• Oznámenie

     • Opatrenia prijaté v škole

      Covid-19

      Opatrenia prijaté v škole:

       

       

      • za pekného počasia sa budeme snažiť byť popoludní čo najviac VONKU
      • v škole máme nový  Rozpis výdaja obedov
      • telocvičňu nevyužívame, až do odvolania, hodiny TV prebiehajú v areáli školy, alebo za nevhodného počasia v triedach - teoretickou formou
      • škola rozbieha školské krúžky zastrešené zamestnancami, športové krúžky prebiehajú len v areáli školy
      • naďalej platí, že všetky DETI nosia rúška, majú prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo šatkou; 
      • naďalej pripomíname deťom, že si majú často umývať ruky
      • naďalej VEĽA VEĽA vetráme

      Prosíme rodičov:

      • aby zabezpečili deťom minimálne dve čisté rúška
      • aby ráno vyprevádzali deti včas do školy
      • aby ráno s deťmi nevstupovali do budovy školy  - ani rodičia prvákov. Ďakujeme, že spolu vedieme deti k väčšej kompetentnosti a samostatnosti
      • aby sa popoludní v budove nezdržiavali, použili pri vstupe definfekciu, mali prekryté horné dýchacie cesty, držali si odstup
      • aby v prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 u dieťaťa alebo v prípade blízkeho kontaktu, informovali triedneho učiteľa osobne alebo telefonicky
      • aby nechali doma deti, ktoré sú choré alebo prechladnuté, až do preliečenia
      • aby pred plánovaným vycestovaním do zahraničia kontaktovali triedneho učiteľa
      • aby v prípade plánovaného stretnutia v škole podpísali na vrátnici Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020)

       

       

       

        

      Ďakujeme za váš zodpovedný prístup, spolu to zvládneme !

       

       

       

     • Súťaž JBL

     • Naši žiaci sa dňa 10.9.2020 už po druhýkrát zúčastnili atletickej súťaže JBL Jump Fest. Súťažilo sa v disciplínach beh na 60 m a skok do diaľky. Súťaže sa zúčastnilo 8 našich žiakov. Žiaci našej školy opäť nesklamali a umiestnili sa na dobrých miestach.  Najväčším prekvapením bolo umiestnenie Erika Daniho, ktorý na 60 m časom 9,16 sek. skončil na šiestom mieste (chýbalo 0,44 sek. na prvé miesto) a v skoku do diaľky skončil na siedmom mieste S výkonom 400 cm (chýbalo 42 cm na prvé miesto). V jeho kategórii pretekalo spolu 22 žiakov a žiaci dosiahli lepšie výsledky ako minulý rok. Aj keď naši žiaci nemajú vždy ideálne podmienky na rozvoj ich talentov, veľmi sa z ich výkonov tešíme a na ďalší rok sa pokúsime zabojovať o najvyššie priečky.

     • Oznámenie

     • Riaditeľka Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
      týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č.
      245/2008 o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň

                         14.09.2020 (pondelok)

      Žiakom nultého až deviateho ročníka riaditeľské
      voľno z prevádzkových dôvodov.
      Riadne vyučovanie bude pokračovať 16.09. 2020.

                                                    Mgr. Iveta Rošková
                                                           riaditeľka

       

     • Otvorenie nového školského roku

     • Včera sme s našimi žiakmi nultého a prvého ročníka otvorili nový školský rok. Návštevou nás poctila aj splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity pani Andrea Bučková, ktorá s pani riaditeľkou v príhovore vyzdvihla význam vzdelávania a zapriala nám úspšný školský rok. Na záver vystúpili aj žiaci nášho speváckeho zboru a spoločne s vedením aj vzácnym hosťom privítali nových žiakov v našej škole.

     • Letná škola

     • V týždni od 24. do 28. augusta 2020 sa na našej škole uskutočnila letná škola určená primárne pre 5.–8. ročník. Zúčastnilo sa na nej v jednotlivých dňoch približne 40–45 detí väčšinou z druhého stupňa, ale zapojilo sa aj niekoľko školských nedočkavcov z nižších ročníkov. S prípravou letnej školy pomaháli končiaci deviataci, ktorí mali na starosti propagáciu letnej školy medzi deťmi a rodičmi na Luníku IX. Učitelia zo školy a z mimovládnych organizácií Teach for Slovakia a ETP Slovensko pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity z rôznych vzdelávacích oblastí. Jeden deň sa venovali metóde Feuersteinového inštrumentálneho obohacovania, ktorá si kladie za cieľ rozvíjať u detí kognitívne funkcie a odstrániť tak bariéry, ktoré im bránia byť v škole úspešné. Letná škola vyvrcholila piatkovou školskou olympiádou, v ktorej deti na školskom dvore súťažili v desiatich športových disciplínach.

     • Spevácky zbor na Medzinárodnom Gypsy FESTE

     • Tešíme sa, že náš spevácky zbor mal možnosť vystupovať na Medzinárodnom Gypsy FESTE v Bratislave, ktorý sa uskutočnil 1.8.2020. Spevácky zbor vznikol len minulý rok a sme veľmi radi, že sa mu darí a reprezentuje nás už na takýchto prestížnych festivaloch.

      Naši žiaci spolu s učiteľmi si koncert a naše hlavné mesto veľmi užili a domov si odniesli veľa zážitkov a cenných skúseností.

       

     • Oznámenie

     • Dňa 24.08.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena PVC vo vestibule školy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 02.09.2020 do 10:00 hod.

      Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

     • Oznámenie

     •  

      Dňa 10.08.2020 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strechy nad pavilónom č. 4“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 25.08.2020 do 8:30 hod.

       

      Záujemcovia sa môžu registrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.

     • OZNÁMENIE

     • Riaditeľka Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
      týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č.
      245/2008 o výchove a vzdelávaní udeľuje na deň

      24.06.2020 (streda)

      Žiakom nultého až deviateho ročníka riaditeľské
      voľno z prevádzkových dôvodov.
      Riadne vyučovanie bude pokračovať 25.06. 2020.

      Mgr. Iveta Rošková
      riaditeľka

     • Tri týždne od otvorenia školy

     • Už sú to tri týždne, čo sa po dlhej pauze symbolicky na Medzinárodný deň detí brány školy znova otvorili pre našich žiakov z MŠ, prvého stupňa a piateho ročníka, ktorí mohli opäť zasadnúť do lavíc. Náš pedagogický zbor chcel možnosť navštevovať školu využiť na opakovanie učiva, rozvíjanie schopností a zručností a to všetko hravou formou. Tieto tri týždne sme si veľmi užili a tešíme sa aj na ostatné ročníky, ktoré nastúpia do školy v pondelok. Ako to u nás vyzeralo si môžete pozrieť vo fotoalbume. 

     • Návšteva súkromného gymnázia

     • V utorok 2. júna 2020 sa jedna žiačka a dvaja žiaci deviateho ročníka so svojimi zákonnými zástupcami, triednym učiteľom a výchovnou poradkyňou zúčastnili návštevy Súkromného gymnázia Zefyrína Jimenéza Mallu v Kremnici.

      Súkromné gymnázium pripravuje žiakov na univerzitné štúdium aj tým, že podporuje prekonávanie prekážok študentov celodenným výchovným systémom. Škola umožňuje prístup ku kvalitnému vzdelávaniu aj s možnosťou vyučovania rómskeho jazyka.

      Deti z našej školy mali možnosť na mieste zažiť vysoko motivačnú a kreatívnu atmosféru gymnázia, kde možno budú už od septembra študovať

     • Súťaž o najlepšieho čitateľa a zmena otváracích hodín školskej knižnice

     • Vážení rodičia a žiaci,

      veľmi sa tešíme že za niečo vyše mesiaca sme požičali už viac ako 40 kníh!

      Aj keď čítanie je odmenou samou o sebe, chceme nových aj starých čitateľov motivovať súťažou o najlepšieho čitateľa, kde víťazov vyhlásime v decembri 2020. Súťažíme o:

      1. miesto - nový Samsung J5

      2. miesto - cestný bicykel

      3. miesto - kniha podľa vlastného výberu

      Takisto chceme oznámiť, že sa menia otváracie hodiny knižnice:

      Pre žiakov, ktorí teraz nie sú v škole sme otvorení každý deň od 12:30 do 13:30.

      Pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú vyučovania v škole sme otvorení od 11:00 do 13:30.

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás

     • Prevádzkové pokyny

     • Upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 v Košiciach v období od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, vytvorené pre opätovné obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zriaďovateľom MMK.

       

      - Žiaci sa výchovno-vzdelávacieho procesu (ďalej len VVP) zúčastnia na báze dobrovoľnosti

      - Žiak prichádza do školy každý deň so zákonným zástupcom

      - Žiak bude chodiť do triedy podľa ročníka k tomu istému učiteľovi celý týždeň, nový žiak môže nastúpiť až od pondelka

      - Žiak musí prísť s rúškom, pri vstupe do školy bude odmeraná teplota a skontrolovaná hygiena rúk a hlavy

      - Nástup do školy bude v časovom intervale 7:30 - 8:30

      - Vyučovanie bude organizované zábavnou formou

      - Každý žiak dostane obed, po obede ide žiak domov v sprievode rodiča alebo sám - podľa vyjadrenia zákonného zástupcu

      - Pri prvom nástupe žiaka do školy alebo každom prerušení, ktoré trvá viac ako dva dni podpíše zákonný zástupca žiaka vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenie karanténne opatrenie

      - Žiak nosí rúško všade v priestoroch školy okrem svojej internej skupiny

      - Počas VVP žiak dodržiava pokyny učiteľa o dodržiavaní preventívnych opatrení na šírenie prenosu nákazy COVID 19

     • Zápis na náboženstvo a etickú výchovu

     • Milí rodičia a žiaci,

      celý týždeň v čase od 8:00 do 12:00 bude v priestoroch vrátnice ZŠ Ľ. Podjavorinskej prebiehať zapisovanie detí na predmety náboženská výchova a etika. Prosíme všetkých rodičov, ktorí majú svoje deti v 5.,6.,7.,8. ročníku, aby ich prišli zapísať.

      Ďakujeme.

       

     • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

     • Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

      - zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie

      - sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby

      - akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie

      Chceme takisto upozorniť, že žiakom, ktorí v prvom polroku šk. roku 2019/2020 neprospeli z viac ako dvoch predmetov a nezúčastňujú sa na dištančnom vzdelávaní budú umožnené komisonálne skúšky v auguste 2020. Zároveň týmto žiakom dávame možnosť sa zúčastniť na dištančnom vzdelávaní do konca školského roku.

       

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.