• Tretiaci v KOSITE

     • Dňa 21.januára 2020 sa žiaci III.A a III.C zúčastnili exkurzie v Zbernom dvore KOSIT- v Kokšov- Bakši. Privítala nás sociálna pracovníčka, ktorá žiakov oboznámila s problematikou triedenia a recyklovania odpadu. Následne si žiaci mohli získané vedomosti vyskúšať na pripravených aktivitách. Žiaci odpovedali na otázky a viedli rozhovor na tému recyklovania. Po krátkej prestávke sme sa vybrali priamo na pracovisko, kde sa spracúva plastový odpad. fotoalbum

     • Medzitriedna matematická súťaž 5.B/š a 5.C/š

     • Aj keď polročné súperenie so známkami je uzavreté, žiaci dvoch špeciálnych tried si pomerali svoje sily v matematike. V medzitriednom súboji úkázali ako zvládajú tento ťažký predmet a tak si aj zábavnou formou zopakovali učivo prvého polroka. Súťaž im pani triedne učiteľky doplnili rozvojom manuálnych zručností pri obliekaní, kde použili zaujímavé pomôcky. fotoalbum

     • Vianočný koncert

     • Čas predvianočný je plný  krásnych melódií a prianí. Vo štvrtok 12.decembra nám tento čas spríjemnili žiaci nášho speváckeho zboru spolu s hudobníkmi. v CVČ Domino na Popradskej ulici sa uskutočnil vianočný koncert, ktorý si prišli pozrieť žiaci druhého stupňa. Privítali sme na ňom aj vzácnych hostí z Magistrátu mesta Košice. Povzbudivým slovkom nás pozdravila pani viceprimátorka p. Gurbáľová. Atmosféru a umelecké výkony všetkých spevákov a hudobníkov si môžete pozrieť v našom videoalbume.

      fotoalbum

     • First Lego League

     • Žiaci šiesteho ročníka našej školy sa vo štvrtok 9. januára 2020 zúčastnili regionálneho kola medzinárodnej súťaže First Lego League, organizovaného v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Chlapci a jedno dievča z legorobotického krúžku, ktorý sa tento rok prvýkrát otvoril na našej škole, sa statočne popasovali s náročnými úlohami – s prezentáciou inovačného projektu, testovaním tímovej spolupráce, rozhovorom s rozhodcami ohľadom robot designu aj tromi kolami robot game. Vrcholom robot game nášho tímu bolo, keď Tomáš Horváth, žiak 6. B triedy, pomocou robota s veľkou presnosťou dopravil na určené miesto päť poschodí obytných jednotiek a súťažiaci z ostatných tímov v hľadisku spontánne zatlieskali. Žiaci dosiahli veľký úspech tým, že dokázali dôstojne súťažiť s najlepšími základnými a strednými školami z košického regiónu. fotoalbum

     • Koncert "Tmavomodrý svet"

     • 10.decembra sa v priestoroch Kulturparku uskutočnil benefičný koncert "Tmavomodrý svet 2019", na ktorom sa predstavil aj náš školský spevácky zbor: "Deviatka kere čhave". Vo videoalbume si môžete pozrieť ako sa darilo našim spevákom.

     • Mikulášsky koncert

     • "Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa!" Ani u nás sa veru neskúšalo a neučilo. Tento krásny sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti na svete, aj tie naše strávili špaciálne. Žiaci prvého stupňa sa vybrali na koncert do telocvične u našich susedov saleziánov. Spolu si vypočuli krásne piesne v podaní školského speváckeho zboru. Do spevu sa zapojili všetky deti v telocvični a odmenou im boli darčeky od Mikuláša.

     • Zimné aranžovanie

     • Dňa 16.12.2019 sa uskutočnila súťaž -Zimné aranžovanie v CVČ Domino na Popradskej ulici. Ako napovedá názov súťaže, žiaci vytvárali zimné aranžérske ozdoby. Našu školu reprezentovala žiačka 6.C triedy Vanesa Kroková. Vanesa sa pripravovala na súťaž pod vedením pani učiteľky Koribaničovej. Napriek tomu, že Vanesa nezískala umiestnenie, odniesla si domov veľa zážitkov a určite sa zapojí aj do jarného, či jesenného aranžovania.fotoalbum

     • Naši žiaci u pani prezidentky

     • Dňa 6.12.2019 sa deväť žiakov našej školy spolu s pani učiteľkou Adamondyovou a pani zástupkyňou Sotákovou zúčastnili na podujatí - Mikuláš v Prezidentskom paláci. Žiaci boli odmenení za nakreslené kresby pre pani prezidentku. Detské obrázky poslúžia na tvorbu novoročných pozdravov, ktoré bude pani prezidentka posielať do celého sveta. Po príchode do Prezidentského paláca sme prešli bezpečnostnou kontrolou.Potom nasledovala krátka prehliadka paláca, ktorá bola zakončená vo Veľkej sále, kde prebiehal program: príchod prezidentky, spoločné rozsvietenie stromčeka, príchod Mikuláša, anjela a čerta, predstavenie každej zo škôl, vystúpenie našich žiakov, odovzdanie daru prezidentke, preberanie darčekov od Mikuláša a pani prezidentky, fotenie s pani prezidentkou. Žiaci mali v paláci  vystavené svoje výtvarné práce.

      Po skončení podujatia sme sa pobrali na vlakovú stanicu. Bolo to krásne podujatie, deti boli slušné a odniesli si veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov.

     • POZÝVAME VÁS NA BENEFIČNÝ KONCERT

     • V rámci projektu "Tmavomodrý svet 2019", Vás srdečne pozývame na benefičný koncert a sprievodné podujatia dňa 10.decembra 2019 v priestoroch Kulturparku v Košiciach. Na koncerte vystúpi aj náš školský spevácky zbor. Benefičný koncert začína o 17.00 hod. Tešíme sa na stretnutie.

     • Mikulášska besiedka

     • Na prvom stupni školy, na prvom poschodí, bolo dnes veľmi veselo. Žiaci si na chodbe pripravili spoločnú Mikulášsku besiedku, kde každá trieda predviedla svoj pripravený krátky program. Žiaci zaspievali krásne vianočné a mikulášske pesničky a boli odmenení sladkým lineckým koláčikom a voňavým medovníčkom. Za všetky medovníčky, koláčiky, sprievodné slovko i organizáciu tejto krásnej besiedky srdečne ďakujeme pani učiteľke Šujanskej, ktorá každý rok myslí na deti a všetko pripravuje.

     • Návšteva Planetária

     • Dňa 03.12.2019 žiaci 5.A triedy absolvovali výlet do Planetária v CVČ Domino na Popradskej ulici. Program v planetáriu žiakov veľmi zaujal a o zážitku rozprávali takmer celú cestu naspäť domov. Žiaci si zopakovali učivo o planéte Zem, Slnečnej sústave a naučili sa aj všeličo potrebné k hodinám geografie. Pod vedením triednej učiteľky a pani učiteľky Janky, strávili žiaci super dopoludnie v CVČ Domino,kde si pozreli aj výstavku zvierat, či zahrali rôzne obľúbené hry.

     • Pripravujeme sa na Vianoce

     • Žiaci 5.B/š vyrábali výrobky na mikulášsku a vianočnú burzu. Aj takto sa chceme aktívne zapojiť do prípravy vianočných sviatkov, na ktoré sa všetci tešíme.

     • Návšteva spisovateľky Gabriely Futovej

     • Dňa 28.11.2019 sa uskutočnila beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou. Pani spisovateľka nám porozprávala o knihách, ktoré písala, o tom, že vie čarovať, aj o tom, že píše príbehy z vlastných skúseností so svojimi deťmi. Prezradila nám, že píše skoro 20 rokov. Žiaci jej dávali zaujímavé otázky, na ktoré s humorom odpovedala. Bol to pre nás veľmi pekný zážitok. Ďakujeme ešte raz za návštevu na našej škole.

     • Boli sme v kine IMPULZ

     • Dňa 25.11.2019 žiaci druhého stupňa strávili predpoludnie návštevou kina Impulz v Košiciach. Mestská hromadná doprava nás prepravila do centra Košíc, kde sme si prezreli so žiakmi historické centrum a zastavili sa na sladké občerstvenie v Aide. Filmové predstavenie sa nieslo v duchu spomienok pamätníkov na druhú svetovú vojnu. Päť rómov rozprávalo zážitky z tohto obdobia. Žiakov to veľmi zaujímalo, lebo na fotografiách spoznali aj obyvateľov Luníka IX. Podujatia sa zúčastnili  tieto triedy: 5.A, 5.B/š, 5.C/š, 8.A/š, 6.B, 7.B, 8.A, 8.B. Po kine nás všetkých čakalo ešte občerstvenie a diskusia ku filmu.           fotoalbum

     • Najkrajší sen

     • "Najkrajší sen" je naša obľúbená výtvarná súťaž, lebo vždy sa nám podarí niečo vyhrať. Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do súťaže svojimi skvelými prácami. A nebolo to nadarmo, získalij krásne tretie miesto a čestné uznanie. V CVČ Domino na Popradskej ulici si žiaci prevzali ocenenia: 3. miesto získal Tomáš Kroščen z  5.C, čestné uznanie získali Malvína Bundová z 5. C triedy a Sidónia Kroščenová zo 6. A triedy. Srdečne blahoželáme.

     • Bábkové divadlo

     • Dňa 6.11.2019  sa naši žiaci nultých ročníkov a špeciálnych tried prvého stupňa zúčastnili bábkového predstavenia s názvom „Aucassin a Nicoletta“. Všetko sa to udialo v priestoroch bábkového divadla v Košiciach. Žiaci sa odviezli do divadla autobusom a pozreli si super predstavenie, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

     • Návšteva materskej školy

     • Naši najmenší žiaci boli pozvaní na návštevu do neďalekej materskej školy na Hrebendovej ulici. Ako sa na poriadnu návštevu patrí, neprišli s prázdnymi rukami. Ako darček prezentovali naučené básne a piesne škôlkarom. Navzájom  si  krásne zarecitovali a zaspievali. Ďakujeme ešte aj touto cestou za pozvanie.

     • Pripravujeme sa na život

     • Aplikácie elektroniky stále viac prenikajú do každodenného života a s nimi aj potreba mať aspoň základné predstavy o zákonitostiach, ktorými sa riadia ich stavebné prvky – elektrické obvody. Vhodne zostavené jednoduché žiacke pokusy s obvodmi elektrického prúdu majú značný motivačný účinok. Ako sa zapájajú elektrické obvody si na hodine techniky vyskúšali ôsmaci. Žiaci sledovali ako obvod svieti a bliká, mení svoje správanie podľa toho, ako sme menili jeho štruktúru a tým sa učili poznať zákony, ktorými sa riadi. Naši žiaci vedia, že praktická príprava na budúci reálny život je dôležitá, preto majú tieto hodiny veľmi radi.

     • Šijem, šijem pomaličky...

     • Žiaci šiesteho ročníka na pracovnom vyučovaní a žiaci deviateho ročníka na predmete Domov a práca,  sa učia domácim prácam, zvládajú neprišit si prst a ovládajú programy na šijacom stroji. Šijú vrecúška na prezuvky pre svojich spolužiakov. Práca na stroji ich baví a každú hodinu sa učia novej technike šitia.

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.