• Koncert "Tmavomodrý svet"

     • 10.decembra sa v priestoroch Kulturparku uskutočnil benefičný koncert "Tmavomodrý svet 2019", na ktorom sa predstavil aj náš školský spevácky zbor: "Deviatka kere čhave". Vo videoalbume si môžete pozrieť ako sa darilo našim spevákom.

     • Mikulášsky koncert

     • "Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa!" Ani u nás sa veru neskúšalo a neučilo. Tento krásny sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti na svete, aj tie naše strávili špaciálne. Žiaci prvého stupňa sa vybrali na koncert do telocvične u našich susedov saleziánov. Spolu si vypočuli krásne piesne v podaní školského speváckeho zboru. Do spevu sa zapojili všetky deti v telocvični a odmenou im boli darčeky od Mikuláša.

     • Zimné aranžovanie

     • Dňa 16.12.2019 sa uskutočnila súťaž -Zimné aranžovanie v CVČ Domino na Popradskej ulici. Ako napovedá názov súťaže, žiaci vytvárali zimné aranžérske ozdoby. Našu školu reprezentovala žiačka 6.C triedy Vanesa Kroková. Vanesa sa pripravovala na súťaž pod vedením pani učiteľky Koribaničovej. Napriek tomu, že Vanesa nezískala umiestnenie, odniesla si domov veľa zážitkov a určite sa zapojí aj do jarného, či jesenného aranžovania.fotoalbum

     • Naši žiaci u pani prezidentky

     • Dňa 6.12.2019 sa deväť žiakov našej školy spolu s pani učiteľkou Adamondyovou a pani zástupkyňou Sotákovou zúčastnili na podujatí - Mikuláš v Prezidentskom paláci. Žiaci boli odmenení za nakreslené kresby pre pani prezidentku. Detské obrázky poslúžia na tvorbu novoročných pozdravov, ktoré bude pani prezidentka posielať do celého sveta. Po príchode do Prezidentského paláca sme prešli bezpečnostnou kontrolou.Potom nasledovala krátka prehliadka paláca, ktorá bola zakončená vo Veľkej sále, kde prebiehal program: príchod prezidentky, spoločné rozsvietenie stromčeka, príchod Mikuláša, anjela a čerta, predstavenie každej zo škôl, vystúpenie našich žiakov, odovzdanie daru prezidentke, preberanie darčekov od Mikuláša a pani prezidentky, fotenie s pani prezidentkou. Žiaci mali v paláci  vystavené svoje výtvarné práce.

      Po skončení podujatia sme sa pobrali na vlakovú stanicu. Bolo to krásne podujatie, deti boli slušné a odniesli si veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov.

     • POZÝVAME VÁS NA BENEFIČNÝ KONCERT

     • V rámci projektu "Tmavomodrý svet 2019", Vás srdečne pozývame na benefičný koncert a sprievodné podujatia dňa 10.decembra 2019 v priestoroch Kulturparku v Košiciach. Na koncerte vystúpi aj náš školský spevácky zbor. Benefičný koncert začína o 17.00 hod. Tešíme sa na stretnutie.

     • Mikulášska besiedka

     • Na prvom stupni školy, na prvom poschodí, bolo dnes veľmi veselo. Žiaci si na chodbe pripravili spoločnú Mikulášsku besiedku, kde každá trieda predviedla svoj pripravený krátky program. Žiaci zaspievali krásne vianočné a mikulášske pesničky a boli odmenení sladkým lineckým koláčikom a voňavým medovníčkom. Za všetky medovníčky, koláčiky, sprievodné slovko i organizáciu tejto krásnej besiedky srdečne ďakujeme pani učiteľke Šujanskej, ktorá každý rok myslí na deti a všetko pripravuje.

     • Návšteva Planetária

     • Dňa 03.12.2019 žiaci 5.A triedy absolvovali výlet do Planetária v CVČ Domino na Popradskej ulici. Program v planetáriu žiakov veľmi zaujal a o zážitku rozprávali takmer celú cestu naspäť domov. Žiaci si zopakovali učivo o planéte Zem, Slnečnej sústave a naučili sa aj všeličo potrebné k hodinám geografie. Pod vedením triednej učiteľky a pani učiteľky Janky, strávili žiaci super dopoludnie v CVČ Domino,kde si pozreli aj výstavku zvierat, či zahrali rôzne obľúbené hry.

     • Pripravujeme sa na Vianoce

     • Žiaci 5.B/š vyrábali výrobky na mikulášsku a vianočnú burzu. Aj takto sa chceme aktívne zapojiť do prípravy vianočných sviatkov, na ktoré sa všetci tešíme.

     • Návšteva spisovateľky Gabriely Futovej

     • Dňa 28.11.2019 sa uskutočnila beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou. Pani spisovateľka nám porozprávala o knihách, ktoré písala, o tom, že vie čarovať, aj o tom, že píše príbehy z vlastných skúseností so svojimi deťmi. Prezradila nám, že píše skoro 20 rokov. Žiaci jej dávali zaujímavé otázky, na ktoré s humorom odpovedala. Bol to pre nás veľmi pekný zážitok. Ďakujeme ešte raz za návštevu na našej škole.

     • Boli sme v kine IMPULZ

     • Dňa 25.11.2019 žiaci druhého stupňa strávili predpoludnie návštevou kina Impulz v Košiciach. Mestská hromadná doprava nás prepravila do centra Košíc, kde sme si prezreli so žiakmi historické centrum a zastavili sa na sladké občerstvenie v Aide. Filmové predstavenie sa nieslo v duchu spomienok pamätníkov na druhú svetovú vojnu. Päť rómov rozprávalo zážitky z tohto obdobia. Žiakov to veľmi zaujímalo, lebo na fotografiách spoznali aj obyvateľov Luníka IX. Podujatia sa zúčastnili  tieto triedy: 5.A, 5.B/š, 5.C/š, 8.A/š, 6.B, 7.B, 8.A, 8.B. Po kine nás všetkých čakalo ešte občerstvenie a diskusia ku filmu.           fotoalbum

     • Najkrajší sen

     • "Najkrajší sen" je naša obľúbená výtvarná súťaž, lebo vždy sa nám podarí niečo vyhrať. Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do súťaže svojimi skvelými prácami. A nebolo to nadarmo, získalij krásne tretie miesto a čestné uznanie. V CVČ Domino na Popradskej ulici si žiaci prevzali ocenenia: 3. miesto získal Tomáš Kroščen z  5.C, čestné uznanie získali Malvína Bundová z 5. C triedy a Sidónia Kroščenová zo 6. A triedy. Srdečne blahoželáme.

     • Bábkové divadlo

     • Dňa 6.11.2019  sa naši žiaci nultých ročníkov a špeciálnych tried prvého stupňa zúčastnili bábkového predstavenia s názvom „Aucassin a Nicoletta“. Všetko sa to udialo v priestoroch bábkového divadla v Košiciach. Žiaci sa odviezli do divadla autobusom a pozreli si super predstavenie, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

     • Návšteva materskej školy

     • Naši najmenší žiaci boli pozvaní na návštevu do neďalekej materskej školy na Hrebendovej ulici. Ako sa na poriadnu návštevu patrí, neprišli s prázdnymi rukami. Ako darček prezentovali naučené básne a piesne škôlkarom. Navzájom  si  krásne zarecitovali a zaspievali. Ďakujeme ešte aj touto cestou za pozvanie.

     • Pripravujeme sa na život

     • Aplikácie elektroniky stále viac prenikajú do každodenného života a s nimi aj potreba mať aspoň základné predstavy o zákonitostiach, ktorými sa riadia ich stavebné prvky – elektrické obvody. Vhodne zostavené jednoduché žiacke pokusy s obvodmi elektrického prúdu majú značný motivačný účinok. Ako sa zapájajú elektrické obvody si na hodine techniky vyskúšali ôsmaci. Žiaci sledovali ako obvod svieti a bliká, mení svoje správanie podľa toho, ako sme menili jeho štruktúru a tým sa učili poznať zákony, ktorými sa riadi. Naši žiaci vedia, že praktická príprava na budúci reálny život je dôležitá, preto majú tieto hodiny veľmi radi.

     • Šijem, šijem pomaličky...

     • Žiaci šiesteho ročníka na pracovnom vyučovaní a žiaci deviateho ročníka na predmete Domov a práca,  sa učia domácim prácam, zvládajú neprišit si prst a ovládajú programy na šijacom stroji. Šijú vrecúška na prezuvky pre svojich spolužiakov. Práca na stroji ich baví a každú hodinu sa učia novej technike šitia.

     • "Čert a Káča"

     • Žiaci druhých a tretích ročníkov prežili dopoludnie v bábkovom divadle na predstavení "Čert a Káča". Do bábkového divadla ich odviezli až dva plné autobusy. Predstavenie bolo v podaní dvoch skvelých bábkohercov, ktorí hneď na začiatku vyčarili úsmev na všetkých detských tvárach. Deti ich odmenili dlhým potleskom.

      fotoalbum

     • Výlet na Spiš

     • Deň pred jesennými prázdninami, pod záštitou mesta Košíc sa žiaci II. stupňa, členovia speváckeho zboru Deviatkakhere Chave -Deti Luníka IX, konkrétne žiaci našej školy, zúčastnili výletu na Spiš, kde navštívili niektoré lokality zapísané do zoznamu  Svetového dedičstva  UNESCO. Najprv  si prezreli v Spišskej Kapitule  Katedrálu sv. Martina,  kde im pán Buraš, splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, priblížil históriu tohto významného miesta. Potom si zaspievali  spoločne v humne, kde vystupovali a spievali aj rôzne iné spevácke súbory. Spišská Kapitula je súčasťou mesta Spišské Podhradie. Následne potom vyšli na Spišský hrad, kde si prezreli horný hrad a tiež sa oboznámili s jeho históriou. Spišský hrad je najväčšou hradnou ruinou nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Navštívili napríklad hradnú kuchyňu, prezreli si historické delá a zbrane, ktoré slúžili na obranu hradu. Zaujala ich aj stredoveká izba hradnej panej. Veľa zaujímavostí sa dozvedeli aj v hradnej mučiarni, kde mali možnosť vidieť stredoveké mučiace nástroje. Všetci sme sa aj pokochali pohľadom na najmenšie veľhory sveta – Vysoké Tatry. Výlet sa im veľmi páčil a zanechal v nich hlboké zážitky.

      fotoalbum

     • Beseda CPPPaP

     • Aj keď počasie bolo v dnešný deň upršané, naši žiaci štvrtého ročníka si ho zaujímavo spestrili. Na besedu si pozvali psychologičky s CPPPaP v Košiciach. Téma bola o priateľstve a kamarátskych vzťahoch: "Rozvoj priateľských vzťahov". Ďakujeme našim milým hosťom za obohacujúce chvíle a tešíme sa na budúce stretnutie.

     • Ochutnávali sme zdravé jedlá

     • Každý z nás chce byť určite zdravý. A k tomu patrí aj zdravé jedlo. Čo si pod týmto pojmom predstavíme? No predsa veľa zeleniny, ovocia, málo sladkostí, zdravé koláče a zdravé nátierky. A presne také zdravé dobroty nás čakali v neďalekej materskej škole. Naši žiaci nultých ročníkov si zaspomínali na škôlku a zdravo sa najedli. Aj touto cestou ďakujeme za pozvanie a darčeky.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.