• KARNEVAL 1.stupeň
     • KARNEVAL 1.stupeň

     • Dňa 5.2.2016 sa na našej škole uskutočnil karneval žiakov 1.stupňa.Žiaci z jednotlivých tried predstavili svoje masky a fotili sa v nich. Väčšinu masiek si vyrobili s pomocou triednych učiteliek. Potom mali pripravené občerstvenie spojené s karnevalovou oslavou. Žiakom sa táto akcia veľmi páčila, viď vo fotoalbume.

    • VESMÍR OČAMI DETÍ
     • VESMÍR OČAMI DETÍ

     • Dňa 11.3.2015 sa v planetáriu CVČ Domino na Popradskej 86 v Košiciach uskutočnila slávnostná vernisáž výtavrnej súťaže: "Vesmír očami detí". Tejto vernisáže sa zúčastnili výhercovia aj ostatní zainteresovaní, medzi ktorých patrili aj žiaci našej školy. Zúčastnili sa spomínanej výtvarnej súťaže a podarilo sa im úspešne vyhrať.

       

      Umiestnenie žiakov ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 v okresnom kole celoslovenskej súťaže " Vesmír očami detí":

      II. kategória 1. - 4. ročník ZŠ

      1. mieto - Mário Novák 7 r.

      III. kategória 5. - 9. ročník ZŠ

      2. miesto - Slavomír Krok 12 r.

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im aj naďalej veľa úspechov. fotoalbum

    • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Dňa 15.3.2016 sa na našej ZŠ uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy.Vybraná porota hodnotila výber textu, prednes,správnu výslovnosť a celkový dojem recitujúcich.

      Výsledky školského kola súťaže:

      Poézia:

      1. miesto - Vanesa Daniová II.E

                              2. miesto - Sára Daniová IV.E

                                              Vladimíra Kroková IV.B

                              3. miesto - Erik Horváth IV.B

      Próza:

      1. miesto - 

      2. miesto - Saška Gáborová IV.C

      3. miesto Sofia Šarkozyová IV.D

      Víťazi, ktorý obsadili 1. miesto postúpujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 6. apríla v CVČ Domino - Popradská 86.

      Viťazom, ale aj ostatným srdečne gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov. fotoalbum

    • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
     • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

     • Svetový deň výživy sa oslavuje každoročne 16. októbra. Pretože správna výživa je veľmi dôležitý prvok zdravého životného štýlu, je dôležité viesť deti k zdravému spôsobu života každý deň. V rámci toho sa uskutočnila akcia o zdravej výžive "Deň zdravej výživy". Bol zameraní na prezentáciu prípravy a ochutnávku rôznych nátierok. Tým sme sa snažili zvýšiť povedomie žiakov o zdravom stravovaní. Na ochutnávku jednotlivých nátierok sa žiaci veľmi tešili.fotoalbum

    • ADVENT
     • ADVENT

     • A máme tu advent. Aj tohto roku žiakov oboznámujeme s rôznymi udalosťami, ktoré sa v adventnom čase realizujú. Najviac sa žiaci tešia na sviatok sv. Mikuláša, ktorý oslávia aj v rámci školy.  Ale samozrejme sa spomenie aj 13. decembra Lucia, kedy sa vymetajú kúty alebo píšu lístočky. Často sa hovorí o  blížiacich sa vianočných sviatkoch, o ukončenie starého a privítaní nového roka. Pri tejto príležitosti sa žiaci učia rôzne básničky, pesničky a tvoria veselé a pestré obrázky, ozdoby, makety spojené s týmto snáď najkrajším obdobím v roku. Viac vo fotoalbume 

    • ZIMNÉ ARANŽOVANIE
     • ZIMNÉ ARANŽOVANIE

     • Dňa 26.11.2015 sa v CVČ Domino v Košiciach uskutočnila súťaž pod názvom "Zimné aranžovanie". Ako veľmi sme sa potešili správe, že v mestskom kole získala 1. miesto naša žiačka zo 6.B triedy Klaudia Šaňová ( na fotke vpravo). Vedľa nej je Dominika Kroková, ktorá sa tiež zúčastnila súťaže. Klaudii za 1. miesto gratulujeme. Želáme ešte veľa úspechov v ďalšej práci jej aj pani učiteľke, ktorá ju takto dobre pripravila a viedla. fotoalbum

       

       

    • ČERT A KÁČA
     • ČERT A KÁČA

     • Dňa 18. decembra 2015 žiaci druhého a tretieho ročníka navštívili Bábkové divadlo v Košiaciach. Pozreli si predstavenie s názvom " Čert a Káča". Žiakom sa predstavenie veľmi páčilo. Sledovali ho s nadšením. Veríme, že toto predstavenie v nich vyvolalo dobrú náladu a spestrilo im takto pekne predvianočný čas. fotoalbum   

       

       

    • POSEDENIE PRI JEDLIČKE
     • POSEDENIE PRI JEDLIČKE

     • Dňa 21.12.2015 sa uskutočnilo na ZŠ Ľ.Podjavorinskej 1 "Posedenie pri jedličke". Zúčastnili sa ho žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Pani učiteľka Ľubka ich privítala úvodným slovom. Rozprávala im o blížiacich sa vianočných sviatkoch, dávala im otázky a snažila sa ich aktívne zapojiť do rozhovoru. Spoločne s nimi spievala vianočné koledy ako napr. Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas, ale samozrejme aj Tichú noc. Niektoré koledy žiaci veľmi dobre poznali a zaspievali si ich. Menej známe sa snažili potichu si vypočuť. Po skončení úvodného rozhovoru a navodení vianočnej atmosféry pani učiteľka otvorila vystúpenie jednotlivých tried. Žiaci mali prichystané krátke programy pre svojich spolužiakov. Recitovali básničky a spievali pesničky o jedličke, o zime, o Vianociach a pod. Za pekné vystúpenie si zaslúžili sladkú odmenu v podobe krásne zdobených medovníčkov. Na záver nám neostáva už nič iné len zaželať Vám všetkým "Šťastné a veselé vianočné sviatky", fotoalbum

    • VÍTAME STRÝČKA MIKULÁŠA
     • VÍTAME STRÝČKA MIKULÁŠA

     • No to by ste neverili, že na našu  ZŠ dňa 7. decembra 2015 zavítal dobrý strýčko Miluláš ešte raz. Pozval ho starosta MČ Luníka IX p. Marcel Šaňa spolu so svojou manželkou p. Mirkou Šaňovou. Plný očakávania ho privítali spoločne s vedením ZŠ, učiteľským zborom a hlavne žiakmi našej ZŠ vo veľkej telocvični. A Mikuláš prišiel aj so svojimi pomocníkmi a veľkým vrecom plným prekvapení. Žiaci jednotlivých tried mu zarecitovali peknú básničku, či zaspievali veselú pesničku. Milulášovi sa to veľmi páčilo. Za odmenu dostali žiaci balíček sladkých dobrôt. Mohli si ho rozbaliť a zjesť vo svojich triedach. Čo sa im zvýšilo si odniesli domov. Ďakujeme Mikuláš a dúfame, že na žiakov našej ZŠ nezabudneš ani na budúci rok. Už teraz sa na teba veľmi tešíme smiley, fotoalbum 

    • ČAS RADOSTI, VESELOSTI
     • ČAS RADOSTI, VESELOSTI

     • Nastal čas predvianočných príprav. Preto sa na najkrajšie sviatky roka "Vianoce" snažíme so žiakmi v rámci záujmových útvarov pripraviť tak ako sa patrí. Začali sme zdobením vianočného stromčeka. Žiaci mali z toho veľkú radosť a páčilo sa im to. Krásne sa ligoce v triede, či na chodbe našej školy. Pokračovali sme výrobou vianočnej ikebany, ktorú si odniesli žiaci domov a potešili svoje mamičky. No a nakoniec sme chceli potešiť aj ich samotných pečením chutných medovníčkov. Pod vedením pani učiteľky sa im medovníčky podarilo nielen veľmi chutne upiecť, ale aj pekne ozdobiť. Bolo ich až škoda zjesť. Nuž posúďte sami. fotoalbum

    • NAJKRAJŠÍ SEN
     • NAJKRAJŠÍ SEN

     • V CVČ DOMINO sa v mesiaci november organizovala výtvarná súťaž "NAJKRAJŠÍ SEN". Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Spoločne s pani učiteľkou výtvarnej výchovy na II. stupni sa zúčastnili vernisáže v CVČ DOMINO, kde mali vystavené svoje práce. Veľmi sme sa tešili, keď sme sa dozvedeli radostnú správu, že žiačka Viktória Gažiová zo 6.C triedy vyhrala so svojou kresbou 3. miesto. Žiačka si za svoje umiesnenie prevzala cenu a diplom. Gratulujeme k úspešnému umiestneniu a želáme menovanej žiačke aj jej pani učiteľke veľa úspechov v ďalšej práci! fotoalbum

    • MIKULÁŠSKA BESIEDKA žiakov špeciálnych tried I.stupňa ZŠ
     • MIKULÁŠSKA BESIEDKA žiakov špeciálnych tried I.stupňa ZŠ

     • Dňa 4. decembra 2015 sa uskutočnila Mikulášska besiedka žiakov špeciálnych tried I. stupňa v priestoroch školskej jedálne. Žiaci pri tejto príležitosti recitovali básničky, spievali pesničky o Mikulášovi, ale hlavne čakali na jeho príchod. Nuž nakoniec sa dočkali, pretože Mikuláš medzi nich naozaj prišiel. Žiaci boli šťastní. Veselo sa usmievali, fotili sa s ním. Mikuláš sa žiakov pýtal, či boli dobrí  počas roka, či sa pekne učili a počúvali svoje pani učiteľky. Nakoniec im rozdal sladké prekvapenie a  rozlúčil sa s nimi, pretože ešte ho čakali ďalšie milé deti na iných ZŠ. fotoalbum

    • VIANOČNÝ KONCERT 2015
     • VIANOČNÝ KONCERT 2015

     • Keďže sa blíži čas najkrajších sviatkov, čas Vianoc, na našu ZŠ zavítalo dňa 4. decembra 2015 občianské združenie " Cultura Humana". Prišlo nám tento vianočný čas hneď na začiatku spestriť zaspievaním vianočných pesničiek. Spoločne so žiakmi I. stupňa sme si vo veľkej telocvični vypočuli napr. Ave Maria, Vianočný čas,..... no nechýbala ani Tichá noc. Žiaci so záujmom počúvali spevácke prednesy vedené klavírnym doprovodom. Niektorí sa pokúsili získať sladkú odmenu zaspievaním vianočnej koledy. Jednotlivé pesničky  podané z úst občianského  združenia " CULTURA HUMANA"  žiaci ocenili potleskom a veselým úsmevom na tvári. Veríme, že v tomto sviatočnom duchu budeme pokračovať až do Vianoc. fotoalbum

    • JESEŇ PANI BOHATÁ
     • JESEŇ PANI BOHATÁ

     • Dňa 23. septembra sa začala jeseň. Aj my sme ju na našej ZŠ privítali  v rámci Enviromentálnej výchovy jej krásnym symbolickým portrétom. Veríme, že "Jeseň pani bohatá" žiakov inšpiruje aj k ďalšiemu jedinečnému tvoreniu. fotoalbum

    • DAR OD PÁNA STAROSTU
     • DAR OD PÁNA STAROSTU

     • V školskom roku 2015/2016 p. Marcel Šaňa, starosta MČ Luník IX už druhýkrát daroval jablká v rámci zdravej výživy pre všetkých žiakov našej školy. Zdravá desiata žiakom chutila. Týmto sa chceme p. starostovi poďakovať za podporu výchovy k zdravým stravovacím návykom našich žiakov a dobrú spoluprácu s našou školou.fotoalbum

    • VÝSTAVA V STEELPARKU 2013
     • VÝSTAVA V STEELPARKU 2013

     •  Triedy VIII.A, VIII.B a IX.A  navštívili interaktívnu výstavu hutníctva v STEEL PARKU. Táto kreatívna fabrika bola inštalovaná v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici v Košiciach. Žiaci si tam mohli obzrieť a vyskúšať rôzne vedecké hračky, pomocou interaktívnych panelov sa zúčastniť výrobného procesu v hutníctve,  naučili sa pochopiť fyzikálne vlastnosti a zákonitosti magnetickej sily. Zážitkom pre nich bola aj možnosť obliecť sa do pracovných odevov hutníkov. Nafukovali a zväčšovali cukríky pomocou vákua a na vlastné oči videli levitujúci vláčik. Výstava sa deťom veľmi páčila.  fotoalbum

    • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
     • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA

     • A je to konečne tu! Koniec roka a vytúžené prázdniny! Tešia sa určite všetky deti na svete. Aj tie naše sa už nevedeli dočkať. Vysvedčenia sú rozdané a každý si odniesol domov také, aké si zaslúžil svojou prácou počas celého roka. Deťom prajeme krásne letné prázdniny a veríme, že sa všetci stretneme opäť v septembri. fotoalbum

    • ZOO 2015
     • ZOO 2015

     • Už tradične koncom školského roka najlepší žiaci z prvého stupňa cestujú do neďalekej ZOO v Košiciach. Tento výlet je vždy za odmenu a veľmi sa naň všetci tešia. Dva plné autobusy detí sa 26.6.2015 vybrali medzi levy, lamy, tučniaky, či dravé orly. Prialo nám aj počasie a na slniečku sa deti dosýta vyšantili na preliezkach priamo v zoologickej záhrade. Veríme, že aj budúci rok ukončíme rovnako zaujímavou návštevov v ríši exotických zvierat. fotoalbum

    • DIVADLO A TANEC
     • DIVADLO A TANEC

     • DIVADLO A TANEC - Obrázok 1Divadlo a tanec sa spojili, aby potešili tých najmenších. Žiaci druhého stupňa a pani učiteľka anglického jazyka si pripravili krásne predstavenie, ktoré prezentovali pred žiakmi prvého stupňa. Úvod a záver patril temperamentnému tancu našich starších žiačok. Divadielko bolo ako šité na mieru detskému publiku, kde bolo hravou formou poukázané na najkrajšie ľudské vlastnosti - odpustenie, pochopenie, slušné správanie sa voči ostatným. Deti odmenili účinkujúcich búrlivým potleskom a v závere si aj zatancovali. fotoalbum

       

       

    • VÝSTAVA O HOLOKAUSTE 2013
     • VÝSTAVA O HOLOKAUSTE 2013

     • Dňa 23.5.2013 si žiaci II. stupňa pod vedením vyučujúcej dejepisu  pozreli putovnú výstavu Vagón, ktorá je venovaná tematike holokaustu, konkrétne 65. výročiu začiatku deportácií slovenských Židov zo Slovenska. Expozícia bola nainštalovaná vo vagóne zo začiatku 60. rokov, ktorý je taký istý, aký sa používal na deportácie Židov do koncentračných táborov. Jeho cieľom bolo netradičnou formou priblížiť návštevníkom rasové prenasledovanie a jeho vyvrcholenie, ktorým boli deportácie zo Slovenska v rokoch 1938 1945. Na obvodových stenách vagóna bola zachytená história protižidovských opatrení po roku 1938 a popis dvoch vĺn deportácií. Okrem židovského holokaustu žiaci videli zdokumentovaný aj rómsky holokaust. fotoalbum

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.