• Zápis na náboženstvo a etickú výchovu

     • Milí rodičia a žiaci,

      celý týždeň v čase od 8:00 do 12:00 bude v priestoroch vrátnice ZŠ Ľ. Podjavorinskej prebiehať zapisovanie detí na predmety náboženská výchova a etika. Prosíme všetkých rodičov, ktorí majú svoje deti v 5.,6.,7.,8. ročníku, aby ich prišli zapísať.

      Ďakujeme.

       

     • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

     • Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

      - zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie

      - sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby

      - akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie

      Chceme takisto upozorniť, že žiakom, ktorí v prvom polroku šk. roku 2019/2020 neprospeli z viac ako dvoch predmetov a nezúčastňujú sa na dištančnom vzdelávaní budú umožnené komisonálne skúšky v auguste 2020. Zároveň týmto žiakom dávame možnosť sa zúčastniť na dištančnom vzdelávaní do konca školského roku.

       

     • Požičiavanie kníh počas dištančného vzdelávania

     • Milí rodičia a žiaci,

      počas dištančného vzdelávania v súvislosti s koronavírusom pre Vás otvárame možnosť bezplatného požičania si kníh rôznych žánrov v našej škole. Túto možnosť môžete využiť v utorky a štvrtky od 10:00 do 13:00.

      Prosíme Vás, aby ste v rámci bezpečnostných opatrení prichádzali po jednom a vždy s rúškom alebo iným pokrytím úst a nosa.

      Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

     • VÝZVA – ZBIERKA STARÝCH TELEFÓNOV

     • Súčasná situácia zapríčinená pandémiou koronavírusu ovplyvňuje azda každú oblasť našich životov. Školstvo je jednou z nich. Školy sú zatvorené, deti sú nútené byť doma a učitelia hľadajú možnosti, ako ich vzdelávať zo svojich obývačiek. Moderné technológie sú v týchto časoch veľkou pomocou. Avšak nie každý žiak má možnosť dostať sa k týmto moderným vymoženostiam. Mnoho žiakov zo ZŠ na Luníku IX nemajú možnosť mať vlastný počítač, notebook či smartphone, na ktorom by si mohli pozerať a sťahovať úlohy, ktoré učitelia žiakom posielajú.

      Prosíme Vás preto o pomoc. V prípade, že máte doma nepotrebné telefóny (so systémom Android 4.0 a vyšším), darujte ich týmto deťom, aby sa mohli tiež plnohodnotne vzdelávať v týchto ťažkých časoch. Bez vzdelania budú mať tieto deti ešte ťažší vstup do života. Spoločne im preto pomôžme, ako vieme.

       

      Telefóny, prosím, posielajte na adresu: ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice

      Bližšie informácie Vám poskytne:

      1. Radovan Chalupka: 0948 916 845;  radovan.chalupka@teachforslovakia.sk
      2. Lucia Forgáčová: 0902 640 605; forgac.lucia@gmail.com

      Ďakujeme.

     • Jarné upratovanie

     • Tým, že naša škola kvôli situácii ohľadom koronavírusu prešla na dištančné vzdelávanie žiakov, naše chodby a triedy sa vyľudnili. Každú situáciu berieme ako výzvu a preto sme sa pustili aj do "jarného upratovania", do ktorého sa zapojili učitelia, asistenti, vedenie školy a ostatní zamestnanci. Maľujeme triedy, upratujeme, robíme nástenky, opravujeme čo treba a takisto meníme podlahu v našej telocvični a aj týmto sa snažíme z tejto neľahkej situácii vyťažiť čo najviac. O ďalších novinkách Vás budeme informovať. 

     • Oznam pre končiacich žiakov

     • Chceli by sme Vás poprosiť, aby žiaci, ktorí tento rok u nás končia, prišli s rodičom (zákonným zástupcom) do školy dňa 20.04.2020 v čase od 8:30 hod do 11:45 hod. za účelom podpísania prihlášok a zápisných lístkov na stredné školy.

      V Edupage je napísaný rozpis, ktorá trieda o ktorej sa má dostaviť, aby sme sa vyhli zbytočnému zhromažďovaniu. Prosím dajte vedieť aj svojim spolužiakom o ktorých viete, že sú končiaci.

      Ďakujem.

      Renáta Habčáková

                                                                                                                                                            Kariérový poradca

       

     • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu do odvolania

     • Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu do odvolania

      Riaditeľstvo Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice oznamuje, že na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky bude

      prerušená prevádzka Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

      v termíne od 30. 3. 2020 až do odvolania.

      Vzhľadom k mimoriadnej situácii bude vyučovací proces prebiehať naďalej dištančnou formou.

      V prípade daľších zmien Vás budeme informovať.

       

      Za pochopenie ďakujeme.

       

                                                                                                                                          Mgr. Iveta Rošková

                                                                                                                             riaditeľka ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1

       

     • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

     •  

      Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

       

      Riaditeľstvo Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice oznamuje, že na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a magistrátu mesta Košice bude

      prerušená prevádzka Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

      v termíne od 13.03.2020 do 27.03.2020.

      V prevádzke nebudú ani CVČ, ŠKD a školská jedáleň. Vzhľadom k mimoriadnej situácií bude vyučovací proces prebiehať dištančnou formou.

      V prípade zmeny Vás budeme informovať.

       

                                                                                                                           Mgr. Iveta Rošková

                                                                                                                           riaditeľka ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1

       

       

       

       

     • OZNÁMENIE

     • Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice

       

       

      O Z N Á M E N I E

       

      Z dôvodu vysokej chorobnosti našich žiakov sú Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vyhlásené chrípkové prázdniny v dňoch 11.3. 2020 – 13. 03. 2020. Školská jedáleň ani Školský klub detí nebudú v týchto dňoch v prevádzke.

       

      Vyučovanie podľa rozvrhu pokračuje v pondelok  16. 03. 2020.

       

       

                                                                              Mgr. Iveta Rošková

                                                                                     Riaditeľka

     • Lyžiarsky výcvik

     • 10.február 2020 bol pre našich žiakov dlho očakávaný deň. Začali sme ním týždenný lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnilo 30 žiakov. Zbalili sme , čo sme mohli a pobrali sme sa do lyžiarskeho strediska Ski Búče. Všetko na nás už čakalo pripravené a mohli sme začať. Prvý pád, druhý pád, smiech a idem ešte raz.  Žiaci boli veľmi šikovní a za týždeň sa naučili lyžovať tak, ako najlepšie vedeli. Okrem toho sme mali aj program so školským zborom, ktorý nacvičoval piesne na ďalšie vystúpenie. A ako najlepšie ukončíme deň? Predsa diskotékou. V posledný deň sme mali lyžiarsku súťaž, v ktorej prvé miesto z chlapcov obsadil Sebastián Budai z 5.A a z dievčat vyhrala Anna Mária Kroková z 9.B. Domov sme sa vrátili unavení, ale  bohatí na zážitky a s úsmevom na tvári.

     • Oznam o zmene prestávok

     • Oznamujeme Vám úpravu dĺžky prestávok a z toho vyplývajúci časový posun vyučovacích hodín.

      1.vyučovacia hodina      8.00 – 8.45        5 minút prestávka

      2.vyučovacia hodina      8.50 – 9.35      15 minút prestávka

      3.vyučovacia hodina      9.50 - 10.35       5 minút prestávka

      4.vyučovacia hodina    10.40 – 11.25      5 minút prestávka

      5.vyučovacia hodina    11.30 – 12.15      5 minút prestávka

      6.vyučovacia hodina    12.20 – 13.05    30 minút prestávka

      obedňajšia prestávka      13.05 – 13.35

      7.vyučovacia hodina    13.35 – 14.15

       

       

     • Beseda s psychologičkami- duševné zdravie

     • Dňa 20.2.2020 pripravila PaedDr. Olajošová z CPPPaP pre žiakov IV.B a IV.C triedy zážitkovú aktivitu: Duševné zdravie- zdravý životný štýl. Vhodne a zaujímavo volenými činnosťami sa žiaci dozvedeli zaujímavé a užitočné informácie o možnostiach starostlivosti o svoje telo a zdravie, dôležitosti zdravého stravovania, zdravej výživy- „Pyramída zdravia“, škodlivých účinkoch fajčenia, konzumácie alkoholu, užívania drog. Ďakujeme pani doktorke za návštevu, nakoľko informovanosť zohráva v zlepšovaní zdravia kľúčovú úlohu, keďže vedie našich žiakov k tomu, aby robili „zdravšie” rozhodnutia a žili zdravším životným štýlom.    

     • Sviatok svätého Valentína

     • Aj keď sme oficiálny sviatok svätého Valentína nestihli, lebo sme mali chrípkové prázdniny, niektoré triedy si ho užili hneď na začiatku týždňa. Nechýbalo malé pohostenie, rozprávanie o známom svätcovi, i počúvanie krásnej zaľúbenej hudby. To všetko si žiaci dotvorili rómskymi pesničkami a tancom.

     • Exkurzia v KOSITE

     • Žiaci 5.B/š, 5.C/š, 8.A/š sa zúčastnili dňa 17.02.2020 exkurzie v environcentre spoločnosti Kosit, a. s. v Kokšo -Bakši. Naučili sme sa tam ako separovať odpad, ukázali nám recyklovaný papier, granulky z plastov. Naučili sme sa, za aký dlhý čas sa jednotlivý odpad rozloží v prírode. Už vieme čo nepatrí do papiera, do plastov, do skla a do komunálneho odpadu. Vieme farbu jednotlivých odpadových nádob. Boli sme sa pozrieť na separáciu plastov, ako sa separuje kov z komunálneho odpadu. Videli sme zaujímavé edukačné videá. Exkurzia bola zaujímavá a žiaci boli disciplinovaní. Tešíme sa na iné zaujímavé exkurzie.   fotoalbum

     • Chrípkové prázdniny- oznam

     • Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice

       

       

      O Z N Á M E N I E

       

      Z dôvodu vysokej chorobnosti našich žiakov sú Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vyhlásené chrípkové prázdniny v dňoch 31. 01. 2020 – 04. 02. 2020. Školská jedáleň ani Školský klub detí nebudú v týchto dňoch v prevádzke.

       

      Vyučovanie podľa rozvrhu pokračuje v stredu  05. 02. 2020, v tento deň dostanú žiaci aj výpisy polročnej klasifikácie. 

       

                                                                              Mgr. Iveta Rošková

                                                                                     Riaditeľka

       

       

     • Besedy s príslušníkmi mestskej polície

     • Trestno- právna zodpovednosť pri používaní a prechovávaní drog a iných návykových látok. Na túto tému sa dňa 30.januára 2020 prišli so žiakmi tretieho ročníka porozprávať naši neďalekí susedia - príslušníci mestskej polície na Luníku IX. Opäť sa k žiakom prihovorili zaujímavým a motivujúcim spôsobom na tému  aktuálnej hrozby dnešnej doby, s ktorou sa každý žiak dnes už môže ľahko stretnúť. Žiaci boli aj poučení, čo robiť v prípade, že sa s drogami stretnú alebo im niekto drogy ponúkne. Podobné besedy postupne absolvujú aj iné ročníky.

     • Varíme, pečieme

     • Na našej škole usilovne pracujú malí kuchári a pekári. V školskej kuchynke, počas záujmového krúžku sa stretávajú žiaci druhého ročníka. Pod vedením pani učiteľky Šujanskej sa každý týždeň naučia niečo dobré navariť alebo upiecť. Samozrejme, na všetkých dobrotách si potom spoločne pochutnajú. Aj takto sa pripravujú na pomoc mamkám v domácej kuchyni.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.