• Mikuláš v špec.triedach I.stupňa

     • Žiaci špeciálnych tried I.stupňa čakali na sv. Mikuláša. Verili, že k nim príde aj tento školský rok. A aby k nim ľahšie trafil recitovali mu básničky a spievali pesničky na cestu. Mikuláš sa im veľmi potešil.Prišiel medzi nich aj s vrecom, v ktorom mal pre deti prichystané koláčiky a sladkosti. Deti sa im veľmi potešili, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. fotoalbum

     • Vianočný koncert 2018

     • V stredu 6.12.2018 už od rána panovala na našej škole sviatočná nálada. Žiaci túžobne očakávali, či aj tento rok k ním zavíta Sv. Mikuláš. Toto sviatočné čakanie našim žiakom spestril Vianočný koncert. Žiaci I. stupňa., II. stupňa a špeciálnych tried si mohli vypočuť v priestoroch jedálne ZŠ vianočné pesničky – Kde pak ty ptáčku hnízdo máš (pesnička z filmu Tri oriešky pre Popolušku), Rolničky, Tichá noc, Stavajte pastieri berte sa hor a pod., ktoré im zahrali na klavíri a zaspievali traja interpreti zo skupiny. Do nádherného spevu a hudby koncertu, ktorý sa niesol priestormi našej školy, sa žiaci mohli zapojiť svojím spevom, potleskom a veselou náladou. Takto pozitívne naladení sme sa vybrali späť do tried, kde nás prišiel ktosi milo prekvapiť.....fotoalbum

     • Zimné aranžovanie - CVČ Domino

     • Žiačky II.stupňa v mesiaci december súťažili v CVČ Domino v zimnom aranžovaní na tému Slávnostné prestieranie so sviečkou. Aj napriek tomu, že sa im nepodarilo získať žiadne umiestnenie, v tejto súžaži získali skúsenosti a možnosť realizácie sa v ďalšej podobnej práci. fotoalbum

     • Vernisáž- Škola módy

     • SOŠ Gemerská vyhlásila vernisáž - Škola módy, ktorá sa konala v kulturparku. Žiačky Sofia Garbárová, 5.A a Jessica Kroščenová, 5.B získali na tejto vernisáži 4. miesto, za čo im srdečne gratulujeme. Prevzali si ocenenie a vecné ceny. Taktiež si mali možnosť pozrieť prehliadku modelov šiat, ktoré vyrobili žiačky SOŠ Gemerská a vytvárné práce vystavené na tejto vernisáži. fotoalbum

     • Jesenné aranžovanie v CVČ Domino

     • V CVČ Domino sa v mesiaci október uskutočnila súťaž v jesennom aranžovaní na tému Jesenná rozprávka. Súťaže sa zúčastnili žiačky z 5.C - Kroková Denisa, Kroková Jenifer, Kroková Vanesa. Aranžmány si žiačky pripravili v rámci krúžku - Aranžovanie. Materiál - šišky, vetvičky, ovocie - si nazbierali v rámci prechádzky v prírode. Aj napriek tomu, že sa im nepodarilo získať žiadne umiestnenie, vytvorili pekné práce,čo si môžeme pozrieť vo fotoalbume.

     • Zdravie nadovšetko

     • Zdravie si má človek chrániť po celý život. Žiaci na prvom stupni sa počas „Týždňa zdravej výživy“ venovali rôznym témam, ktoré so zdravým súvisia. Každý deň sa venovali niečomu „zdravému“. V pondelok sa zamerali na ovocie, v utorok na zeleninu, streda patrila bielkovinám, vo štvrtok prišiel na rad pohyb a v piatok ukončili zdravý týždeň súťažou o najkrajšie jablko. Vytvorené jablká boli také úžasné, že to najkrajšie sme sa ani neodvážili vyberať. Odmenení boli všetci žiaci , ktorí sa zapojili do kreslenia a ako inak- zdravým jablkom. fotoalbum

     • Ako sme si spomenuli na našich starých rodičov

     • Žiaci tretieho ročníka si aj tento rok spomenuli na svojich starých rodičov. V mesiaci október im vždy venujeme viac pozornosti, veď tento mesiac má aj podtitul – Mesiac úcty k starším. Naši tretiaci počas hodiny literatúry rozprávali príbehy, ktoré zažili so svojimi starými rodičmi. Nie všetci však starých rodičov majú a tak si na nich aj spoločne zaspomínali. Nakoniec im venovali vlastnoručne nakreslené portréty a vytvorili z nich v triede malú galériu. Posúďte sami, ako sa im umelecké diela podarili.

     • Pani Jeseň

     • Žiaci 5. ročníka II.stupňa na výtvarnom krúžku tvorili na tému Pani Jeseň. Podarili sa im takéto pekné práce nalepovaním listov. fotoalbum

    • Otvorenie šk.roka 2018/2019
     • Otvorenie šk.roka 2018/2019

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo v areáli školy na školskom dvore. Už tradične sme privítali našich nových prváčikov spolu s ich rodičmi a popriali sme im úspešný prvácky štart. Pani riaditeľka a pán starosta LIX. vo svojom slávnostnom príhovore zaželali všetkým žiakom veľa úspechov v novom školskom roku. fotogaléria

    • Exkurzia v Múzeu letectva v Košiciach
     • Exkurzia v Múzeu letectva v Košiciach

     • Dňa 19.06.2018 sme sa so žiakmi našej školy zúčastnili exkurzie v Múzeu letectva v Košiciach.

      Cieľom tejto exkurzie bolo priblížiť žiakom vývoj letectva a techniky.

      Múzeum letectva je vysunutou expozíciou Slovenského technického múzea v Košiciach a od roku 2002 sa nachádza v areáli letiska Košice. Poskytuje nám prehľad technického vývoja lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a pod.

      V úvode prehliadky sa žiaci dozvedeli o prvých pokusoch lietania, prezreli si historické modely rôznych vznášadiel, na ktorých sa ľudia pokúšali kedysi lietať. Postupne sa oboznámili s technickým pokrokom v rámci vývoja lietadiel, videli rôzne typy lietadlových motorov a nakoniec si prezreli skutočné lietadlá, používané najmä v armáde.

      Naši žiaci mali možnosť obdivovať viacero historických expozícií, kolekcie spaľovacích a prúdových motorov, originály stíhacích lietadiel a vrtuľníkov či repliky historických lietadiel. Za zmienku stojí aj Galéria prezidentských lietadiel.

      V závere prehliadky si žiaci prezreli historické vozidlá. Videli vystavené historické bicykle, motorky, ale najzaujímavejšie boli samozrejme automobily.

      Prehliadka bola zaujímavá, žiaci sa veľa dozvedeli nielen o lietadlách, ale aj o letisku v Košiciach a jeho prevádzke. Veríme, že exkurzia splnila svoj cieľ. fotoalbum

    • Vernisáž "Ako plynul čas"
     • Vernisáž "Ako plynul čas"

     • V mesiaci jún sa v cukrárni Aida na Hlavnej ulici v Košiaciach aj tohto roku konala vernisáž pod názvom "Ako plynul čas - Život na Košickom hrade". Organizovalo ju OZ Bottega. Počas slávnostného ocenenia žiaci mali pohostenie a dostali diplomy a vecné ceny. 

      Ocenení žiaci:

      I.stupeň - Róbert Mašlár 3. 

      II.stupeň - Dionýz Balog 5.B

                         Laura Hudáková 5.B

      Výhercom srdečne gratulujeme.fotoalbum

    • Vernisáž "Moje mesto"
     • Vernisáž "Moje mesto"

     • Vo výtvarnej súťaži " Moje mesto" sa podarilo žiačke z 5.B triedy Žanete Rusňákovej obsadiť 2. miesto. Vernisáž a prevzatie ocenenia sa uskutočnila v CVČ Domino. Tejto vernisáže sa zúčastnili aj žiačky z 5.C triedy, ktoré navštevujú krúžok "Tvorivé spracovanie materiálu".

      Výherkyni srdečne blahoželáme.fotoalbum

     • Exkurzia - "Kosit"

     • Dňa 5.5.2018 sa dvadsaťštyri žiakov z 5.A a 5.B triedy zúčastnilo Exkurzie do Kositu spolu s pani učiteľkou Ondrejovou M. a pánom učiteľom Cmorej F. Žiakov priviezol autobus do Kokšov Bakše. Tam navštívili jednotlivé prevádzky spracovania odpadu ako spaľovňu, recykláciu, skladovanie a triedenie.

      Počas exkurzie si žiaci pozreli film o vzniku a činnosti Kositu. Neskôr súťažili medzi sebou s odpadovým materiálom - pet fľaše, triafali vrchnáčiky do fliaš. Na záver exkurzie žiaci Géza K., Hanko F. zaspievali zamestnancom Kositu rómsku pieseň, ktorá sa im veľmi páčila.

      Pre žiakov bola táto exkurzia veľkým prínosom, pretože v nej obrazne mohli vedieť ako sa spracúva odpadový materiál a aké je dôležité túto činnosť vykonávať.  

    • Vernisáž "Kolorit slovenského ornamentu"
     • Vernisáž "Kolorit slovenského ornamentu"

     • Dňa 3.5.2018 sa v múzeu ľudovej kultúry v Humne konala vernisáž pod názvom "Kolorit slovenského ornamentu". Žiakovi Róbertovi Šidelkovi zo 7.A sa podarilo v tejto súťaži získať 2.miesto. Cenu za toto pekné umiestnenie si prevzal na spomínanej vernisáži.

      Žiakovi srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.fotoalbum

    • Planetárium
     • Planetárium

     • Dňa 3.5.2018 sa zúčastnili žiaci IV.A, IV.B, IV.C triedy exkurzie do planetária v CVČ Domino v Košiciach. Témou bol  " Vesmír a planéty" v rámci ktorej sa žiaci dozvedeli aké sú obnoviteľné zdroje energie a čo je to solárna energia. Počas návštevy si žiaci pozreli aj rozprávku o mimozemšťanovi, ktorý ich previedol vesmírom a oboznámil s planétami našej slnečnej sústavy.

      Exkurzia do planetária bola veľmi zaujímavá a poučná. Žiaci sa dozvedeli veľa nových poznatkov.fotoalbum

    • Za krajší úsmev
     • Za krajší úsmev

     • Dňa 2.5.2018 sa dvadsať žiakov z 5.A, 5.B, 5.C zúčastnilo spolu s pedagogickým dozorom pani učiteľky Ondrejovej Marty a asistentky Šantovej Marty na akcií s názvom "Za krajší úsmev". Konala sa na Hlavnej ulici v Košiciach pri Imacullate. 

      Žiaci sa naučili správne si čistiť zuby a starať sa o ne. Starostlivosť o ústnu hygienu je veľmi dôležitá, aby úsmev bol naozaj nielen krajším, ale tiež zdravším. Za odmenu dostali žiaci zubné pasty, aby v starostlivosti o svoje zuby mohli ďalej zdravo pokračovať, omaľovanky a farbičky.fotoalbum

    • Bábkové divadlo "Nevesta Myška"
     • Bábkové divadlo "Nevesta Myška"

     • Dňa 21.4.2018 sa žiaci 2.A,2.B a 2.C triedy zúčastnili bábkového predstavenia "Nevesta Myška" v bábkovom divadle v Košiciach. V hre išlo o súkromný rodinný problém, za koho vydať dcéru. Matka myšky Mišelky chcela vydať dcéru za najväčšieho, najsilnejšieho a najvplyvnejšieho ženícha. Keďže v okolí nebol žiaden pre matku vhodný pytač, vyslala svojho muža na vohľady. 

      Hru predstavila dvojica rozprávkarov, ktorá dej komentovala. Pod jej vedeným ožili bábky - maňušky. Inscenácia bola spestrená aj po hudobnej stránke.

      Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo. Mali z neho pekný umelecký zážitok. Odmenou za skvelú hru bol nielen potlesk žiakov, ale aj ich úprimne veselý výraz tváre. fotoalbum

       

    • Plavecký výcvik 2018
     • Plavecký výcvik 2018

     • Žiaci tretieho ročníka I.stupňa absolvovali v mesiaci marec- apríl základný plavecký výcvik v priestoroch našej základnej školy. Cieľom výcviku bolo osvojiť si základné plavecké spôsoby - prsia, kraul, znak a naučiť sa ich správnu techniku. U žiakov sme tiež chceli eliminovať strach z vody. Žiaci sa na hodiny plávania veľmi tešili. Po ich ukončení získali " Mokré vysvedčenie" ako pamiatku na tento príjemne strávený čas. fotoalbum

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.