• PLAVECKÝ VÝCVIK 2016 ŽIAKOV I. STUPŇA
     • PLAVECKÝ VÝCVIK 2016 ŽIAKOV I. STUPŇA

     • V priebehu mesiacov máj a jún 2016 sa na krytej  plavárni našej základnej školy uskutočnil plavecký výcvik žiakov tretieho ročníka primárneho vzdelávania. Pod vedením skúseného pedagóga telocviku z II. stupňa sa žiaci učili dvakrát do týždňa v rozsahu 20 vyučovacích hodín správnemu dýchaniu vo vode, vznášaniu, splývaniu až samotným plaveckým pohybom. Patria medzi ne plavecký spôsob prsia, kraul a znak. Žiaci sa učili tiež plávaniu pod vodou a štartovým skokom. Cieľom bolo naučiť žiakov plávať a tým v nich vytvoriť  pocit istoty vo vode. Žiaci sa veľmi tešili na každú hodinu plaveckého výcviku, rady sa ho zúčastňovali a myslíme si, že majú na neho veľmi pekné spomienky. Tak milí žiaci prajeme Vám veľa šťastne preplávaných kilometrov počas letných prázdnin, ale aj mimo nich. fotoalbum

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • 22. apríl je každoročne venovaný našej planéte Zem. Naši žiaci I. a II. stupňa spoločne so svojimi učiteľmi si ho pripomínali počas celého týždňa od 18. 4. do 22. 4. 2016 rôznymi besedami o  ochrane a čistote našej planéty, vyrábali rôzne obrázky a predmety na danú tému. Žiakom II. stupňa sa podarila za pomoci pani učiteľky urobiť krásna nástenka Dňa Zeme. fotoalbum

    • Z Košíc do Ria
     • Z Košíc do Ria

     • Dňa 31. mája sa uskutočnilo v Aide slávnostné otvorenie výstavy 7. ročníka detskej výtvarnej súťaže "Ako plynul čas", ktorá prebehla pod názvom "Z Košíc do Ria". Na túto vystavu bol pozvaný aj žiak z našej školy. Jeho meno je Róbert Mašlár, má 9 rokov a chodí do triedy 2.E. Podarilo sa mu za svoju výtvarnú prácu vyhrať 1. miesto, za čo dostal pekný diplom. Robkovi srdečne gratulujeme a ďakujeme aj jeho pani učiteľke Evke, ktorá ho takto úspešne pripravila. fotoalbum

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • Aj tohto školského roku sa ukutočnil už v poradí 6. ročník "Čitateľského maratónu", ktorý prebiehal v dňoch od 18.5.2016 do 23.5.2016. Zúčastnilo sa ho 194 žiakov 1. až 4. ročníka primárneho vzdelávania. Žiaci z 1. a 2. ročníka čítali rozprávky - Popoluška, Snehulienka, O perníkovej chalúpke. Zlepšili sa v čítaní celých viet a v dodržiavaní interpunkčných znamienok. Žiaci 3. a 4. ročníka čítali Drevený trón od Júlie Stojkovej. Išlo o bulhárske rozprávky, ktoré sa im veľmi páčili. Môžeme povedať, že ich to motivovalo k správnej technike čítania aj lepšiemu porozumenia textu rozprávok.                                                                                            

      Najlepšie čítali žiaci:

      Richard Berko, Jaroslav Jakubík,Ladislav Viola  - I.A

      Renáta Kroková, Dominika Slepčíková, Laura Potová - II.A

      Andrea Pokutová, Alan Polák - III.A

      Marcel Horváth - III.B

      Norbert Daniš, Miroslava Kroková - IV.A

      Erik Horváth, Vladimíra Kroková - IV.B

      Za najlepšiu čitateľku školského roka 2015/2016 bola vyhlásená Vladimíra Kroková zo IV.B triedy. Všetkým najlepším čitateľom gratulujeme a prajeme, aby aj naďalej mali pozitívny vzťah k čítaniu a knihám. fotoalbum

       

    • JASOVSKÁ JASKYŇA
     • JASOVSKÁ JASKYŇA

     • V stredu 25. mája 2016 sa uskutočnila exkurzia žiakov štvrtých ročníkov primárneho vzdelávania do Jasovskej jaskyne, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Slovenského krasu. Presunuli sme sa k nej autobusom. V jaskyni nás pani sprievodkyňa previedla jej poprepletanými chodbami a porozprávala nám niečo z jej histórie a zaujímavosti. Upozornila nás tiež  na jej krásy a výzdobu. Mohli sme obdivovať stalagmity, stalagnáty a staktiky. Videli sme aj náleziska jaskynného medveďa, hyeny a líšky. Pre žiakov bol zážitok, keď sprievodkyňa zhasla svetlá a my sme sa stratili v tme. To však netrvalo dlho a znova sa nám pred očami rozjasnilo.                               Po skončení prehliadky sme sa peši presunuli k jazeru v blízkosti jaskyne, kde sme si troška oddýchli a pokochali sa okolitou prírodou. Návštevu jaskyne ako aj prechádzku k jazeru sme si všetci užili. Pre žiakov bola veľmi zaujímavá. Môžeme konštatovať, že im priniesla nové skúsenosti, zážitky a rozšírila aj ich                                                                   vedomosti.fotoalbum  

       

    • KRÁSNE A ZDRAVÉ KOŠICE
     • KRÁSNE A ZDRAVÉ KOŠICE

     • Dňa 2. mája 2016 sa konala v priestoroch Železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach vernisáž výstavy výtvarných prác pod názvom "Krásne a zdravé Košice". Práce prezentovali deti z materských a základných škôl, centier voľného času a základných umeleckých škôl. Podujatie bolo organizované pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Moniky Smolkovej a primátora mesta Košice Richarda Rašiho. Ocenení dostali diplomy a upomienkové predmety, ktorým sa veľmi potešili. Medzi ocenenými bol aj žiak našej školy René Zupko z 5. A triedy II.stupňa, ktorý získal dipolom za svoju prácu pod názvom "Záchráňme babičku". Renému srdečne gratulujem.Fotoalbum

    • VÝLET - ZOO KOŠICE
     • VÝLET - ZOO KOŠICE

     •     Dňa 12. mája 2016 sa uskutočnil výlet žiakov špeciálnych tried do ZOO Košice – Kavečany. Žiaci sa na tento výlet ako každý rok veľmi tešili. Aby z toho mali pekný zážitok, potešilo ich aj počasie, ktoré im po dlhých daždivých dňoch konečne prialo. Počas prehliadky zvierat sa mohli povoziť na poníkoch, pozrieť sa na kŕmenie tuleňov a vychutnať si leňošenie levov. To sa im veľmi páčilo a mali z toho príjemný zážitok. A hádam nielen tento. Veríme, že po tomto výlete budú mať hlavu plnú samých nezabudnuteľných spomienok. Na záver neostáva nič iné ako sa poďakovať vedeniu školy za to, že umožnili aj toho školského roku zrealizovať túto akciu. fotoalbum  

    • KVET PRIATEĽSTVA
     • KVET PRIATEĽSTVA

     • Dňa 29. apríla a 13. mája sa na našej ZŠ uskutočnili besedy s pani psychologičkou na tému priateľstvo, šikanovanie, vzťahy v triede. Zúčastnili sa ich žiaci tretích ročníkov I. stupňa. Žiaci mali v rámci besedy vytvoriť vlastný kvet priateľstva, ktorý mali vyfarbiť, vystrihnúť a napísať do jeho lupeňov mená svojich kamarátov. Pozrime sa vo fotoalbume ako sa im práca podarila. fotoalbum

    • KOLORIT 2016
     • KOLORIT 2016

     • Dňa 4.5.2016 sa v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO uskutočnilo otvorenie výstavy víťazných prác 6. ročníka súťaže KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU pod záštitou primátora Richarda Rašiho. Do tejto súťaže sa zapojilo 50 škôl a porota hodnotila až 342 prác. Naši žiaci v takejto náročnej konkurencii obstáli a ceny si prevzali osobne.

      Výsledky našich žiakov:

      4. miesto získal kolektív žiakov 1. B triedy v kategórii ml. žiakov

      Cenu Matice Slovenskej si prevzala Edita Gézová zo 4. A

      Čestné uznanie získala Marcela Putnokiová zo 7.B

      Ocenení žiaci sa tešili diplomu a vecnej cene. Srdečne  blahoželáme.fotoalbum

    • BESEDY S PRÍSLUŠNÍKMI POLÍCIE NA AKTUÁLNE TÉMY
     • BESEDY S PRÍSLUŠNÍKMI POLÍCIE NA AKTUÁLNE TÉMY

     • V týždni od 18. apríla do 29. apríla sa uskutočnilo na našej ZŠ v počítačovej miestnosti viacero besied s príslušníkmi mestskej polície. Zúčastnili sa ich žiaci z tried I. stupňa a špecialných tried. Témou bola kriminalita mládeže, návykové látky, ochrana vo virtuálnom svete, ako aj celková bezpečnosť žiakov na sídlisku LIX. Žiaci sa s danými témami mohli oboznámiť aj prostredníctvom prezentácií pripravených príslušníkmi polície. Veľmi sa im páčila téma kontakt so psom. Besedy boli výstižné a zaujímavé a snáď ich zameranie prinesie aj želané výsledky.fotoalbum

    • SLÁVIK SLOVENSKA 2016
     • SLÁVIK SLOVENSKA 2016

     • Dňa 5.5.2016 sa na našej ZŠ uskutočnilo školské kolo „Slávik Slovenska 2016“. Súťaž otvorili svojím spevom predsedníčka poroty - pani učiteľka Jarka M. a členka poroty – pani učiteľka Evka V. Zaspievali nám ľudovú pieseň z kategórie „trávnice“. Počas prestávky žiakom spestrovala súťaž svojím programom pani vychovávateľka Gitka.

      Žiaci súťažili v speve ľudových piesni. Vybraná porota hodnotila výber piesni, rytmus, intonáciu a melódiu ako aj celkový dojem spievajúcich.

      Výsledky školského kola súťaže:

      1. Kategória:

      1. miesto –

       2. miesto – Diana Polyáková II.E

                         Marek Géza III.D

       3. miesto – Izabela Gézová I.C

      II. Kategória:

      4. ročník

      1. miesto –

      2. miesto – Frederika Horváthová IV.C

                          Róbert Ferko IV.E

      3. miesto – Žaneta Potová IV.A

      Čestné uznanie:

      Andrea Balogová – 1.A

      Gabriela Gáborová – 2.D

      Anastázia Kroková – 3.A

      Vladimíra Kroková – 4.B

      Mário Dávid – 4.E

      Súťažiacim, ktorí obsadili krásne 2. a 3. miesto a čestne uznaním srdečne gratulujeme. fotoalbum

    • VESELÝ CHODNÍK
     • VESELÝ CHODNÍK

     • Pri príležitosti XXII. ročníka osláv Dňa mesta Košice sa dňa 3. mája 2016 uskutočnilo podujatie pod názvom „ Veselý chodník“, na ktorom sa zúčastnilo aj  32 žiakov III. A, III. C, IV. A, IV.B triedy našej ZŠ. Žiaci mali možnosť prejaviť svoje tvorivé schopnosti kreslením na chodník farebnými kriedami. Téma bola Košice  - mesto športu. Kreslenie trvalo od 10.00 do 11.30 hod. Ich prácu im spestroval maskot z Mc Donaldu. Deti sa s ním  mohli odfotiť a dostali od neho aj darček – hračku, ktorú si môžu doma poskladať. Po dokončení práce, žiaci za svoju snahu boli odmenení krásnym diplomom  s podpisom pána primátora R. Rašiho a sladkou odmenou. Kreslenie sa im aj dobre podarilo. V rámci tejto akcie sme sa so žiakmi boli pozrieť aj na trhy a  pestrý program žiakov z iných ZŠ, gymnázií a stredných škôl. Naším deťom sa program veľmi páčil, čo bolo vidieť na ich zaujatých tvárach. Žiaci sa mohli pri pódiu odfotiť s rôznymi rekvizitami napr. lepiace obočie, fúzy, použiť okuliare a pod.  A keďže dnes bolo naozaj teplo, spestrili sme deťom toto dopoludnie ešte jedným prekvapením – sladkou zmrzlinou.  Akcia bola CVČ Domino dobre zorganizovaná a žiakom sa veľmi páčila. Myslíme si, že tak ako my učiteľky aj oni boli spokojní. fotoalbum

       

    • MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV
     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV

     • Dňa 8.4. 2016 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa rómov konalo v telocvični našej ZŠ kultúrne podujatie, v ktorom  vystúpovali žiaci I. a II. stupňa. Žiaci si pre svojích ďalších spolužiakov pripravili spevácke a tanečné čísla pod vedením našich asistentiek a učiteľov. Predstavenie sa nieslo v duchu oslavy rómskej kultúry a  nám aj našim žiakom sa veľmi páčilo. fotoalbum 

    • RÓMSKA PIESEŇ 2016
     • RÓMSKA PIESEŇ 2016

     • Dňa 15.4.2016 sa v Komunitnom centre na Luníku IX v Košiciach uskutočnil po dlhšej prestávke šiesty ročník krajského matičného festivalu v rómskej ľudovej piesni - "Rómska pieseň 2016". Zúčastnili sa ho mladí rómski speváci z Košického a Prešovského kraja a to napr. z Humenného, z Vranova, z Košíc, z Jasova, Spišského Štvrtku, zo Svitu atď. Organizátormi festivalu boli Miestny odbor MS Košice - Myslava, mesto Košice, odbory školstva okresných úradov Prešovského a Košického kraja a ZŠ Ľ.Podjavorinskej v Košiciach. Celý priebeh festivalu zastrešoval Predseda MO MS Košice -Myslava František Mrva.

      Festival otvorili svojím spevom Matičiarky pod vedením Emílie Nôtovej. Veľmi pekne hral a spieval Orchester ľudových nástrojov Súkromného hudobného a dramatického konzervatória z Požiarnickej 1 v Košiciach. Úspešné boli aj dve tanečné skupiny z I. a II. stupňa našej školy. Počas prestávky vystúpila repová skupina zo ZŠ Spišský Štvrtok. 

      Na tento festival ako hostia prijali pozvanie pani riaditeľka našej ZŠ PaedDr. Viera Šotterová, starosta mestskej časti Luníka IX. pán Marcel Šaňa, predseda Matice slovenskej Ing. Jaroslav Tkáč a otec arcibiskup košickej Arcidiecézy Mons. Bernard Bober so svojim tajomníkom. 

      Žiaci súťažili v speve rómskych piesní. Vybraná porota na čele s jej predsedkyňou Emíliou Nôtovou hodnotila predovšetkým hlas, čistotu spevu, výber textu piesni, intonáciu, rytmus, melódiu a celkový dojem spevačiek a spevákov.

      Výsledky súťaže "Rómskej piesne 2016":

      Kategória dievčat:

      1. miesto - Miroslava Červeňáková - ZŠ Kukučínová, Vranov nad Topľou

                    - Eugénka Radovana Hudáková - ZŠ Jasov

       

      2. miesto - Kristína Pechová - ZŠ Spišský Štvrtok

                    - Erika Šarišská - ZŠ Abramovce

       

      3. miesto - Andrea Ferčáková - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

                    - Dajana Horváthová - ZŠ Chminianske Jakubovany

       

      CENA MATICE SLOVENSKEJ:

      Zuzana Šarišská - ZŠ Abramovce

      Viktória Gézová - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

      Jana Jurečková - ZŠ Soľ

      Darina Škopová - Spojená škola internátna, Humenné

       

      CENA poslanca NR SR a exministra školstva SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.:

      duo: Nikola Horváthová a Eugénka Radovana Hudáková  - ZŠ Jasov

      Dominika Miková - ZŠ Spišský Štiavnik

      Viktória Varadyová - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

       

      CENA STAROSTU MÚ m.č. Luníka IX. v Košiciach, Marcela Šaňu:

      Simona Žigová - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

      Ružena Samková - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

       

      CENA generálneho riaditeľa LYNX s.r.o. Košice, Ing. Róberta Kollára:

      Vladimíra Kroková - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

      Vanesa Kokyová - ZŠ Komenského, Svit

      Klaudia Kokyová - ZŠ Komenského, Svit

       

      CENA POROTY:

      Frederika Horváthová - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

      Anička Kokyová - ZŠ Komenského, Svit

      Leona Kokyová - ZŠ Komenského, Svit

      duo: Lenka a Kristína Kokyová - ZŠ Komenského, Svit

       

      Kategória chlapcov: 

      1. miesto - Marek Kima - ZŠ Spojená škola internátna, Komenského, Humenné

                    - Frederik Hanko - Súkromná ZŠ Galaktická 9, Košice

       

      2. miesto - Július Miklóš - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

       

      3. miesto - Sebastián Lacko - ZŠ Spišský Štiavnik

       

      CENA MATICE SLOVENSKEJ:

      Marek Géza - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

      Oliver Slepčík - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

       

      CENA poslanca NR SR a exministra školstva SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.:

      Jaroslav Krok - ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice

      Víťazom, ale aj ostatným srdečne blahoželáme a prajeme, aby sa im aj naďalej darilo rozvíjať ich spevácke talenty.

      Zároveň ďakujeme organizátorom, sponzorom, hosťom a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sa mohol tento festival uskutočniť. Veľké poďakovanie patrí aj učiteľom a učiteľkám, ktorí pripravovali žiakov na jednotlivé vystúpenia.  

      Festival mal vynikajúcu atmosféru a tak veríme, že sa uvidíme aj budúci školský rok. fotoalbum

       

       

       

       

     • RÓMSKA PIESEŇ 2016

     •  Matica slovenská v zastúpení  MO MS Košice - Myslava , 

                                  mesto Košice,

            odbory školstva OÚ v Košiciach  a Prešove,                                                             

             Mestský úrad  v Košiciach   na  Luníku  9

                                                a

       Základná škola Ľ. Podjavorinskej v Košiciach

                                         Vás pozývajú

      na kraj. matičný festival v prednese rómskych piesní žiakov Košického a Prešovského kraja

                                "  Rómska   pieseň  2016 "

       Festival sa bude konať v piatok  15.apríla 2016  od 09,00 hodiny v spoločenských priestoroch Mestského úradu na Luníku 9 v Košiciach / tak, ako to bolo za predchádzajúcich 5. ročníkov/.       

      Bude sa vystupovať   v dvoch kategóriách  / chlapci a dievčatá /od 4. ročníka ZŠ  po ôsmy ročník ZŠ s hudobným doprovodom, alebo bez hudobného doprovodu.                     

      Prihlášky zasielajte na E mail-  zs@zspodjavorke.edu.sk, alebo na číslo telefónu spolu usporiadajúcej   zákl. školy - 055 6434003 do 13. apríla 2016.

      Na Luník 9 v Košiciach sa dostanete z Námestia  osloboditeľov  linkou  MHD  č. 11.                                                       

    • TESTOVANIE DEVIATAKOV
     • TESTOVANIE DEVIATAKOV

     • Dňa 6.4.2015 sa na našej škole uskutočnilo testovanie deviatakov. Po vysvetlení podmienok, žiaci doplňovali testové úlohy v elektronickej podobe. Veríme, že to zvládli a držíme im prsty v očakávaných výsledkoch, aby boli čo najlepšie.fotoalbum

    • KARNEVAL 1.stupeň
     • KARNEVAL 1.stupeň

     • Dňa 5.2.2016 sa na našej škole uskutočnil karneval žiakov 1.stupňa.Žiaci z jednotlivých tried predstavili svoje masky a fotili sa v nich. Väčšinu masiek si vyrobili s pomocou triednych učiteliek. Potom mali pripravené občerstvenie spojené s karnevalovou oslavou. Žiakom sa táto akcia veľmi páčila, viď vo fotoalbume.

    • VESMÍR OČAMI DETÍ
     • VESMÍR OČAMI DETÍ

     • Dňa 11.3.2015 sa v planetáriu CVČ Domino na Popradskej 86 v Košiciach uskutočnila slávnostná vernisáž výtavrnej súťaže: "Vesmír očami detí". Tejto vernisáže sa zúčastnili výhercovia aj ostatní zainteresovaní, medzi ktorých patrili aj žiaci našej školy. Zúčastnili sa spomínanej výtvarnej súťaže a podarilo sa im úspešne vyhrať.

       

      Umiestnenie žiakov ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 v okresnom kole celoslovenskej súťaže " Vesmír očami detí":

      II. kategória 1. - 4. ročník ZŠ

      1. mieto - Mário Novák 7 r.

      III. kategória 5. - 9. ročník ZŠ

      2. miesto - Slavomír Krok 12 r.

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im aj naďalej veľa úspechov. fotoalbum

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Dňa 15.3.2016 sa na našej ZŠ uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy.Vybraná porota hodnotila výber textu, prednes,správnu výslovnosť a celkový dojem recitujúcich.

      Výsledky školského kola súťaže:

      Poézia:

      1. miesto - Vanesa Daniová II.E

                              2. miesto - Sára Daniová IV.E

                                              Vladimíra Kroková IV.B

                              3. miesto - Erik Horváth IV.B

      Próza:

      1. miesto - 

      2. miesto - Saška Gáborová IV.C

      3. miesto Sofia Šarkozyová IV.D

      Víťazi, ktorý obsadili 1. miesto postúpujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 6. apríla v CVČ Domino - Popradská 86.

      Viťazom, ale aj ostatným srdečne gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov. fotoalbum

    • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
     • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

     • Svetový deň výživy sa oslavuje každoročne 16. októbra. Pretože správna výživa je veľmi dôležitý prvok zdravého životného štýlu, je dôležité viesť deti k zdravému spôsobu života každý deň. V rámci toho sa uskutočnila akcia o zdravej výžive "Deň zdravej výživy". Bol zameraní na prezentáciu prípravy a ochutnávku rôznych nátierok. Tým sme sa snažili zvýšiť povedomie žiakov o zdravom stravovaní. Na ochutnávku jednotlivých nátierok sa žiaci veľmi tešili.fotoalbum

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.