

      Patrik Pohlotko – cena poslanca NR SR doc. Čaploviča

      Žiaci v jednotlivých kategóriach získali farebné diplomi Matice slovenskej /MS/ a hodnotné knihy z Vydavateľstva MS .

      Všetkým oceneným gratulujeme, fotoalbum

    • ČITATEĽSKÝ MARATÓN 2017
     • ČITATEĽSKÝ MARATÓN 2017

     • Čitateľský maratón sa konal od 20.3.2017 do 24.3.2017 v priestoroch našej školy. Zúčastnilo sa ho 156 čitateľov 2.- 4.ročníkov. Žiaci čítali príbehy z knihy "Hľadám lepšiu mamu" od autorky Gabriely Futovej. Príbehy žiakov zaujali, boli pútavé a veselé.                                               Cieľom čitateľského maratónu je precvičovať techniku čítania, správne čítanie s porozumením, plynulé čítanie, výrazné čítanie priamej reči, rozširovanie slovnej zásoby.

       

       

      Medzi najlepších čitateľov patria:

      II. ročníky:                                                                                                                                                                   Balogh Stanislav., Gazsik Patrik., Dávid Patrik., Polyaková Veronika., Gézová Izabela., Bundová Dominika., Kroščen Július, Polyák Miroslav.

      III.ročníky:                                                                                                                                                               Polyáková Diana, Berko Fabián, Dunová Michaela, Jakubíková Laura, Kroščenová Jessica, Mižigarová Lucia, Slepčíková Dominika, Potová Laura, Pohlodko Patrik

      IV.ročníky:                                                                                                                                                       Gažiová Jenifer, Mroč Erik, Horváth Marcel, Rusňáková Žaneta, Pota Jaroslav, Žiga Kevin, Demeterová Irena, Bundová Alžbeta,Turták Richard, fotoalbum

       

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017

     • Dňa 29.3.2017 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín v priestoroch našej školy. Žiaci medzi sebou súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy od slovenských autorov. Vzhľadom k veľmi pekným prednesom mala porota v hodnotení žiakov ťažkú úlohu.Tejto súťaže sa zúčastnil aj čestný hosť, ktorým bol žiak z I.A triedy Vladimír Balogh. Ďakujeme za spestrenie a krásny estetický zážitok. 

      Výsledky školského kola súťaže:

      Poézia:

      Žiaci 2.ročníka:

      1. miesto - Andrea Balogová II.A

      2. miesto - Marek Krajňák II.B

      3. miesto - Františka Poláková II.D

       

      Žiaci 3.ročníka:

      1. miesto -  Dominika Slepčíková III.A

      2.miesto - 

      3.miesto - Gáborová Gabriela III.C

       

      Žiaci 4.ročníka:

      1.miesto - Richard Turták IV.A

      2. miesto - Anastázia Kroková IV.A

      3.miesto - Sabína Buncíková IV.C

                      Adam Balogh IV.A

      Próza:

      1. miesto - Kevin Žiga IV.A

      2. miesto - 

      3. miesto -

      Víťazi, sa môžu pochváliť krásnymi diplomami ako aj môžnosťou reprezentovať našu školu v okresnom kole tejto súťaže.

      Viťazom, ale aj ostatným srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce. fotoalbum 

    • POLÍCIA DEŤOM
     • POLÍCIA DEŤOM

     • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho organizovalo dňa 3. júna 2016 v čase od 9,00 do 14,00 hod. v areáli Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach na Rampovej ulici 7 v Košiciach preventívno-prezentačné podujatie pod názvom „Polícia deťom“, ktorá je určená pre školopovinnú mládež a deti.                          

      Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy - siedmaci.                                                                                                          Podujatie bolo výbornou príležitosťou priblížiť deťom a mládeži náročnú a zodpovednú prácu nielen polície, ale i hasičov a záchranárov. V rámci programu „kukláči“ predviedli svoje „umenie“ pri zlaňovaní z vrtuľníka či zadržaní nebezpečného páchateľa, v plnej výzbroji i výstroji sa prestavila poriadková jednotka a úspech najmä medzi deťmi  mali  i služobní psíkovia. Deti  mali možnosť absolvovať jazdu na bicykli na dopravnom ihrisku pod dohľadom dopravných policajtov a získať preukaz cyklistu. Okrem iného si deti  mohli zastrieľať na streleckom laserovom trenažéri mestskej polície. V programe  nechýbali ukážky jazdnej polície na koňoch. V blízkosti bol  pristavený obrnený transportér, vodná striekačka, policajné člny, štvorkolky a taktiež služobné zbrane a iná policajná výzbroj. S ukážkami svojej činnosti a techniky sa predstavil aj Hasičský a záchranný zbor, ktorý predviedol penovú párty.  Súbežne s dynamickými ukážkami policajnej činnosti bola prezentácia služobnej techniky záchranných zložiek, s ktorou pracujú.fotoalbum

    • MIKULÁŠSKA BESIEDKA žiakov špeciálnych tried I.stupňa ZŠ v roku 2016
     • MIKULÁŠSKA BESIEDKA žiakov špeciálnych tried I.stupňa ZŠ v roku 2016

     • Dňa 9. decembra 2016 medzi žiakov špeciálnych tried I. stupňa zavítal strýčko Mikuláš. Žiaci ho už netrpezlivo čakali a veľmi sa na neho tešili. Zarecitovali mu pekné básničky, zaspievali pesničky o Mikulášovi, zime a spoločne sa s ním fotili. Za odmenu, že boli dnes, ale hlavne počas roka dobrí im Mikuláš rozdal sladké balíčky, z ktorých mali žiaci veľkú radosť. fotoalbum

    • Výtvarná súťaž "OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY"
     • Výtvarná súťaž "OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY"

     • Dňa 1. decembra 2016 o 13:30 hod. pri príležitosti Národného dňa linky tiesňového volania 112 sa uskutočnila na Okresnom úrade v Košiciach vernisáž výtvarných prác spojená s ocenením víťazov IV. ročníka okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Do súťaže sa zapojilo 7 škôl so 104 prácami. Práce hodnotila detská porota zložená zo žiakov I. a II. stupňa  ZŠ Hroncova 23, Košice.                                                                                                                

      Žiaci našej školy sa umiestnili na víťazných miestach.                                                                                                                  

      V II. kategórií sa na 2. mieste umiestnil Róbert Šidelka, ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice, 11 rokov                                                  

      Vo IV. kategórií sa naši žiaci umiestnili na:

      1. mieste: Ružena Gáborová, ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice, 12 rokov

      2. mieste: Klaudia Dzurková, ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice, 15 rokov

      3. mieste: Mikuláš Gaži, ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice, 14 rokov

      Víťazná práca žiačky Ruženy Gáborovej postupuje do národného kola, ktoré sa uskutoční 1. marca 2017 pri príležitosti Svetového dňa civilnej ochrany.

      Všetkým umiestneným žiakom srdečne gratulujeme a žiačke Ružene Gáborovej držíme aj naďalej prsty.fotoalbum

    • DIVADLO ROMATHAN A MIKULÁŠ
     • DIVADLO ROMATHAN A MIKULÁŠ

     • Dňa 6.12.2016 sa uskutočnilo divadelné predstavenie pod názvom „ Čertovský čapáš, ktoré nám predviedli herci z rómskeho kočovného divadla Romathan. Vystúpenia sa zúčastnili žiaci I. stupňa, špeciálnych tried I. a II. stupňa a pri tejto príležitosti prišli k nám aj detičky z MŠ Hrebendova 5. Všetkým deťom, žiakom, ale aj učiteľom MŠ a ZŠ  sa vystúpenie veľmi páčilo, nakoľko bolo zábavné, poučné, ale najmä blízke ich kultúre. Aké ďalšie milé prekvapenie nastalo po skončení predstavenia, keď k nám zavítal strýčko Mikuláš. A spolu s ním prišli aj jeho pomocníci, aby mu pomohli porozdávať balíčky žiakom  pripravené vo veľkom vreci. Veľké poďakovanie za toto všetko patrí starostovi mestskej časti Luníka IX. pánovi Marcelovi Šaňovi a jeho manželke pani Mirke Šaňovej, ktorí to celé úspešne zorganizovali a tým potešili nejedno detské srdiečko.

      Žiaci po odchode strýčka Mikuláša odchádzali spokojní do tried, kde si plní dojmov mohli zjesť niečo dobré zo sladkého baličkasmiley. fotoalbum

    • VIANOČNÝ KONCERT 2016
     • VIANOČNÝ KONCERT 2016

     • Aj tento školský rok nám svojím repertoárom vianočných piesní opäť spríjemnilo predvianočný čas občianské združenie „ Cultura Humana“, ktoré k nám zavítalo dňa 5.12.2016.  V jeho podaní si žiaci I.stupňa mohli vypočuť piesne ako: Vianočný čas,Tichá noc, Rolničky, rolničky, Ave Mária a podobne. Žiaci, ktorí sa odvážili zaspievať nejakú peknú vianočnú pesničku mohli za odmenu získať sladkosť. Koncert nás príjemne naladil a vytvoril v nás peknú vianočnú atmosféru.fotoalbum

    • ZOBER LOPTU NIE DROGY
     • ZOBER LOPTU NIE DROGY

     • Dňa 22.11.2016 sa v rámci témy „ Zober loptu nie drogy“ uskutočnil priateľský futbalový zápas žiakov štvrtých ročníkov 1. stupňa v priestoroch telocvične ZŠ. Cieľom tohto podujatia bolo podporiť športovanie žiakov a vytvoriť dobrý pocit z neho. Motivovať žiakov k posilňovaniu telesného aj duševného zdravia prostredníctvom športu a zabrániť tak vytváraniu umelých zážitkov návykovými látkami. Žiakom sa športové podujatie veľmi páčilo. V závere si jednotlivé družstvá priateľsky medzi sebou podali ruky a zjedli si sladkú odmenu. fotogaléria  

    • BESEDY S POLICAJTAMI
     • BESEDY S POLICAJTAMI

     • Bezpečnosť žiakov ako aj neustála informovanosť o nej je veľmi dôležitá a potrebná. Preto sa v priebehu posledných dvoch týždňov v mesiaci november opäť uskutočnilo na našej základnej škole niekoľko besied, ktoré organizovali a vedli príslušníci Policajného zboru pre žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov I.stupňa. Boli zamerané na bezpečnosť žiakov, ochranu pred užívaním návykových látok ako aj oboznámenie sa s prácou príslušníkov Policajného zboru. V závere besedy si žiaci mohli vyskúšať niektoré pomôcky potrebné pri ich práci ako napríklad putá, obušok, terčík a podobne. fotogaléria

    • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY
     • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

     • Školské stravovanie sprevádza množstvo zaujímavých a náučných aktivít. Organizujú ich vedúce školských jedální v spolupráci so školami a školskými zariadeniami. Pripája sa aj oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice, ktorého snahou je zapájať do diania aj rodičov.

      Svetový deň výživy sa oslavuje už od roku 1979. Vyzýva k spolupráci pre zachovanie základného ľudského práva – práva na potraviny pre všetkých obyvateľov planéty.  Pri tejto príležitosti oddelenie školstva organizuje každoročne pre rodičov v spolupráci so školskými jedálňami v meste Košice  prezentáciu jedál. Aj základná škola Ľ. Podjavorinskej 1 sa tejto prezentácie zúčastnila a pod vedením vedúcej školskej jedálne pripravila na ochutnávku  „Karbonátky mrkvové“.  Vo fotogalérií sa môžeme pokochať pohľadom aj prezentáciami jedál iných základných škôl.

    • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK.ROKA 2016/2017
     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK.ROKA 2016/2017

     • Dňa 5. septembra 2016 sa nám po dvojmesačnom oddychu slávnostne podarilo otvoriť šk.rok 2016/2017.Privítali sme v ňom všetkých žiakov našej ZŠ, obzvlášť žiakov nultého a prvého ročníka. Prítomným sa prihovorila pani riaditeľka PaedDr. Viera Šotterová, pani učiteľka Mgr.Ing. Natália Falatová, pán starosta Luníka IX. Marcel Šaňa, ktorí všetkým zúčastneným popriali úspešný školský rok. Po otvorení nového školského roka sa žiaci presunuli v sprievode svojich triednych pani učiteliek do krásne vyzdobených tried, kde mali prvú triednickú hodinu.

      Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme úspešný školský rok 2016/2017.fotoalbum

    • ŠKOLA V PRÍRODE KYSAK
     • ŠKOLA V PRÍRODE KYSAK

     • V dňoch od 27.6.2016 do 30.6.2016 sa 35 žiakov 3. ročníka ZŠ zúčastnili Školy v prírode Kysak. Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa uskutočňoval v budove Školy v prírode Kysak, mali žiaci spestrený programom. V areáli si mohli zahrať rôzne športové hry napríklad futbal, vybíjanú, bedminton a podobne. Zabavili sa tiež na preliezkach a trampolíne, ktorá bola pre nich najväčšou atrakciou. V rámci prechádzky lesom do dediny Kysak sa učili spoznávať rôzne druhy stromov, sledovali život v lese a blízkej prírode a učili sa v nej správať. Uvedomovali si tiež význam a potrebu ochrany lesa. Pozreli si tiež každodenný život ľudí z dediny Kysak. Počas pobytu sme sa boli pozrieť aj na chov koníkov, čo sa žiakom veľmi páčilo. Večerné programy mali žiaci spestrené - veľmi pekným a zaujímavým tanečným vystúpením žiakov zo strednej školy v Medzeve, vtipnou rozprávkou, maľovaním na tvár a opekačkou, ktorá bola pre nich zároveň aj rozlúčkovým večerom. A aby sme to všetko zvládli, veľmi dobre sa o nás starala pani riaditeľka Mgr. Zuzana Labancová a tety kuchárky, ktoré nám užasne varili, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

      Na záver už môžeme len dodať, že žiakom sa tento pobyt páčil. Veríme, že boli spokojní a snáď sa podarí niečo podobné zorganizovať aj budúci školský rok na čo sa už veľmi tešíme.

      Veľké poďakovanie patrí aj našej pani riaditeľke, pani zástupkyni 2.-4. ročníka a pani personalistke Slávke, ktoré nám tento pobyt umožnili zrealizovať. Ďakujeme tiež pani učiteľkám za ich snahu a starostlivosť o žiakov. fotoalbum

       

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.